Document z0781-07, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.06.2007 N 229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2007 р.
за N 781/14048

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із
змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280
( z0919-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються ( z0782-07 ).
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків для керівництва й використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.06.2007 N 229
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2007 р.
за N 781/14048

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України
( z0918-04 )

1. У групу рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у
Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному
банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції"
увести рахунки 1215 А "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами) у Національному банку України" та 1216 КА
"Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у
Національному банку України".
2. У розділі 13 "Кошти Національного банку України" класу 1
"Казначейські та міжбанківські операції":
2.1. У групу рахунків 131 "Короткострокові кредити, що
отримані від Національного банку України" увести рахунок 1315 П
"Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані
від Національного банку України".
2.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані
від Національного банку України": номер рахунку 1325 П "Довгострокові кредити, що отримані від
Національного банку України за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій" замінити на номер 1324; увести рахунок 1325 П "Неамортизована премія за
довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку
України".
2.3. У групі рахунків 133 "Строкові вклади (депозити)
Національного банку України": номер рахунку 1335 П "Довгострокові вклади (депозити)
Національного банку України" замінити на номер 1334; увести рахунки 1335 П "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами) Національного банку України" та 1336 КП
"Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами)
Національного банку України".
3. У розділі 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські
та міжбанківські операції":
3.1. У групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках": номер рахунку 1515 А "Довгострокові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках" замінити на номер 1513; номер рахунку 1516 А "Довгострокові вклади (депозити), що
розміщені на умовах субординованого боргу" замінити на номер 1514; увести рахунки 1515 А "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" та 1516 КА
"Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що
розміщені в інших банках". 3.2. У групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам": номер рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
іншим банкам" замінити на номер 1520; увести рахунок 1525 А "Неамортизована премія за кредитами, що
надані іншим банкам".
4. У розділі 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та
міжбанківські операції":
4.1. У групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших
банків": номер рахунку 1615 П "Довгострокові вклади (депозити) інших
банків" замінити на номер 1613; увести рахунки 1615 П "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами) інших банків" та 1616 КП "Неамортизований
дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків".
4.2. У групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших
банків" увести рахунок 1625 П "Неамортизована премія за кредитами,
що отримані від інших банків".
5. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
5.1. У групу рахунків 340 "Запаси матеріальних цінностей"
розділу 34 "Запаси матеріальних цінностей" увести рахунок 3408 А
"Необоротні активи, утримувані для продажу".
5.2. Назву рахунку 3548 А "Дебіторська заборгованість за
фінансові послуги, що надані банком" групи рахунків 354
"Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими
інструментами" розділу 35 "Інші активи банку" викласти в такій
редакції: "3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими
фінансовими інструментами".
5.3. Назву рахунку 3648 П "Кредиторська заборгованість за
фінансові послуги, що отримані банком" групи рахунків 364
"Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими
інструментами" розділу 36 "Інші пасиви банку" викласти в такій
редакції: "3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими
фінансовими інструментами".
6. У розділ 44 "Основні засоби" класу 4 "Фінансові та
капітальні інвестиції" увести групу рахунків 441 "Інвестиційна
нерухомість" такого змісту: "441 Інвестиційна нерухомість 4410 А Інвестиційна нерухомість 4419 КА Знос інвестиційної нерухомості".
7. У класі 5 "Капітал банку":
7.1. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51
"Результати переоцінки" характеристику рахунку 5104 П (пасивний)
"Результати переоцінки за операціями хеджування" змінити на АП
(активно-пасивний).
7.2. Увести розділ 52 "Приписний капітал філії іноземного
банку" такого змісту: "52 Приписний капітал філії іноземного банку 520 Приписний капітал філії іноземного банку 5200 П Приписний капітал філії іноземного банку".
8. У класі 6 "Доходи":
8.1. Характеристику рахунку 6003 П (пасивний) "Процентні
доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в
Національному банку України" групи рахунків 600 "Процентні доходи
за коштами, що розміщені в Національному банку України" розділу 60
"Процентні доходи" змінити на АП (активно-пасивний).
8.2. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що
розміщені в інших банках" розділу 60 "Процентні доходи"
характеристики рахунків: 6012 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках"; 6013 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках"; 6016 П (пасивний) "Процентні доходи за кредитами овердрафт та
короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам"; 6017 П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими
кредитами, що надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний).
8.3. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63
"Інші операційні доходи" увести рахунок 6394 П "Доходи від
переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".
9. У класі 7 "Витрати":
9.1. У групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що
отримані від Національного банку України" розділу 70 "Процентні
витрати" характеристики рахунків: 7003 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
кредитами, що отримані від Національного банку України"; 7004 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, що отримані від Національного банку України"; 7005 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку
України"; 7006 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку
України" змінити на АП (активно-пасивний).
9.2. У групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що
отримані від інших банків" розділу 70 "Процентні витрати"
характеристики рахунків: 7012 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
вкладами (депозитами) інших банків"; 7013 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
вкладами (депозитами) інших банків"; 7016 А (активний) "Процентні витрати за кредитами овердрафт
та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків"; 7017 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, що отримані від інших банків" змінити на АП (активно-пасивний).
9.3. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу
73 "Інші операційні витрати" увести рахунок 7394 А "Витрати від
переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку В.І.Ричаківська
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку
України П.М.Сенищon top