Document z0780-17, valid, current version — Adoption on May 29, 2017
( Last event — Suspension, comes August 1, 2020. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.05.2017  № 2204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2017 р.
за № 780/30648

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою реалізації вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Пункт 3 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 «Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (із змінами), після слів «і банківську діяльність»,» доповнити словами «Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»,».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та діє до втрати чинності Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінon top