Document z0828-13, invalid, current version — Loss of force on January 26, 2018, on the basis - z0026-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
24.05.2013  № 507


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2013 р.
за № 828/23360

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1024 від 13.12.2017}

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

1. У розділі II:

1.1. У пункті 2.2:

абзац перший доповнити словами “, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі - центр) - до відповідного центру”;

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: “У разі реєстрації місця проживання у центрі договір оренди житлового приміщення може бути засвідчено адміністратором центру.”.

1.2. Абзац другий пункту 2.3 після слів “та довідка” доповнити словами “територіального підрозділу або”.

1.3. Абзац перший пункту 2.6 доповнити словами “, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи)”.

2. Абзац перший пункту 3.6 розділу III доповнити словами “, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи)”.

3. Абзац перший пункту 4.5 розділу IV доповнити словами “, а після утворення центрів - адміністратор центру (крім внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до паспортного документа)”.

4. Абзац перший пункту 5.3 розділу V доповнити словами “або адміністратор центру”.

Начальник
Управління взаємодії
з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління
МВС України


Р.А. Черкасськийon top