Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2014  № 1158/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2014 р.
за № 847/25624

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 466/5 від 31.03.2015}

Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» та Закону України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 2.5.9 пункту 2.5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.5.9. Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено.»;

2) у розділі ІІІ:

в абзаці сьомому підпункту 3.8.5 пункту 3.8 слова «припинення підприємницької діяльності,» виключити;

абзац десятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим;

в абзаці тринадцятому слова «припинення підприємницької діяльності,» виключити;

абзац п’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - сімнадцятим;

3) у підпункті 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV слова «або фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності» та «або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності» виключити;

4) у розділі VIII:

у пункті 8.1:

слово «Доступ» замінити словами «Безоплатний доступ»;

після слів «та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» доповнити словами «з можливістю копіювання та роздрукування таких відомостей»;

в абзаці другому пункту 8.2 слово «найменуванням» замінити словами «повним або скороченим найменуванням»;

підпункт 8.3.1 пункту 8.3 після абзацу тридцять другого доповнити новим абзацом тридцять третім такого змісту:

«дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);».

У зв’язку з цим абзац тридцять третій вважати абзацом тридцять четвертим;

у підпункті 8.3.3 пункту 8.3:

після абзацу другого доповнити підпункт новим абзацом третім такого змісту:

«місце проживання;».

У зв’язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова «припинення підприємницької діяльності,» виключити;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити підпункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);».

У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

2. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г.В.) до набрання чинності абзацами першим - дванадцятим, шістнадцятим - вісімнадцятим підпункту 4 пункту 1 цього наказу забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Малютін Г.А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мостова І.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців першого - дванадцятого, шістнадцятого - вісімнадцятого підпункту 4 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», але не раніше набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра  І.І. Ємельянову.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваГ. ОнищенкоО.Ю. Потімков


Publications of document