Document z0863-17, valid, current version — Adoption on June 26, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 11, 2017. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2017  № 367


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2017 р.
за № 863/30731

Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час

Відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою удосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час НАКАЗУЮ:

1. У пункті 10 розділу VІ Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 грудня 2015 року № 778, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2015 року за № 1653/28098, слова «та здається на тарні підприємства» замінити словами «, використовується, повертається та реалізується у встановленому законодавством порядку».

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Л.О. Євдоченкоon top