Document z0872-14, valid, current version — Adoption on July 9, 2014
( Last event — Entry into force, gone August 12, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2014  № 809


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2014 р.
за № 872/25649

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, та з метою удосконалення звітності НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766 «Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1208/21520, такі зміни:

1) у розділі I форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу»:

після графи 8 доповнити графою 9 такого змісту: «з гр. 7 в інклюзивних класах».

У зв’язку з цим графи 9-13 вважати відповідно графами 10-14;

у графах 12, 13 цифру «9» замінити цифрами «10»;

слова та цифри «З рядків 01-03 граф 2 і 9» замінити словами та цифрами «З рядків 01-03 граф 2 і 10»;

слова та цифри «З рядка 15 граф 2 і 9» замінити словами та цифрами «З рядка 15 граф 2 і 10»;

слова та цифри «З рядка 15 графи 9» замінити словами та цифрами «З рядка 15 графи 10»;

слова та цифри «З рядка 15 графи 10» замінити словами та цифрами «З рядка 15 графи 11»;

слова та цифри «з графи 10» замінити словами та цифрами «з графи 11»;

слова та цифри «з графи 11» замінити словами та цифрами «з графи 12»;

доповнити розділ словами та цифрами такого змісту:

«У навчально-реабілітаційних центрах з рядка 15 графи 2, в інклюзивних класах з рядка 15 графи 9 кількість учнів: розумово відсталих (36) _____, сліпих (37) _____, зі зниженим зором (38) ____ , глухих (39) _____, зі зниженим слухом (40) _____, з порушенням опорно-рухового апарату (41) _____, з тяжкими порушеннями мовлення (42) _____, із затримкою психічного розвитку (43) ____, зі складними вадами розвитку (44) _______»;

у рядку 18 розділу ІХ слова «Інших кабінетів» замінити словами «у т.ч. в яких використовується операційна система з відкритим кодом»;

2) в Інструкції щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу»:

у розділі ІІІ:

у пункті 3.8 слово і цифри «7 і 8» замінити цифрами «7-9»;

у пункті 3.9 слова та цифру «за графою 9» замінити словами та цифрами «за графою 10»;

у пункті 3.10 слова та цифри «Графи 10 і 11» замінити словами та цифрами «Графи 11 і 12»;

у пункті 3.11 слова та цифри «У графі 13» замінити словами та цифрами «У графі 14»;

у пункті 3.18 слово та цифру «графи 9» замінити словом та цифрами «графи 10»;

у пункті 3.19 слово та цифри «графи 10» замінити словом та цифрами «графи 11»;

у пункті 3.20 слова та цифри «граф 10 і 11» замінити словами та цифрами «граф 11 і 12»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.23. Дані за рядками 36-44 наводять навчально-реабілітаційні центри про кількість дітей у них, а також загальноосвітні навчальні заклади, в яких організовані інклюзивні класи, про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в цих класах.»;

пункт 6.4 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), спеціальні класи, організовані при денних загальноосвітніх навчальних закладах.».

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниО.Г. Осауленкоon top