Document z0764-06, valid, current version — Adoption on June 14, 2006
( Last event — Entry into force, gone July 8, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
14.06.2006 N 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2006 р.
за N 764/12638

Щодо втрати чинності рішення
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 20.04.2001 N 138
"Про затвердження Положення про облік
прав власності нерезидентів на цінні
папери українських емітентів"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з метою усунення
встановлених обмежень щодо обліку прав власності нерезидентів на
цінні папери українських емітентів Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.04.2001 N 138
( z0488-01 ) "Про затвердження Положення про облік прав власності
нерезидентів на цінні папери українських емітентів", зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 08.06.2001 за N 488/5679.
2. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 09.02.2006 N 78 "Щодо втрати чинності рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
20.04.2001 N 138 "Про затвердження Положення про облік прав
власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2001 за
N 488/5679".
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.І. Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
4. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
В. Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 14 червня 2006 року N
ПОГОДЖЕНО:
Голова Фонду державного
майна України В.Семенюк
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Голова Національного
банку України В.Стельмах
Перший заступник Міністра
економіки України А.Максютаon top