Document z0861-11, invalid, current version — Loss of force on March 26, 2012, on the basis - z0304-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 861/19599
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 66 ( z0304-12 ) від 07.02.2012 }
Про затвердження Норм оплати праці експертів,
які залучаються для проведення державної наукової
та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 N 524 ( 524-2011-п ) "Питання оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів державного бюджету
(далі - Норми), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 21.04.2011 N 146
( z0570-11 ) "Про затвердження Норм оплати праці експертів, які
залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної
експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.2011 за
N 570/19308.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (О.Товстенко)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, а Норми застосовуються з 01.07.2011.
Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.Рибак
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
21.06.2011 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 861/19599

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової
та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок
коштів державного бюджету

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Види робіт | Розмір оплати, гривень | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | за індивідуальну експертизу | за експертизу в складі експертної групи | | |-------------------------------------------+-------------------------------------------| | | з | з | з | з | з | з | з | з | | |01.07.2011|01.09.2011|01.10.2011|01.12.2011|01.07.2011|01.09.2011|01.10.2011|01.12.2011| |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Керівництво | - | - | - | - | 235 | 237 | 244 | 260 | |роботою | | | | | | | | | |експертної | | | | | | | | | |групи | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Участь у | - | - | - | - | 33 | 33 | 34 | 36 | |засіданні | | | | | | | | | |експертної | | | | | | | | | |групи | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Складання | 235 | 237 | 244 | 260 | 203 | 205 | 211 | 225 | |висновків за | | | | | | | | | |розділом чи | | | | | | | | | |окремим | | | | | | | | | |питанням | | | | | | | | | |об'єкта | | | | | | | | | |наукової | | | | | | | | | |та науково- | | | | | | | | | |технічної | | | | | | | | | |експертизи | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Складання | 355 | 358 | 369 | 394 | 235 | 237 | 244 | 260 | |висновку в | | | | | | | | | |цілому | | | | | | | | | |(зведеного | | | | | | | | | |висновку) щодо| | | | | | | | | |об'єкта | | | | | | | | | |наукової та | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічної | | | | | | | | | |експертизи | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Складання | 392 | 396 | 408 | 435 | - | - | - | - | |висновку в | | | | | | | | | |цілому з | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | |робіт за | | | | | | | | | |національними,| | | | | | | | | |міждержавними,| | | | | | | | | |галузевими, | | | | | | | | | |міжгалузевими,| | | | | | | | | |інноваційними | | | | | | | | | |програмами та | | | | | | | | | |проектами | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Консультації з| 45 | 45 | 46 | 49 | 45 | 45 | 46 | 49 | |окремих питань| | | | | | | | | |експертизи, | | | | | | | | | |попередній | | | | | | | | | |аналіз об'єкта| | | | | | | | | |наукової та | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічної | | | | | | | | | |експертизи | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Якщо експерт при розгляді одного об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи виконує кілька видів вищезгаданих
робіт, то сумарний розмір оплати не повинен перевищувати: за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну
експертизу: з 01.07.2011 - 235 грн., з 01.09.2011 - 237 грн., з
01.10.2011 - 244 грн., з 01.12.2011 - 260 грн.; за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи: з 01.07.2011 - 355 грн.,
з 01.09.2011 - 358 грн., з 01.10.2011 - 369 грн., з 01.12.2011 -
394 грн.; за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи з виконаних робіт за національними,
міждержавними, галузевими, інноваційними програмами та проектами
державного значення: з 01.07.2011 - 392 грн., з 01.09.2011 -
396 грн., з 01.10.2011 - 408 грн., з 01.12.2011 - 435 гривень.
2. При експертизі об'єкта, виконаного іноземною мовою
(крім російської), розмір оплати за проведення експертизи
підвищується на 15 відсотків.
3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством
соціальної політики України та Міністерством фінансів України
розміри оплати за проведення експертизи великомасштабних об'єктів
можуть перевищувати Норми, затверджені цим наказом, за умови
обов'язкового дотримання обмежень, визначених Законом України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), у розмірах
коштів, що спрямовані на покриття витрат на експертизу.
Директор Департаменту О.Товстенкоon top