Document z0773-13, valid, current version — Revision on December 26, 2017, on the basis - z1437-17

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2013  № 167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 773/23305

Про затвердження Порядку будівництва та експлуатації бюветів, які входять до складу нецентралізованих систем постачання питної води

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 289 від 06.11.2017}

Відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 633, пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України", уведеного в дію Указом Президента України від 06 квітня 2009 року № 221 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України"", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок будівництва та експлуатації бюветів, які входять до складу нецентралізованих систем постачання питної води, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 289 від 06.11.2017}

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) разом з Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (Жученко О.Д.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр екології
та природних ресурсів України

Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

М.Ю. Бродський


О.А. Проскуряков

Р. Богатирьова
Г.В. Осовий
М.В. Пітцик

В.П. ЦушкоО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2013  № 167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 773/23305

ПОРЯДОК
будівництва та експлуатації бюветів, які входять до складу нецентралізованих систем постачання питної води

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає питання будівництва та експлуатації бюветів, які входять до складу нецентралізованих систем постачання питної води.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

бювет - інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) міжшаровими напірними (артезіанськими) або безнапірними підземними водами, до складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення або павільйон;

технічна експлуатація бювета - використання бювета за призначенням та проведення необхідних заходів (технічне обслуговування, обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація, планово-запобіжні ремонти) щодо збереження працездатностого стану конструктивних елементів та забезпечення відповідності стану конструктивних елементів параметрам, установленим проектною (технічною) документацією;

технологічний регламент бювета - документ, у якому визначено основні вимоги до технологічного процесу експлуатації бювета при використанні його за призначенням.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Земельному кодексі України та Господарському кодексі України, Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про регулювання містобудівної діяльності", Державних санітарних нормах та правилах "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10).

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на експлуатацію свердловин питного водопостачання, які розташовані на територіях присадибних, дачних і садових ділянок, що перебувають у приватній власності або у власності садівницьких товариств.

ІІ. Будівництво бюветів

2.1. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт (далі - будівництво) бюветів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" суб’єктами господарювання, що є власниками або користувачами земельних ділянок, відведених під забудову.

2.2. Договори підряду на проведення робіт з будівництва бюветів укладаються та виконуються згідно з вимогами Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668.

2.3. Роботи з будівництва бюветів виконуються відповідно до проектної документації, розробленої згідно з Порядком розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2012 року за № 515/20828).

2.4. Введення в експлуатацію закінчених будівництвом бюветів здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

ІІІ. Експлуатація бюветів

3.1. Бювети експлуатуються згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", ДСанПіН 2.2.4-171-10, з урахуванням проектної документації та технологічного регламенту бювета.

3.2. Експлуатація бюветів може здійснюватися їх власниками, або суб’єктами господарювання, утвореними власниками, або суб’єктами господарювання, залученими (на підставі договорів) власниками згідно з чинним законодавством.

3.3. У бюветах для забезпечення споживачів використовується проточна питна вода, що відповідає вимогам, визначеним ДСанПіН 2.2.4-171-10.

3.4. Технічне обслуговування бювета здійснюється згідно з технологічним регламентом бювета з метою збереження працездатного стану конструктивних елементів та забезпечення відповідності стану конструктивних елементів параметрам, установленим проектною документацією, для використання бювета за цільовим призначенням.

Обстеження та паспортизація бюветів здійснюються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

3.5. Роботи з поточного ремонту бювета виконуються суб’єктом господарювання, що здійснює експлуатацію бювета, самостійно або на підставі договору підряду, укладеного відповідно до законодавства.

3.6. Технологічний регламент бювета розробляється з врахуванням проектної документації власником бювета або суб’єктом господарювання, що здійснює експлуатацію бювета.

Технологічний регламент бювета розробляється окремо для кожного бювета або для декількох однакових бюветів строком на 5 років і погоджується власником бювета.

3.7. Підставами для перегляду технологічного регламенту бювета можуть бути результати обстежень та паспортизації бюветів, зміни технології експлуатації бювета, зміни якості води, закінчення строку дії технологічного регламенту.

3.8. Технологічний регламент бювета включає такі розділи:

визначення термінів перших планових обстежень і паспортизації технічного стану бювета;

специфікація технологічного обладнання;

технологічні режими експлуатації;

технологічний контроль і норми технологічного контролю;

можливі несправності обладнання і порядок дій за таких обставин;

обґрунтування об’ємів водозабору та матеріальний баланс води;

строк дії.

3.9. Виробничий контроль за показниками якості питної води, що отримується з бюветів, здійснюється відповідно до статті 44 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

3.10. Суб’єкти господарювання, що здійснюють експлуатацію бювета зобов’язані інформувати споживачів про якість питної води, зокрема у місцях розташування бюветних комплексів, згідно з вимогами чинного законодавства.

Заступник
начальника Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства - начальник
відділу розвитку
водопровідно-каналізаційного
господарстваТ.А. Медведьon top