Document z0797-11, invalid, current version — Loss of force on January 6, 2017, on the basis - z1519-16


 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
14.06.2011 N 890
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2011 р.
за N 797/19535
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 1991 ( z1519-16 ) від 01.11.2016 }
 
Про внесення змін
до Положення про порядок погодження
планів санації та мирових угод

 
     Відповідно до Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI ( 3205-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007 N 895 ( z0836-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за N 836/14103, такі зміни:
 
     1.1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.
 
     1.2. У розділі II:
     абзац другий пункту 2.3 виключити.
     У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами другим - десятим;
     у підпункті 2.4.1.1 підпункту 2.4.1 пункту 2.4 слова "номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи".
 
     1.3. У розділі III:
     абзац другий пункту 3.3 виключити.
     У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім.
 
     2. Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 Голова Фонду                      О.Рябченко on top