Document z0846-16, valid, current version — Adoption on May 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone July 11, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 846/28976

Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.05.2016 № 498


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 846/28976

ЗМІНИ
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Р» - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом, за наслідками таких перевірок (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2)»;

абзаци одинадцятий, дванадцятий викласти в такій редакції:

«С» - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додаток 10);

«ПС» - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень)   (додаток 11);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«ПН» - у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (додаток 14).»;

2) в абзаці другому пункту 3 слово «(збільшення)» виключити.

2. У пункті 1 розділу ІV слова та цифри «(додаток 14)», «(додаток 15)» замінити відповідно словами та цифрами «(додаток 15)», «(додаток 16)».

3. Додатки 10, 11 викласти в новій редакції, що додаються.

4. Доповнити Порядок після додатка 13 новим додатком 14, що додається.

У зв’язку з цим додатки 14, 15 вважати відповідно додатками 15, 16.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 10
до Порядку надіслання
контролюючими органами податкових
повідомлень-рішень платникам податків
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 11
до Порядку надіслання
контролюючими органами податкових
повідомлень-рішень платникам податків
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ


Додаток 14
до Порядку надіслання
контролюючими органами податкових
повідомлень-рішень платникам податків
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯon top