Document z0819-00, current version — Revision on December 10, 2013, on the basis - z1978-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 120 від 25.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2000 р.
за N 819/5040

Про вдосконалення організації медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД
{ Наказ втратив чинність в частині надання медичної
допомоги вагітним та дітям на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 740/1030/4154/321/614а
( z1405-07 ) від 23.11.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 585 ( z1254-13 ) від 10.07.2013
N 955 ( z1978-13 ) від 05.11.2013 }

Відповідно до Закону України "Про запобігання захворюванню на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення" ( 1972-12 ) і постанов Кабінету Міністрів України від
18.12.98 N 2026 ( 2026-98-п ) "Питання запобігання та захисту
населення від ВІЛ-інфекції та СНІД", від 10.07.98 N 1051
( 1051-98-п ) "Про розмір щомісячної державної допомоги дітям
віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або
хворим на СНІД" і від 16.10.98 N 1642 ( 1642-98-п ) "Про
затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних
працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим
інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших
осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок
інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними
професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з
цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції" та з метою удосконалення організації медичної
допомоги особам з ВІЛ-інфекцією та хворим на СНІД Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 585 ( z1254-13 ) від 10.07.2013 }
1.2. Інструкцію з профілактики внутрішньолікарняного та
професійного зараження ВІЛ-інфекцією ( z0820-00 ) (додається). 1.3. Порядок профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та
попередження розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах
( z0821-00 ) (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій: 2.1. Щороку до 1 березня розглядати на засіданнях колегії
стан епідситуації з ВІЛ-інфекції, організації та надання медичної
допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Про проведену роботу
інформувати МОЗ до 1 квітня. 2.2. Посилити контроль за додержанням протиепідемічного
режиму в закладах охорони здоров'я.
{ Підпункт 2.3 пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 955 ( z1978-13 ) від
05.11.2013 }
2.3. Заборонити в лікувально-профілактичних закладах
вигодовувати немовлят донорським грудним молоком. 2.4. Забезпечити:
{ Абзац другий підпункту пункту 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 585 ( z1254-13 ) від
10.07.2013 }
{ Абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 955 ( z1978-13 ) від
05.11.2013 }
створення лабораторії для визначення імунологічного стану та
діагностики опортуністичних інфекцій; медичний огляд вагітних під час узяття їх на облік та перед
пологами шляхом обстеження на наявність антитіл до ВІЛ (за їх
добровільною згодою); дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, адаптованими
молочними сумішами відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 08.02.94 N 66 ( 66-94-п ) "Про додаткові соціальні
гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми
першого і другого року життя"; щорічне санаторно-курортне лікування ВІЛ-інфікованих дітей на
базі місцевих санаторіїв; підготовку медичного персоналу та проведення
санітарно-освітньої роботи серед педагогічного персоналу дитячих
дошкільних та шкільних закладів щодо питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та
особливостей перебування ВІЛ-інфікованих дітей в організованих
дитячих колективах; уведення в усіх лікувально-профілактичних закладах форми
облікової звітності N 108 - 0 "Журнал реєстрації аварій при
наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з
ВІЛ-інфікованим матеріалом". 2.5. Організувати спеціалізовані відділення (палати): 2.5.1. В інфекційних лікарнях, у тому числі дитячих - для
госпіталізації пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (дітей та
дорослих), які не вживають наркотики ін'єкційно. 2.5.2. У наркологічних диспансерах (лікарнях) - для
госпіталізації пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які вживають
наркотики шляхом ін'єкцій. Увести в цих закладах посади
лікарів-інфекціоністів з розрахунку 1 посада на 20 ліжок
відділення для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 2.5.3. У протитуберкульозних диспансерах, туберкульозних
лікарнях, у тому числі дитячих, - для проведення стаціонарного
лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД з активними формами
туберкульозу. Увести в цих закладах посади лікарів-інфекціоністів
з розрахунку 1 посада на 20 ліжок відділення для лікування
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
3. Начальникам: управління соціально небезпечних хвороб та
СНІДу, управління організації медичної допомоги дітям і матерям,
директору НДІ епідеміології та інфекційних хвороб спільно з
начальником Головного управління охорони здоров'я Київської
міської держадміністрації створити до 01.01.2001 клінічний відділ
дитячих інфекційних хвороб зазначеного інституту з відділенням для
ВІЛ-інфікованих дітей.
4. Начальнику управління освіти та медичної науки
забезпечити: 4.1. Виконання актуальних наукових розробок з проблем СНІДу.
Постійно. 4.2. Унесення до 01.01.2001 до програми до- та післядипломної
підготовки лікарів та середніх медичних працівників питань
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра, Головного державного санітарного лікаря
України Бобильову О.О., заступника Міністра Картиша А.П.
Міністр В.Ф.Москаленко

{ Інструкція з організації медичної допомоги хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 585 ( z1254-13 ) від 10.07.2013 }
on top