Document z0887-17, valid, current version — Adoption on June 23, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 11, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2017 р.
за № 887/30755

Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, підпункту 59 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму дозволу на спеціальне водокористування;

форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

2. Управлінню охорони земельних та водних ресурсів (Колмаз Ю.Т.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В.Ю.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова  Державного агентства
водних ресурсів УкраїниІ. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
23.06.2017  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2017 р.
за № 887/30755

ДОЗВІЛ
на спеціальне водокористування

В.о. начальника
Управління охорони земельних
та водних ресурсів, начальник
відділу охорони земельних
ресурсів та надр

Ю.Т. Колмазon top