Document z0816-04, valid, current version — Adoption on June 15, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 13, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2004 N 225
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 816/9415

Щодо перегляду та приведення
нормативно-правових актів
у відповідність до Закону України
"Про електроенергетику"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про електроенергетику" ( 1330-15 ) та на виконання
доручення Прем'єр-міністра України від 26.12.2003 N 82618 щодо
перегляду та приведення нормативно-правових актів у відповідність
до зазначеного Закону Н А К А З У Ю:
1. Унести доповнення до нормативно-правових актів:
1.1. Підпункт 8.13 Правил промислового рибальства
в рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом
Державного комітету рибного господарства України від 18.03.99 N 33
( z0326-99 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25.05.99 за N 326/3619), після слів "гідротехнічні споруди"
доповнити словами "(крім забороненої зони та контрольованої зони
гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим
охорони)".
1.2. Підпункт 8.13 Правил промислового рибальства в басейні
Чорного моря, затверджених наказом Державного комітету рибного
господарства України від 08.12.98 N 164 ( z0147-99 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.03.99 за
N 147/3440), після слів "гідротехнічні споруди" доповнити словами
"(крім забороненої зони та контрольованої зони
гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим
охорони)".
1.3. Підпункт 6.13 Тимчасових правил промислового рибальства
в басейні Азовського моря, затверджених наказом Державного
комітету рибного господарства України від 31.12.99 N 172
( z0043-00 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25.01.2000 за N 43/4264), після слів "гідротехнічні споруди"
доповнити словами "(крім забороненої зони та контрольованої зони
гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим
охорони)".
2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту рибного господарства Алимова С.І.
Міністр В.А.Слаута
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляковon top