Document z0809-99, invalid, current version — Loss of force on July 3, 2018, on the basis - z0703-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2157 від 16.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 листопада 1999 р.
за N 809/4102
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 680 ( z0703-18 ) від 22.05.2018 }
Про внесення змін до Положення про план розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створено
шляхом корпоратизації

На виконання Указу Президента України від 02.08.99 N 944/99
"Про деякі питання приватизації об'єктів електроенергетичного
комплексу" Н А К А З У Ю:
1. Розділ VI. "План розміщення акцій" додатка "Типовий план
розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створено
шляхом корпоратизації" до Положення про типовий план розміщення
акцій відкритого акціонерного товариства, яке створено шляхом
корпоратизації, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 23.06.99 N 1191 ( z0465-99, z0096-94 ), викласти в
новій редакції, що додається.
2. Директору Департаменту реформування власності Філозопу
Є.Т.: 2.1. Забезпечити в п'ятиденний термін з дня затвердження
цього наказу його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 2.2. Забезпечити в десятиденний термін з дня державної
реєстрації цього наказу його подання до "Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію" для опублікування. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Васильєва В.В.
Голова Фонду О.Бондар
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України 16.11.99 N 2157
Розділ VI. План розміщення акцій
ВАТ "______________", яке є правонаступником ______________________________________________________
(назва підприємства, на базі майна якого створено ВАТ)
(заповнюється органом приватизації)
Статутний фонд ___________ тис.грн. Номінальна вартість акції ___________ грн. Вид акцій: прості, іменні. Кількість акцій ___________ шт.
--------------------------------------------------------------------------- N |Код | Спосіб розміщення | Термін | Акції |Частка| з/п|про- | | розміщення | |в СФ, | |дажу | |------------+---------------| % | | | |поча-|закін-|кіль- |вар- | | | | |ток |чення |кість,|тість, | | | | | | |штук |тис.грн.| | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 1 |1 |Закріплюється у державній | | | | | | | |власності, | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 2 |1.1 |у т.ч. передано до холдингів| | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 3 |2 |Власність організації | | | | | | | |орендарів | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 4 |4 |Пільгове розміщення акцій | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 5 |4.1 |працівникам підприємства, що| | | | | | | |приватизується | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 6 |4.1.3|за власні кошти | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 7 |4.2 |іншим громадянам, які мають | | | | | | | |право на пільгове придбання | | | | | | | |акцій | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 8 |4.2.3|за власні кошти | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 9 |4.3 |працівникам підприємства | | | | | | | |категорія керівників), які | | | | | | | |мають право на додаткове | | | | | | | |придбання акцій за кошти | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 10 |5 |Конкурентний продаж | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 11 |5.2.1|за комерційним конкурсом | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 12 |5.3.1|за некомерційним конкурсом | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 13 |5.4.1|через фондову біржу | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 14 |5.4.2|через позабіржові фондові | | | | | | | |торговельні системи | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 15 |5.4.3|через Національну мережу | | | | | | | |центрів сертифікатних | | | | | | | |аукціонів | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 16 |5.4.5|на відкритих торгах | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 17 |5.4.6|на аукціонах | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 18 |5.7 |на міжнародних фондових | | | | | | | |ринках | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 19 |5.8 |із залученням торговців | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 20 |5.9 |із залученням іноземних | | | | | | | |інвестицій за міжнародними | | | | | | | |договорами України | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| 21 |5.10 |Конкурс з продажу пакета | | | | | | | |акцій енергетичної компанії | | | | | | | |відповідно до Указу | | | | | | | |Президента України від | | | | | | | |02.08.99 N 944/99 | | | | | | ---+-----+----------------------------+-----+------+------+--------+------| | | Разом: | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Представник органу приватизації __________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) Виконавець __________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)on top