Document z0829-17, valid, current version — Adoption on June 14, 2017
( Last event — Entry into force, gone July 25, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2017  № 503


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2017 р.
за № 829/30697

Про затвердження форми звітності № 1-ППО (місячна) «Звіт про пожежі та їх наслідки» та форми акта про пожежу

Відповідно до пунктів 7, 10 Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки у відповідність до вимог чинного законодавства та уніфікації порядку збирання інформації про пожежі та їх наслідки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 1-ППО (місячна) «Звіт про пожежі та їх наслідки»;

форму акта про пожежу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 15 березня 2004 року № 119 «Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об’єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, форми акта про пожежу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за № 392/8991.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
служби статистики України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
І. Вернер


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14.06.2017 № 503


Форма № 1-ППО
(місячна)

ЗВІТ
про пожежі та їх наслідки

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14.06.2017 № 503

АКТ
про пожежу

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднарon top