Document z0868-18, valid, current version — Adoption on June 25, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 14, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018  № 581


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2018 р.
за № 868/32320

Про затвердження Інструкції про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України

З метою вдосконалення порядку допуску на територію Міністерства фінансів України та відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України, що додається.

2. Мобілізаційному відділу в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Капінуса Є.В.

В.о. Міністра

О. МаркароваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 червня 2018 року № 581


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2018 р.
за № 868/32320

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України

І. Загальні положення

1. Цією Інструкцією визначається порядок допуску на територію Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (далі - територія Мінфіну) працівників та відвідувачів.

2. Основними завданнями порядку допуску є:

здійснення пропуску працівників та відвідувачів Мінфіну;

запобігання проходженню сторонніх осіб на територію Мінфіну;

запобігання несанкціонованому заїзду (виїзду) транспортних засобів;

здійснення контролю за ввезенням (вивезенням), внесенням (винесенням) матеріальних цінностей на територію (з території) Мінфіну.

3. Для здійснення порядку допуску на територію Мінфіну створено Бюро перепусток та організовані пости охорони із пропускними функціями, запроваджені постійні, тимчасові та разові електронні картки-перепустки, а також перепустки на ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей.

4. Дотримання порядку допуску досягається шляхом:

ведення бази даних у системі контролю доступу (далі - СКД), обліку, оформлення та видачі постійних електронних карток-перепусток працівникам апарату Мінфіну та тимчасових електронних карток-перепусток працівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінфіну (далі - працівники), які розташовані на території Мінфіну;

ведення бази даних відвідувачів, обліку, оформлення та видачі разових електронних карток-перепусток відвідувачам Мінфіну;

виконання підрозділом охорони своїх обов’язків щодо допуску працівників та відвідувачів, транспортних засобів на територію Мінфіну;

здійснення контролю за ввезенням (вивезенням), внесенням (винесенням) матеріальних цінностей на територію (з території) Мінфіну.

5. Контроль за дотриманням порядку допуску покладено на:

мобілізаційний підрозділ - за діяльністю Бюро перепусток та підрозділу охорони, а також щодо допуску працівників апарату Мінфіну, працівників та відвідувачів Мінфіну;

адміністративно-господарський підрозділ - щодо заїзду (виїзду) транспортних засобів, ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей (за винятком комп’ютерної техніки);

підрозділ ІТ-забезпечення - щодо ввезення (вивезення), внесення (винесення) комп’ютерної техніки на територію (з території) Мінфіну.

ІІ. Документи, що надають право входу на територію Мінфіну та порядок їх оформлення

1. Документами, що надають право на вхід на територію Мінфіну, є службові посвідчення встановленого зразка (за умови наявності та використання постійної електронної картки-перепустки), постійні, тимчасові або разові електронні картки-перепустки. У разі відмови роботи СКД, як виняток, видаються разові паперові перепустки із записом у журналі видачі перепусток, який знаходиться у Бюро перепусток. Зразки перепусток (додаток 1) мобілізаційний підрозділ надає до підрозділу охорони.

Постійні електронні картки-перепустки видаються працівникам апарату Мінфіну на підставі наказу про призначення на посаду.

Тимчасові електронні картки-перепустки надаються радникам, помічникам Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну на громадських засадах (далі - радники та помічники), працівникам для здійснення службової діяльності на території Мінфіну на підставі списків, зазначених у пункті 3 цього розділу.

Одноразові електронні картки-перепустки видаються відвідувачам з дотриманням вимог, визначених у пункті 4 цього розділу та пункті 4 розділу V цієї Інструкції.

2. Керівники самостійних структурних підрозділів Мінфіну щороку до 01 грудня подають до мобілізаційного підрозділу погоджені державним секретарем Мінфіну узагальнені списки працівників інших державних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, яким потрібно для виконання службових обов’язків відвідувати структурні підрозділи Мінфіну (додаток 2), для оформлення тимчасових чи разових електронних карток-перепусток.

Мобілізаційний підрозділ щороку до 25 грудня надає узагальнені списки до Бюро перепусток для внесення до інформаційно-пошукової системи Бюро перепусток.

3. Для отримання разових електронних карток-перепусток відвідувачі обов’язково пред’являють у Бюро перепусток документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний державний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а саме:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

4. Відвідувачам Мінфіну у Бюро перепусток оформлюються разові електронні картки-перепустки, які видаються на підставі письмових замовлень, що завчасно подаються до Бюро перепусток (додаток 3), а також на підставі списків, визначених у пункті 2 цього розділу.

Зазначені замовлення підписують керівники самостійних структурних підрозділів або посадові особи, які виконують їх обов’язки, що погоджуються мобілізаційним підрозділом та завіряються печаткою «Для перепусток № 2».

5. Заборонено передавати будь-які електронні картки-перепустки стороннім особам.

6. Особи, які втратили електронну картку-перепустку, про факт втрати повинні повідомити мобілізаційний підрозділ або Бюро перепусток.

ІІІ. Порядок допуску працівників Мінфіну на територію Мінфіну

1. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні без пред’явлення на постах охорони службового посвідчення або постійної електронної картки-перепустки на територію Мінфіну допускаються:

Міністр;

перший заступник Міністра;

заступники Міністра;

державний секретар Мінфіну.

2. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні з пред’явленням на постах охорони службового посвідчення з обов’язковим використанням електронної картки-перепустки на територію Мінфіну допускаються:

працівники приймалень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну;

керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники;

працівники мобілізаційного підрозділу;

працівники режимно-секретного органу (далі - РСО);

працівники Бюро перепусток.

3. Допуск працівників апарату Мінфіну у робочі дні на територію Мінфіну здійснюється за постійними електронними картками-перепустками з 08:00 до 19:00, а посадових осіб, які обіймають посади від заступника керівника відділу і вище,- з 08:00 до 21:00. Вхід працівників на територію Мінфіну у робочі дні до або після визначеного часу дозволяється, як виняток, для виконання завдань, пов’язаних із службовою діяльністю, з відома їх керівників або посадових осіб, які виконують їх обов’язки, за списками, що погоджуються мобілізаційним підрозділом та завіряються печаткою «Для перепусток № 2» (додаток 4).

4. Допуск радників Міністра, радників та помічників першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну (далі - радники та помічники) на територію Мінфіну у робочий час здійснюється за тимчасовими електронними картками-перепустками.

Допуск радників та помічників на територію Мінфіну для виконання завдань, пов’язаних із службовою діяльністю у вихідні, святкові дні та у неробочий час, здійснюється за замовленням приймалень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну, які звертаються до чергового підрозділу охорони за внутрішнім телефоном 40-98.

5. У вихідні та святкові дні право входу на територію Мінфіну за постійними електронними картками-перепустками з 09:00 до 18:00 мають посадові особи Мінфіну, які обіймають посади від заступника керівника відділу та вище, а інші працівники Мінфіну - за списками, підписаними керівниками самостійних структурних підрозділів і завіреними печаткою «Для перепусток № 2» у мобілізаційному підрозділі.

Завірені списки подаються до 13:00 дня, що передує вихідному або святковому дню, до мобілізаційного підрозділу та передаються старшому зміни підрозділу охорони.

6. Для своєчасного внесення змін до бази даних СКД служба персоналу щотижня подає до мобілізаційного підрозділу відомості щодо осіб, яких звільнено з посад або призначено на посади в апараті Мінфіну, а також про зміни паспортних даних працівників.

7. Працівники апарату Мінфіну, які втратили постійну електронну картку-перепустку, повинні подати службову записку за підписом керівника самостійного структурного підрозділу до мобілізаційного підрозділу про видачу дубліката та блокування втраченої електронної картки-перепустки.

8. Посвідчення та перепустки працівників апарату Мінфіну, що не відповідають встановленим зразкам, вийшли з ладу або із закінченим терміном дії, вилучаються черговими підрозділу охорони та передаються до мобілізаційного підрозділу.

ІV. Порядок допуску працівників підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Мінфіну

1. Керівники підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Мінфіну, щороку до 01 грудня передають до мобілізаційного підрозділу погоджені державним секретарем Мінфіну узагальнені списки працівників, яким необхідно протягом наступного року виконувати службові обов’язки на території Мінфіну.

2. Керівники підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Мінфіну, подають наступного дня після призначення на посаду, звільнення з посади або зміни паспортних даних працівника до мобілізаційного підрозділу відповідну інформацію для своєчасного внесення змін до бази даних СКД.

3. У робочі дні допуск працівників з метою забезпечення життєдіяльності Мінфіну здійснюється з 06:00 до 18:00.

Допуск працівників на територію Мінфіну до або після визначеного часу дозволяється, як виняток, для виконання завдань, пов’язаних із службовою діяльністю, з відома їх керівників або посадових осіб, які виконують їх обов’язки, за списками, що погоджуються мобілізаційним підрозділом та завіряються печаткою «Для перепусток № 2».

4. У вихідні та святкові дні право входу на територію Мінфіну з 09:00 до 18:00 мають працівники за списками.

Списки підписуються керівниками підприємств, установ та організацій, розташованих на території Мінфіну, подаються мобілізаційному підрозділу до 13:00 дня, що передує вихідному або святковому дню, завіряються печаткою «Для перепусток № 2» та передаються на пост охорони.

V. Порядок допуску відвідувачів на територію Мінфіну

1. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні безперешкодно на територію Мінфіну допускаються посадові особи:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Голова Верховного Суду України;

Голова Конституційного Суду України;

Міністр закордонних справ України;

Генеральний прокурор України;

особи, які здійснюють їх охорону відповідно до статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

інші особи, які мають таке право відповідно до законодавства.

2. За службовими посвідченнями допускаються безперешкодно на територію Мінфіну:

народні депутати України (діючого скликання) відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» - за посвідченням народного депутата України;

працівники Національного антикорупційного бюро України для виконання покладених на них обов’язків - відповідно до пункту 9 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

3. Керівники центральних органів виконавчої влади, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, допускаються на територію Мінфіну за службовими посвідченнями у робочі дні з 09:00 до 18:00, у передвихідні та передсвяткові дні - з 09:00 до 16:45.

У вихідні, святкові дні та у неробочий час їх допуск здійснюється за замовленням приймалень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну, які звертаються до чергового підрозділу охорони за внутрішнім телефоном 40-98.

4. Відвідувачі Мінфіну у робочі дні з 09:00 до 18:00, у передвихідні та передсвяткові дні з 09:00 до 16:45 допускаються на територію Мінфіну з дотриманням вимог, визначених у пункті 6 розділу ІІ цієї Інструкції та пункті 4 цього розділу, та отримують разові електронні картки-перепустки у Бюро перепусток після перевірки документа, що посвідчує особу, внесення імені та прізвища до бази даних інформаційно-пошукової системи Бюро перепусток.

Письмові замовлення на разові перепустки завіряються печаткою «Для перепусток № 2» у мобілізаційному підрозділі.

При виході відвідувача з території Мінфіну разові перепустки (електронні картки-перепустки або паперові) здаються черговому підрозділу охорони, який повертає їх до Бюро перепусток.

5. Допуск відвідувачів на територію Мінфіну у робочі дні для вирішення невідкладних питань за дорученням Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну здійснюється на підставі звернення працівників приймалень до Бюро перепусток АТС-10 за телефоном 21-94 з подальшим оформленням та видачею разової електронної картки-перепустки.

6. Допуск відвідувачів на територію Мінфіну з метою вирішення невідкладних питань за дорученням Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну у вихідні та святкові дні здійснюється на підставі звернення працівників приймалень або відповідального чергового мобілізаційного підрозділу до чергового підрозділу охорони за внутрішнім телефоном 40-98.

Відвідувачі допускаються за документом, що посвідчує особу, без оформлення разової електронної картки-перепустки за умови супроводу по території Мінфіну представником підрозділу охорони.

Прізвище, ім’я, по батькові, термін перебування відвідувача (час входу та виходу) заносяться до журналу обліку відвідувачів черговим підрозділу охорони.

7. Черговий Бюро перепусток або черговий підрозділу охорони у разі надходження телефонного звернення щодо замовлення на пропуск відвідувача має право перевірити особу замовника шляхом зворотного телефонного зв’язку з абонентом, що замовив перепустку.

8. Помічники-консультанти народних депутатів України діючого скликання мають право допуску на територію Мінфіну за службовими посвідченнями помічника-консультанта, які відповідно до законодавства мають право доступу до приміщень державних органів.

9. Допуск на територію Мінфіну представників засобів масової інформації та осіб з кіно-, аудіо-, відеоапаратурою та комп’ютерною технікою для участі у прес-конференціях, презентаціях тощо здійснюється відповідно до списку (додаток 5), погодженого Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, державним секретарем Мінфіну, підписаного керівником прес-служби Міністра, який подається до мобілізаційного підрозділу, завіряється печаткою «Для перепусток № 2». Список передається до Бюро перепусток для оформлення разових електронних карток-перепусток, копія списку - черговому підрозділу охорони.

У разі надання інтерв’ю Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, державним секретарем Мінфіну або посадовою особою, яка була уповноважена на надання інтерв’ю керівництвом Мінфіну, складається список запрошених представників мас-медіа, який підписує керівник прес-служби Міністра та погоджує особа, яка проводить захід. Список, що подається до мобілізаційного підрозділу, завіряється печаткою «Для перепусток № 2», передається до Бюро перепусток для оформлення разових електронних карток-перепусток, а його копія - черговому підрозділу охорони.

10. Допуск на територію Мінфіну робітників сторонніх організацій для виконання будівельних, ремонтних та інших господарських робіт здійснюється за замовленнями, що погоджуються керівником адміністративно-господарського підрозділу (додаток 6) (із зазначенням даних про те, в яких кімнатах виконуватиметься ремонт, які інструменти, прилади та будівельні матеріали вноситимуться (ввозитимуться)) та завіряються печаткою «Для перепусток № 3» у мобілізаційному підрозділі. Оформлені замовлення на перепустку передаються до Бюро перепусток для видачі разових електронних карток-перепусток працівникам, які виконують роботи, а їх копія - черговому підрозділу охорони.

11. Допуск на територію Мінфіну працівників аварійно-рятувальних загонів, протипожежних і медичних служб, правоохоронних органів у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється безперешкодно за службовими посвідченнями без видачі разових електронних карток-перепусток у супроводі старшого зміни підрозділу охорони з обов’язковим зазначенням у журналі причини виклику відповідної служби, часу прибуття/вибуття, назви служби, прізвища, ім’я, по батькові, номера службового посвідчення та ким видане.

12. На територію Мінфіну не допускаються (навіть за наявності відповідних документів) особи:

з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння;

зі зброєю (за винятком співробітників Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та працівників, які уповноважені здійснювати операції з інкасації коштів);

з вогненебезпечними, вибуховими та легкозаймистими речовинами, газовими балончиками, наркотичними, хімічними та отруйними речовинами, радіоактивними матеріалами, тваринами, крім службових собак правоохоронних органів;

з речами великих розмірів: валізи відвідувачів, господарські сумки та пакети великих розмірів (більше ніж 60 х 40 х 20 см), крім випадків, якщо на це надано дозвіл керівництва Мінфіну.

VI. Порядок пропуску іноземних делегацій та іноземців на територію Мінфіну

1. Іноземні делегації, групи, іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) пропускаються на територію Мінфіну з дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну, до компетенції яких належать питання, які є предметом зустрічі.

2. Для пропуску на територію Мінфіну іноземців, а також громадян України у складі іноземних делегацій працівником служби протоколу складаються письмові замовлення (додаток 7), які підписуються працівником служби протоколу, погоджуються у РСО, завіряються печаткою РСО та погоджуються Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, державним секретарем Мінфіну згідно з розподілом обов’язків.

До письмового замовлення на пропуск іноземців (за потреби) вноситься інформація про автомобіль, яким прибуває іноземець/делегація.

Копія замовлення подається старшому зміни підрозділу охорони.

Оригінал замовлення на пропуск іноземців передається у РСО.

3. Працівник служби протоколу (або представник структурного підрозділу, керівник якого проводить зустріч) зобов’язаний зустріти іноземців і провести до приміщення, в якому планується проведення зустрічі, а після її закінчення - до виходу з території Мінфіну.

4. Під час приймання іноземців і проведення роботи з ними забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території Мінфіну без супроводу працівника служби протоколу або працівника структурного підрозділу Мінфіну, відповідального за проведення зустрічі.

У виняткових випадках за рішенням керівництва Мінфіну супровід іноземців може не здійснюватися за умови використання на маршрутах їх слідування технічних засобів охорони та спостереження.

VII. Порядок пропуску транспортних засобів на територію (з території) Мінфіну

1. Цілодобово заїзд/виїзд на територію (з території) Мінфіну дозволяється транспортним засобам, що обслуговують:

Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну;

посадових осіб, зазначених в абзацах другому - дванадцятому пункту 1 розділу V цієї Інструкції.

2. Заїзд/виїзд транспортних засобів, що забезпечують функціонування Мінфіну, здійснюється з дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну, керівників адміністративно-господарського та мобілізаційного підрозділів.

Замовлення на заїзд транспортних засобів (додаток 8) керівники самостійних структурних підрозділів Мінфіну, керівники підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території Мінфіну, погоджують з керівником адміністративно-господарського підрозділу та надають до мобілізаційного підрозділу.

Мобілізаційний підрозділ завіряє замовлення печаткою «Для перепусток № 3» та надає до Бюро перепусток на реєстрацію у журналі обліку замовлень/перепусток на ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей (додаток 9).

Копія замовлення передається старшому зміни підрозділу охорони особою, яка супроводжує транспортний засіб (організовує його зустріч). Черговий підрозділу охорони обов’язково перевіряє транспортний засіб на відповідність згідно із замовленням.

На посту охорони у журналі обліку заїзду (виїзду) транспортних засобів (додаток 10) зазначаються час заїзду/виїзду всіх транспортних засобів, найменування установи, якій належить транспортний засіб, його номерний знак.

3. Допуск транспортних засобів на територію Мінфіну з метою вирішення невідкладних питань за дорученням Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну у робочі, вихідні та святкові дні здійснюється на підставі звернення працівників відповідних приймалень або керівників адміністративно-господарського та мобілізаційного підрозділів до старшого зміни підрозділу охорони (внутрішній телефон 40-98).

4. Заїзд/виїзд транспортних засобів працівників Мінфіну дозволяється відповідно до списку, підписаного керівником адміністративно-господарського підрозділу, погодженого державним секретарем Мінфіну та завіреного печаткою «Для перепусток № 3» у мобілізаційному підрозділі. Копія списку надається до підрозділу охорони адміністративно-господарським підрозділом.

5. Усі транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, визначених у пункті 1 цього розділу, що заїжджають на територію Мінфіну, підлягають перевірці працівниками підрозділу охорони щодо можливої наявності зброї, вибухових, легкозаймистих, отруйних чи інших небезпечних речовин і предметів, у тому числі з використанням спеціальних технічних засобів.

VІІІ. Порядок ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей на територію (з території) Мінфіну

1. Ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей на територію (з території) Мінфіну дозволяється за перепусткою на ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей (далі - перепустка) (додаток 11).

У перепустці обов’язково зазначаються такі відомості: вид матеріальних цінностей, їх кількість, інвентарний або заводський номер, посада, прізвище, ім’я, по батькові супроводжуючої особи, марка та номерний знак транспортного засобу, прізвище, ім’я, по батькові водія.

Керівники самостійних структурних підрозділів Мінфіну, керівники підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території Мінфіну, погоджують перепустки з керівником адміністративно-господарського підрозділу (крім випадків ввезення (вивезення), внесення (винесення) комп’ютерної техніки) та надають до мобілізаційного підрозділу.

Мобілізаційний підрозділ завіряє перепустки печаткою «Для перепусток № 3» та надає до Бюро перепусток на реєстрацію у журналі обліку замовлень/перепусток на ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей.

У разі ввезення (вивезення), внесення (винесення) комп’ютерної техніки на територію (з території) Мінфіну перепустка (додаток 12) підписується керівником підрозділу ІТ-забезпечення, завіряється печаткою «Для перепусток № 3» у мобілізаційному підрозділі та реєструється у журналі обліку ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей у Бюро перепусток.

2. Копія оформленої перепустки передається старшому зміни підрозділу охорони особою, яка супроводжує вантаж (організовує його зустріч). Черговий підрозділу охорони обов’язково перевіряє матеріальні цінності згідно з перепусткою.

IX. Права та обов’язки співробітників підрозділу охорони Мінфіну

1. Для належного виконання зазначених завдань підрозділу охорони надається право:

вимагати від осіб, які перебувають на території Мінфіну, дотримання встановлених вимог порядку допуску;

вилучати посвідчення та перепустки працівників Мінфіну, що не відповідають встановленим зразкам, вийшли з ладу або із закінченим терміном дії, та передавати їх до мобілізаційного підрозділу;

вимагати у відвідувачів повернення разових електронних карток-перепусток на пост охорони;

застосовувати заходи впливу, спеціальні засоби захисту та активної оборони і табельну зброю відповідно до вимог законодавства.

2. Співробітники підрозділу охорони зобов’язані:

забезпечити виконання завдання, покладеного на підрозділ охорони;

повертати до Бюро перепусток разові електронні картки-перепустки, замовлення на заїзд транспортних засобів, перепустки на ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей;

затримувати на території Мінфіну осіб, які порушили вимоги цієї Інструкції щодо порядку допуску, за потреби викликати працівників Національної поліції України та передавати їм порушників для подальшого реагування.

Під час спроб працівників та відвідувачів проникнути на територію Мінфіну на незаконних підставах терміново доповідати:

у робочий час - державному секретарю Мінфіну за внутрішнім телефоном 23-01, керівнику мобілізаційного підрозділу - за внутрішнім телефоном 27-48;

у неробочий час - відповідальному черговому мобілізаційного підрозділу за внутрішнім телефоном 18-88 та керівнику мобілізаційного підрозділу.

X. Допуск працівників та відвідувачів до інших адміністративних приміщень, в яких розташовані структурні підрозділи Мінфіну

1. Пропуск працівників та відвідувачів до приміщень Мінфіну, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, здійснюється відповідно до вимог пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в цій будівлі.

2. Пропуск працівників та відвідувачів до приміщень Мінфіну, розташованих у будівлі за адресою: м. Київ, вул. О. Шмідта, 26, здійснюється відповідно до вимог пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в цій будівлі.

Начальник
Мобілізаційного відділу


В.П. Бевзюк


Додаток 1
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 1 розділу ІІ)

1. Зразок постійної електронної картки-перепустки:

2. Зразок тимчасової електронної картки-перепустки:

3. Зразок разової електронної картки-перепустки відвідувача:

4. Зразок разової паперової перепустки відвідувача:

5. Зразки печаток:

Мобілізаційний підрозділ

Мобілізаційний підрозділ

Режимно-секретний органДодаток 2
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 2 розділу ІІ)


ПОГОДЖУЮ
Державний секретар Мінфіну
_________________________
              (ініціали, прізвище)

М. П.

СПИСОК
працівників, яким необхідно відвідувати Міністерство фінансів України в 20___ році

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові відвідувача

Посада

Найменування державного органу, підприємства, установи чи організації відвідувача

Керівник самостійного
структурного підрозділу
(керівник підприємства)_______________
(підпис)__________________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 3
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на разову перепустку до Міністерства фінансів України
на «____» _______________ 20___ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові відвідувача

Місце роботи, посада

Прізвище та ініціали особи, яка замовляє перепустку

Назва структурного підрозділу, до якого проходить відвідувач

1

2

3

4

5

6

7

Керівник самостійного
структурного підрозділу


_______________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
___________________
                  (посада)

М. П.


_______________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 4
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 3 розділу ІІІ)

СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ
____________________________________________,
(найменування структурного підрозділу)
які залучаються до роботи
______________________
(дата та час)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

№ кімнати, в якій працюватиме

Керівник структурного підрозділу

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО ___________________
               (посада)

М. П.


_____________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 5
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 7 розділу V)


ПОГОДЖУЮ
Міністр, перший заступник Міністра,
заступник Міністра, державний
секретар Мінфіну
______________________________

СПИСОК
представників засобів масової інформації, запрошених на
_________________________________________________
_____________________
(дата)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові представника ЗМІ

Яке ЗМІ представляє

Найменування кіно-, аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки

Керівник Прес-служби

М. П.

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)Додаток 6
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 8 розділу V)

ЗАМОВЛЕННЯ
на перепустку для працівників, які виконують будівельні, ремонтні та інші господарські роботи


Додаток 7
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 2 розділу VІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на допуск іноземцівДодаток 8
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 2 розділу VІІ)


ПОГОДЖУЮ
Керівник адміністративно-
господарського підрозділу
_____________________________
        (ініціали, прізвище)

М. П.

ЗАМОВЛЕННЯ
на заїзд транспортних засобів
«____» _______________ 20___ р.

№ з/п

Найменування підприємства, установи та організації

Номерний знак транспортного засобу

Прізвище водія

ПриміткаКерівник структурного підрозділу
(керівник підприємства)


____________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 9
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 2 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
обліку замовлень/перепусток на ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей

№ з/п

Дата оформлення замовлення/ перепустки

Найменування матеріальних цінностей

Кількість

Відповідальна особа (особа, яка супроводжує)

Примітка (ввезення (вивезення), внесення (винесення))

1

2

3

4

5

6


Додаток 10
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 2 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
обліку заїзду (виїзду) транспортних засобів

№ з/п

Марка, номерний знак транспортного засобу

Найменування установи, якій належить транспортний засіб

Дата та час

Примітка (особа, яка надала дозвіл, особа, яка супроводжує, тощо)

заїзду

виїзду

1

2

3

4

5

6


Додаток 11
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 1 розділу VІІІ)

ПЕРЕПУСТКА
на ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей


Додаток 12
до Інструкції про порядок
допуску на територію
Міністерства фінансів України
(пункт 1 розділу VІІІ)

ПЕРЕПУСТКА
на ввезення (вивезення), внесення (винесення) комп’ютерної технікиon top