Card of document

Documents and files

Text of document, 328 kb is opened now d402416.htm / Print version
Revision on September 8, 2017, on the basis - z0993-17
Versions of document (4 revisions)
Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
Procedure, Terms
Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення
Statement, Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f402416n1179.doc / Preview of file
Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Statement, Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f402416n1180.doc / Preview of file
Перелік (опис) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Specification, Typical Form, Description
Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту
Typical Form
Signal document (АНКЕТА) — f402416n1181.doc / Preview of file
Анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом)
Typical Form
Signal document (АНКЕТА) — f402416n1182.doc / Preview of file
Анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи -власника з істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)
Typical Form
Signal document (АНКЕТА) — f402416n1183.doc / Preview of file
Довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)*
Typical Form, Reference
Signal document (ДОВІДКА) — f402416n1184.doc / Preview of file
Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером*
Typical Form, Reference
Довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому
Typical Form, Reference
Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)
Typical Form, Reference
Довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)*
Typical Form, Reference
Довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)
Typical Form, Reference
Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*
Typical Form, Reference
Відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Typical Form
Заява про реєстрацію внутрішніх документів особи, яка має намір провадити клірингову діяльність
Statement, Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f402416n1246.doc / Preview of file
Розрахунок розміру власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)
Addition
Заява про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Statement, Typical Form
Довідка про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)*
Typical Form, Reference
Довідка про керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*
Typical Form, Reference
Заява про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Statement, Typical Form
Заява про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
Statement, Typical Form
Terms in document (20 terms)

History of document and versions

Publications of document

Classification of documenton top