Document z0823-04, valid, current version — Adoption on June 14, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 13, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2004 N 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 823/9422

Про внесення змін і доповнень до Положення
про грошове забезпечення особового складу
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
у вугільній промисловості

Відповідно до пункту 14 Положення про Державну воєнізовану
гірничорятувальну службу у вугільній промисловості, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1992 року
N 608 ( 608-92-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про грошове
забезпечення особового складу Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, затвердженого
наказом Міністерства палива та енергетики України від 16 серпня
2002 року N 484 ( z0870-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 5 листопада 2002 року за N 870/7158 (додаються).
2. Начальнику Державної воєнізованої гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості Смоланову С.М. забезпечувати
форменим одягом основний особовий склад Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості згідно з
Положенням про грошове забезпечення особового складу Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
( z0870-02 ) з урахуванням змін і доповнень, затверджених цим
наказом.
3. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію.
4. Скасувати Положення про речове забезпечення особового
складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у
вугільній промисловості України, затверджене першим заступником
Міністра вугільної промисловості Радченком В.В. 21 грудня
1999 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
14.06.2004 N 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 823/9422

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про грошове забезпечення особового
складу Державної воєнізованої гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості, затвердженого
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 16 серпня 2002 року N 484 та зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 5 листопада
2002 року за N 870/7158
( z0870-02 )

1. Доповнити Положення розділом 5 такого змісту:
"5. Формений одяг
Порядок забезпечення форменим одягом воєнізованого основного
особового складу:
5.1. Відповідно до пункту 14 Положення про Державну
воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 листопада 1992 року N 608 ( 608-92-п ), воєнізований основний
особовий склад (далі - оперативний особовий склад) Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
(далі - ДВГРС) забезпечується форменим одягом, носіння якого під
час виконання обов'язків є обов'язковим.
5.2. Формений одяг - це речове майно особистого користування.
Дозволяється носити формений одяг без головного убору, але не
допускається змішування форменого одягу з неформеним.
5.3. Формений одяг має парадну та повсякденну форми. Кожна з
цих форм, у свою чергу, поділяється на літню та зимову. Перехід на літню або зимову форму здійснюється за наказом
начальника ДВГРС.
5.4. Особам вищого командного складу дозволяється пошив
форменого одягу в ательє. Іншим категоріям оперативного особового складу індивідуальний
пошив дозволяється лише у виняткових випадках (нестандартна
фігура).
5.5. Право на одержання форменого одягу виникає після
зарахування на службу та призначення на посаду.
5.6. Початковий термін носіння форменого одягу встановлюється
з моменту призначення на посаду, а надалі - оновлення одягу з
періодичністю термінів, регламентованих нормами забезпечення, та
термінів носіння форменого одягу оперативним особовим складом
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості, які наводяться у додатку 5.
5.7. Особи оперативного особового складу зобов'язані
утримувати формений одяг у чистому й охайному стані.
5.8. На придбання форменого одягу дозволяється передбачати
5-відсотковий запас для забезпечення новоприбулих, а також на
припасування форменого одягу до зросту та фігури.
5.9. У разі пошкодження форменого одягу, що спричинило його
подальшу непридатність до використання, не з вини особи
оперативного особового складу, а через причини, пов'язані з
виконанням службового обов'язку, формений одяг видається
працівникові знову. Видача здійснюється на підставі заяви на ім'я
першого керівника підрозділу ДВГРС з доданням акта про причину
псування. У цьому разі термін носіння обчислюється з дня видачі
нового форменого одягу.
5.10. У разі перебування особи оперативного особового складу
у відпустці для догляду за дитиною формений одяг не видається, а
термін цієї відпустки не враховується до терміну носіння виданого
форменого одягу.
5.11. Забезпечення форменим одягом осіб оперативного
особового складу ДВГРС здійснюється в межах коштів державного
бюджету, передбачених на фінансування ДВГРС.
5.12. У разі припинення особами оперативного особового складу
трудових відносин з ДВГРС, формений одяг необхідно повернути на
склад".
2. У розділі 1 "Центральний штаб ДВГРС" додатка 2: слова: "Начальник відділу: профілактичних робіт; організації
виробничої діяльності служби" замінити словами: "Начальник
відділу: виробничо-профілактичних робіт"; слова: "Заступник командира загону (оперативно-технічна
служба)" замінити словами: "Заступник командира загону
(оперативно-технічна, оперативно-медична служба)"; слова: "Помічник командира загону (оперативно-технічна
служба)" замінити словами: "Помічник командира загону
(оперативно-технічна, оперативно-медична служба)".
3. Доповнити додаток 4 до Положення про грошове забезпечення
особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
у вугільній промисловості таблицею 4:
Таблиця 4

Коефіцієнти співвідношень розмірів окладів машиністів
підіймальних машин (аварійно-рятувальних пересувних)
до мінімальної заробітної плати

------------------------------------------------------------------ | Час роботи підіймальної | Коефіцієнти співвідношень | | машини за добу (у % до | (за групами підйомів) | | загальної тривалості змін | | | за графіком роботи | | | підіймальної машини за |------------------------------------| | добу) | I | II | III | |---------------------------+------------+------------+----------| | Не більше 60 включно | | | | |---------------------------+------------+------------+----------| |на поверхні | 1,95-2,18 | 1,83-2,06 |1,72-1,95 | |---------------------------+------------+------------+----------| |на підземних роботах | 2,52-2,75 | 2,41-2,64 |2,29-2,52 | |---------------------------+------------+------------+----------| | Більше 60 | | | | |---------------------------+------------+------------+----------| |на поверхні | 2,29-2,52 | 2,18-2,41 |2,06-2,29 | |---------------------------+------------+------------+----------| |на підземних роботах | 2,75-2,98 | 2,64-2,87 |2,52-2,75 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
із надзвичайних ситуацій
та охорони праці І.Ященко

Додаток 5
до пункту 5.6 Положення
про грошове забезпечення
особового складу Державної
воєнізованої
гірничорятувальної служби
у вугільній промисловості

НОРМИ
забезпечення та термін носіння форменого одягу
оперативним особовим складом Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

------------------------------------------------------------------ | Найменування предметів | Кількість | Термін | | | предметів на | носіння, | | | одну людину | роки | |----------------------------------------------------------------| | 1. Формений одяг для вищої службової категорії | | Парадна форма одягу | |----------------------------------------------------------------| |Кашкет | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Пальто | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Штани | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шкарпетки, пар | 2 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне білого кольору | 1 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Повсякденна форма одягу | |----------------------------------------------------------------| |Кашкет | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шапка зимова | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Плащ | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Штани | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |довгими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |короткими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Чоботи, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шкарпетки, пар | 2 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Рукавички, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне сірого кольору | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 2. Формений одяг для старшої службової категорії | | Парадна форма одягу | |----------------------------------------------------------------| |Кашкет | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Пальто | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Штани | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шкарпетки, пар | 2 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне білого кольору | 1 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Повсякденна форма одягу | |----------------------------------------------------------------| |Кашкет | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шапка зимова | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Плащ | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Штани | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |довгими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |короткими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Чоботи, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шкарпетки, пар | 2 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Рукавички, пар | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне сірого кольору | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Формений одяг для середньої, молодшої і рядової службових | | категорій | |----------------------------------------------------------------| |Шапка зимова | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Конфедератка | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Куртка подовжена | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Штани | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з довгими рукавами | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка біла з короткими рукавами | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |довгими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Сорочка кольору "мокрий полин" із | 1 | 1 | |короткими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Черевики, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шкарпетки, пар | 4 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Рукавички, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне сірого кольору | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 4. Формений одяг для жінок усіх службових категорій | |----------------------------------------------------------------| |Шапка зимова смушкова (для вищої та | 1 | 4 | |старшої службових категорій) | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Шапка зимова з овчини (для інших | 1 | 3 | |службових категорій) | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Берет | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Пальто | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Плащ | 1 | 4 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Костюм | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Спідниця | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Блуза біла з довгими рукавами | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Блуза біла з короткими рукавами | 1 | 3 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Блуза кольору "мокрий полин" з | 1 | 1 | |короткими рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Блуза кольору "мокрий полин" з довгими| 1 | 1 | |рукавами | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Краватка | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Туфлі, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Чоботи, пар | 1 | 2 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Колготи | 4 | 1 | |--------------------------------------+--------------+----------| |Рукавички шкіряні (вища та старша | 1 | 3 | |службові категорії), пар | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Рукавички трикотажні (інші службові | 1 | 2 | |категорії) | | | |--------------------------------------+--------------+----------| |Кашне білого кольору | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------on top