Document z0826-07, valid, current version — Adoption on July 13, 2007
( Last event — Entry into force, gone July 29, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2007 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2007 р.
за N 826/14093

Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації,
інвентаризації та реставрації пам'яток культурної
спадщини, затвердженого наказом МКТ
від 27.02.2007 N 8

Відповідно до перерозподілу бюджетних призначень за
бюджетними програмами 1811070 "Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення рекреаційних зон, меморіальних і
музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам'яток
і заповідників" та 1802040 "Заходи з охорони культурної спадщини,
паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної
спадщини", здійсненого відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та статті 26 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), з метою забезпечення
виконання робіт зі створення, утримання та експлуатації
культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2007 рік, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України
від 14.02.2007 N 44-р ( 44-2007-р ) "Деякі питання
культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
та від 03.03.2005 N 49-р ( 49-2005-р ) "Про створення
культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2.2 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної
спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток
культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури і
туризму України від 27.02.2007 N 8 ( z0216-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.03.2007 за N 216/13483, доповнити
новим абзацом такого змісту: "створення (у т.ч. підготовка та проведення міжнародного
архітектурного конкурсу, здійснення робіт з реконструкції та
реставрації, а також завершення розпочатих у минулі роки робіт з
інженерної підготовки території, археологічних та спелеологічних
досліджень, відселення мешканців гуртожитку), утримання (у т.ч.
забезпечення території комплексу стаціонарними постами охорони та
системами відеоспостереження) та експлуатацію (у т.ч. сплата
комунальних послуг та забезпечення належного стану комунікаційних
систем) культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький
арсенал".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Корнієнка В.В.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов
Голова Державного казначейства
України С.І.Харченко
Заступник голови
Головного контрольно-ревізійного
управління України Д.С.Олійникon top