Document z0885-17, valid, current version — Adoption on July 19, 2017
( Last event — Entry into force, gone September 7, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2017  № 2304/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2017 р.
за № 885/30753

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5 "Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 802/12676 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Визначити, що реєстраторами Державного реєстру обтяжень рухомого майна є державні, приватні нотаріуси та їх помічники, державні та приватні виконавці, податкові керуючі, а також адміністратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна та його філії у випадках, передбачених законодавством.";

2) пункт 3 виключити.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 386 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренкоon top