Document z0808-13, valid, current version — Adoption on May 16, 2013
( Last event — Entry into force, gone June 11, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013 № 273


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2013 р.
за № 808/23340

Про внесення змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, та з метою дотримання єдиних вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, НАКАЗУЮ:

1. Внести до глави 4 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91), такі зміни:

1.1. Пункти 4.11, 4.12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.13, 4.14 вважати відповідно пунктами 4.11, 4.12.

1.2. У пункті 4.12 слова та цифри «технічного огляду електроустановки відповідно до пункту 4.12 цієї глави і» виключити.

2. Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр екології
та природних ресурсів України

Міністр охорони здоров’я України
О. Хохотва

В.П. ЦушкоМ.Ю. Бродський


О.А. Проскуряков

Р. Богатирьоваon top