Document z0893-07, valid, current version — Adoption on July 27, 2007
( Last event — Entry into force, gone August 18, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2007 N 280
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007 р.
за N 893/14160

Про визнання наказу Держкомстату України
від 23.06.2003 N 188 таким,
що втратив чинність

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету статистики України від 23.06.2003 N 188 ( z0563-03 ) "Про
затвердження форми державного статистичного спостереження з питань
діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів та Інструкції
щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
09.07.2003 за N 563/7884, зі звіту за 2007/08 рік.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленкоon top