Document z0816-15, valid, current version — Revision on November 20, 2015, on the basis - z1419-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015  № 1189/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 816/27261

Щодо деяких питань у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2268/5 від 11.11.2015}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, а також постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. У наказі Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року № 1904/5 «Про затвердження Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за № 1448/26225:

1) у назві слова «головних управлінь юстиції» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції»;

2) у пункті 1 слова «головних управлінь юстиції» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції».

3. У пункті 4 наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року № 2804/5 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2241/24773, слова «головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі».

4. У наказі Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675:

1) у тексті слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим», «головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити відповідно словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим», «головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі»; слова «начальники Центрального відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім’ї, Лівобережного відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім’ї» виключити;

2) у підпункті 5.2 пункту 5 слова «Центрального відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім’ї та Лівобережного відділу державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім’ї» виключити;

3) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 7, 8.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 94/5 «Про встановлення порядку роботи по проставленню апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 94/20407;

2) наказ Міністерства юстиції України від 03 вересня 2013 року № 1843/5 «Про деякі питання виконання міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах у частині витребування документів та виконання прохань про надання правової допомоги з питань державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2013 року за № 1523/24055.

6. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
09.07.2015  № 1189/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 816/27261

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року № 1578/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1845/22157:

1) у тексті слова «Державна реєстраційна служба України» у всіх відмінках замінити словами «Міністерство юстиції України» у відповідних відмінках; слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках і числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1 слова «головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»;

пункт 2.2 доповнити словами «, або видає їх посадовим особам цих відділів за видатковою накладною.»;

у підпункті 2.7.1 пункту 2.7 слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі»;

3) розділі ІІІ:

у пункті 3.6 слова «Державної реєстраційної служби України» виключити;

у пункті 3.10 слова «головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити відповідно словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»;

4) у розділі VІІ:

у пункті 7.1 слова «відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві», «відділ Головного управління юстиції у м. Києві» замінити відповідно словами «відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві», «відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві»;

у пунктах 7.2-7.4 слова «відділ Головного управління юстиції у місті Києві» у всіх відмінках замінити словами «відділ Головного територіального управління юстиції у місті Києві» у відповідних відмінках;

у пункті 7.7:

в абзаці першому слова «відділ Головного управління юстиції у м. Києві» замінити словами «відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві»;

в абзаці другому слово «Укрдержреєстр» замінити словами «Міністерство юстиції України»;

5) у додатках 1, 2, 3, 13 слова «найменування головного управління юстиції» замінити словами «найменування головного територіального управління юстиції»;

6) у додатку 14 слова «відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві», «відділ Головного управління юстиції у м. Києві» замінити відповідно словами «відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві», «відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві».

2. У Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року № 1904/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за № 1448/26225:

1) у назві та тексті слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках і числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах; слова «Державна реєстраційна служба України» у всіх відмінках замінити словами «Міністерство юстиції України» у відповідних відмінках;

2) у пункті 2 слова «реєстраційної служби головного управління юстиції» замінити словами «головного територіального управління юстиції»;

3) у пункті 6 слова «або реєстраційна служба головного управління юстиції в області» виключити;

4) у додатку слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках і числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах.

3. У Порядку, умовах і строках зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року № 2804/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2241/24773:

1) у тексті слова «головне управління юстиції» у всіх відмінках і числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах;

2) у розділі ІІ:

у пункті 1 слова «головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції)» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції)»;

у пункті 5 слова «відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у місті Києві» замінити словами «відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві», слова «відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області» замінити словами «відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області»;

3) у розділі ІV:

у пункті 2 слова «яку створює керівник реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «яка створюється відповідно до наказу Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції)»;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. У разі зміни керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції для приймання-передавання справ наказом головного територіального управління юстиції створюється комісія у складі не менше трьох осіб, у тому числі представника відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції.»;

у пункті 12 слова «керівника реєстраційної служби» замінити словами «заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації»;

4) у додатку 12 слова «начальник реєстраційної служби головного управління юстиції», «найменування реєстраційної служби головного управління юстиції» замінити відповідно словами «заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації», «найменування головного територіального управління юстиції»;

5) у додатках 13, 14 слова «головного управління юстиції» замінити словами «головного територіального управління юстиції».

4. У тексті Переліку документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року № 2804/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за № 2242/24774, слова «головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі».

{Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції 1418/5 від 25.09.2012, до якого вносились зміни}

5. У Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012 року № 1418/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1651/21963:

1) в абзаці п’ятому пункту 3 слова «та копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати» замінити словами «, чи копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, засвідченої в установленому порядку»;

2) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами «(далі - журнал реєстрації проставлення апостиля)»;

3) у пункті 12:

абзац перший після слів «строк розгляду документів» доповнити словами «, у тому числі про державну реєстрацію актів цивільного стану, на яких неможливе проставлення відмітки головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях, місті Севастополі у зв’язку з тимчасовою окупацією території України»;

підпункт 2 доповнити словами «, а також при подачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, на яких відсутня відмітка головних територіальних управлінь юстиції в областях, місті Києві»;

4) у пункті 15:

в абзаці п’ятому слова «та копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати» замінити словами «, чи копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, засвідчену в установленому порядку»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану, на яких потрібно проставити апостиль, відповідна заява та документ про внесення плати за його проставлення або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, засвідчена в установленому порядку, можуть направлятися Міністерству юстиції України поштовим зв’язком.»;

5) абзац другий пункту 17 доповнити словами «, у тому числі письмової заяви про згоду на отримання документів представником.»;

6) у пункті 19 слова «та копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати» замінити словами «, чи копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, засвідченої в установленому порядку»;

7) у пункті 20:

в абзаці першому слова «усі заяви» замінити словом «заяви»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Заяви, подані для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, реєструються у журналі реєстрації апостиля із зазначенням реєстраційного номера заяви, дати подачі заяви та прізвища, імені, по батькові фізичної особи, яка звернулася за проставленням апостиля.».

6. У Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675:

1) у тексті слова «Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» у всіх відмінках і числах замінити словами «Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» у відповідних відмінках і числах; слова «Центральним відділом державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім'ї, Лівобережним відділом державної реєстрації шлюбу міста Києва з державним Центром розвитку сім'ї» виключити;

2) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-15 вважати відповідно пунктами 10-14;

3) у пункті 12 слова «начальниками реєстраційних служб головних управлінь Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», «керівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб цих управлінь юстиції» замінити відповідно словами «заступниками начальників головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації - начальниками Управлінь державної реєстрації», «начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану цих управлінь юстиції».

7. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793:

1) у тексті слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі»;

2) у пункті 1.4 розділу І слово «первинного» виключити;

3) пункт 2.16 розділу ІІ доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«У разі отримання рішень судів про розірвання шлюбу, про позбавлення або поновлення батьківських прав відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях вносять відповідну відмітку тільки до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на території проведення антитерористичної операції.»;

4) у розділі ІV:

у пункті 4.8 слова «відповідного головного управління юстиції», «Головного управління юстиції у місті Києві» замінити відповідно словами «відповідного головного територіального управління юстиції», «Головного територіального управління юстиції у місті Києві»;

у пункті 4.12:

в абзаці четвертому слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

в абзаці п’ятому слова «Державній реєстраційній службі України» замінити словами «Міністерству юстиції України».

8. У тексті Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), слова «Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» у всіх відмінках і числах замінити словами «Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» у відповідних відмінках і числах.

9. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382:

1) у пункті 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Актовий запис цивільного стану не поновлюється у випадку внесення відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській областях відповідної відмітки до Реєстру на підставі рішень судів про розірвання шлюбу, про позбавлення або поновлення батьківських прав, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на території проведення антитерористичної операції.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці четвертому слово «другого» замінити словом «третього»;

2) у тексті слова «Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі», «головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі», «головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» у відповідних відмінках і числах.

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюкon top