Document z0786-18, valid, current version — Adoption on April 20, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 3, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2018  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2018 р.
за № 786/32238

Про затвердження Порядку інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об’єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони

Відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, статті 16 Закону України «Про міжнародні договори», пункту 172 Настанови із застосування Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, у межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об’єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони, що додається.

2. Управлінню охорони культурної спадщини (Єпіфанов О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства УкраїниО.В. Зеркаль


В.М. Вакараш


В.П. ЗагороднійВ.А. НегодаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
20.04.2018  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2018 р.
за № 786/32238

ПОРЯДОК
інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об’єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини (далі - Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об’єкта всесвітньої спадщини та/або в межах його буферної зони з метою збереження його видатної універсальної цінності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

буферна зона об’єкта всесвітньої спадщини - територія навколо об’єкта всесвітньої спадщини, призначена для охорони цілісності та автентичності видатної універсальної цінності об’єкта, у межах якої встановлюється відповідний режим використання;

видатна універсальна цінність об’єкта всесвітньої спадщини - цінність об’єкта всесвітньої спадщини, яка є настільки унікальною, що виходить за межі національних кордонів та становить загальну цінність для нинішніх і майбутніх поколінь, збереження та охорона якої має бути першочерговим завданням для всього людства;

містобудівні перетворення - нове будівництво, реконструкція, реставрація, земляні роботи, ландшафтні перетворення на території об’єкта всесвітньої спадщини та/або в межах його буферної зони;

об’єкт всесвітньої спадщини - об’єкт культурної спадщини, включений відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

орган управління об’єктом всесвітньої спадщини - юридична особа, в управлінні якої перебуває об’єкт всесвітньої спадщини;

оцінка впливу на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини - оцінка впливу запланованих містобудівних перетворень на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини шляхом порівняння змін, що відбудуться, з існуючою містобудівною ситуацією;

план управління об’єктом всесвітньої спадщини - документ, який визначає основні напрями та програми захисту, збереження, інтеграції об’єкта всесвітньої спадщини в суспільне життя відповідно до положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та інших міжнародних договорів України;

територія об’єкта всесвітньої спадщини - територія, межі якої визначені у номінаційному досьє, що подається для включення об’єкта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність».

3. Для забезпечення інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО замовник містобудівних перетворень подає до Мінкультури інформацію у чотирьох примірниках, два з яких складено українською мовою, два - англійською або французькою мовою, в письмовій формі та на електронних носіях, що включає:

стислу характеристику містобудівного перетворення (функціональне призначення, обґрунтування місця розміщення, запланована дата початку робіт, основні техніко-економічні показники (площа, об’єм, загальна висота в метрах від рівня денної поверхні землі, а також згідно з Балтійською системою висот до вищої точки споруди, кадастровий план відповідної земельної ділянки));

опис буферної зони в межах п’ятиста метрів навколо запланованого містобудівного перетворення;

оцінку впливу на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини, у тому числі з візуальним 3D-моделюванням;

результати попередніх інженерних, геологічних, архівних, археологічних досліджень, результати обстежень, пов’язаних з територією запланованого містобудівного перетворення (за наявності);

відомості про проведені консультації з громадськістю щодо запланованого містобудівного перетворення (за наявності);

відображення локації об’єкта на топографічній карті території об’єкта всесвітньої спадщини та його буферної зони;

інформація органу управління об’єктом всесвітньої спадщини щодо відповідності запланованих містобудівних перетворень плану управління об’єктом всесвітньої спадщини та/або режиму використання його буферної зони (за наявності затвердженого плану управління об’єктом всесвітньої спадщини);

інші відомості за наявності.

4. У разі невідповідності поданої інформації вимогам пункту 3 цього Порядку Мінкультури відмовляє замовнику містобудівного перетворення в інформуванні Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з обґрунтуванням підстав. Відмова Мінкультури не перешкоджає повторному зверненню замовника містобудівного перетворення.

5. Мінкультури у строк, що не перевищує 30 днів з дати надходження інформації, зазначеної у пункті 3 цього Порядку, направляє її до секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в письмовій формі у двох примірниках (один англійською/французькою мовою, інший українською мовою) та на електронному носії.

6. Секретаріат Національної комісії у справах ЮНЕСКО:

передає інформацію, одержану від Мінкультури, в письмовій формі (англійською/французькою мовою) та на електронному носії до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО протягом 10 робочих днів з дати її надходження;

передає рекомендації та/або інші документи (за наявності), одержані від Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, до Мінкультури протягом 5 робочих днів з дати їх надходження.

7. Мінкультури протягом 5 робочих днів з дати надходження від Секретаріату Національної комісії у справах ЮНЕСКО рекомендацій та/або інших документів Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО надсилає їх замовнику містобудівного перетворення мовою оригіналу.

Начальник управління охорони
культурної спадщини


О.В. Єпіфановon top