Document z0800-11, valid, current version — Adoption on June 8, 2011
( Last event — Entry into force, gone July 22, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.06.2011 N 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2011 р.
за N 800/19538

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства фінансів України
та Антимонопольного комітету України
від 15 червня 1994 року N 52/7/н

Відповідно до статті 9 Закону України "Про холдингові
компанії в Україні" ( 3528-15 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України та Антимонопольного комітету України від
15 червня 1994 року N 52/7/н ( z0138-94 ) "Про затвердження форми
для публікації у засобах масової інформації відомостей про належні
холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших підприємств",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 1994 року
за N 138/347.
2. Департаменту фінансів виробничої сфери (Кузькін Є.Ю.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенкоon top