Document z0812-08, valid, current version — Adoption on September 1, 2008
( Last event — Entry into force, gone December 1, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2008 N 1464/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2008 р.
за N 812/15503

Про внесення змін до нормативно-правових актів
Міністерства юстиції з питань реєстрації
актів цивільного стану

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1064 ( 1064-2007-п )
"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Внести до Правил реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18
жовтня 2000 року N 52/5 ( z0719-00 ) (у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 року N 1154/5
( z1305-07 )), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18
жовтня 2000 року за N 719/4940, такі зміни:
У главі 1 розділу III: пункт 30 викласти в такій редакції: "30. Після реєстрації народження відділом реєстрації актів
цивільного стану видається витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у
зв'язку з народженням дитини, форма якого наведена у додатку 15 до
Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24
липня 2008 року N 1269/5 ( z0691-08 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382. У разі реєстрації народження виконавчим органом сільської,
селищної, міської (крім міст обласного значення) рад видається
довідка для виплати допомоги, у якій зазначаються: прізвище,
власне ім'я, по батькові дитини; яка за рахунком дитина; число,
місяць, рік народження дитини; номер актового запису про
народження у відповідній книзі реєстрації актів цивільного стану;
дата складання актового запису про народження; найменування
органу, що здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвища,
власні імена, по батькові батька та матері дитини. Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про народження для виплати допомоги у зв'язку з
народженням дитини та довідки для виплати допомоги в графі "Для
відміток" обох примірників актового запису про народження робиться
відповідна відмітка і проставляється підпис заявника. У разі народження мертвої дитини витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про народження для виплати
допомоги у зв'язку з народженням дитини та довідка для виплати
допомоги не видаються. У тих випадках, коли батьки або один з них відмовились від
дитини і передали її на повне державне утримання, витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження
для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини та довідка для
виплати допомоги не видаються.";
пункт 31 викласти в такій редакції: "31. Якщо при реєстрації народження дитини відомості про
батька внесені в порядку, визначеному абзацом першим пункту 17
глави 1 розділу III цих Правил, то разом із свідоцтвом про
народження дитини відділом реєстрації актів цивільного стану
видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті
135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) для призначення
допомоги, форма якого наведена у додатку 14 до Інструкції з
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня
2008 року N 1269/5 ( z0691-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382. У разі внесення відомостей про батька дитини в порядку,
визначеному абзацом першим пункту 17 глави 1 розділу III цих
Правил, виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст
обласного значення) рад видається довідка для виплати допомоги, у
якій зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові дитини;
число, місяць, рік народження дитини; номер актового запису про
народження у відповідній книзі реєстрації актів цивільного стану;
дата складання актового запису про народження; найменування
органу, що здійснив реєстрацію акту цивільного стану; прізвища,
власні імена, по батькові батька та матері дитини; підстава
внесення відомостей про батька дитини. Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію народження згідно з частиною першою статті
135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) для призначення допомоги
та довідки для виплати допомоги в графі "Для відміток" обох
примірників актового запису про народження робиться відповідна
відмітка і проставляється підпис заявника.".
У главі 2 розділу III: пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Після реєстрації смерті відділ реєстрації актів
цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання,
форма якого наведена у додатку 16 до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої
наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року
N 1269/5 ( z0691-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 25 липня 2008 року за N 691/15382. У разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської,
селищної, міської (крім міст обласного значення) рад видається
довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються:
прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи; дата смерті;
номер актового запису про смерть у відповідній книзі реєстрації
актів цивільного стану; дата складання актового запису про смерть;
найменування органу, що здійснив реєстрацію акту цивільного стану;
місце смерті. Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та
відповідної довідки в графі "Для відміток" обох примірників
актового запису про смерть робиться відмітка і проставляється
підпис заявника.".
2. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 24 липня
2008 року N 1269/5 ( z0691-08 ) "Про затвердження Інструкції з
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року
за N 691/15382, такі зміни:
2.1 виключити пункт 2.1;
2.2 виключити абзац третій пункту 2.2.
3. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(В.В.Кунда) довести цей наказ до відома Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України І.І.Ємельянову та директора Департаменту
у справах цивільного стану громадян В.В.Кунду.
5. Наказ набуває чинності одночасно з початком функціонування
Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Міністр Микола Оніщук



on top