Document z0855-17, valid, current version — Adoption on June 30, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 15, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2017  № 947


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2017 р.
за № 855/30723

Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560

Відповідно до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про вищу освіту» та пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою вдосконалення системи забезпечення рівного доступу до вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра


В.В. КовтунецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
30.06.2017  № 974


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2017 р.
за № 855/30723

ЗМІНИ
до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

1. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції

«1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-Україна» (далі - Центри) в містах Київ, Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Харків та Херсон.»;

2) у пункті 2 після слова «Миколаївської,» доповнити словом «Одеської,».

2. У другому реченні абзацу третього пункту 3 розділі III слова «як атестований» виключити;

3. Пункт 5 розділу IV доповнити новим реченням такого змісту: «Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.».

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шаровon top