Document z0760-04, valid, current version — Adoption on May 12, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 3, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2004 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2004 р.
за N 760/9359

Про затвердження Інструкції про порядок придбання,
перевезення, зберігання, обліку та використання
вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, спеціальних
засобів самооборони, а також пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених
патронів підрозділами відомчої воєнізованої та
сторожової охорони, що здійснюють охорону
об'єктів електроенергетики

На виконання статті 19 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та з метою забезпечення надійної охорони
енергетичних об'єктів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, перевезення,
зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони, а також
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів
підрозділами відомчої воєнізованої та сторожової охорони, що
здійснюють охорону об'єктів електроенергетики, що додається.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій
електроенергетики взяти вищезазначену Інструкцію до неухильного
виконання.
3. Організацію та контроль за виконанням цього наказу
покласти на заступника Міністра Чеха С.М. та начальника державного
підприємства "Управління відомчої воєнізованої охорони"
Фаренюка Б.Я.
Міністр С.Б.Тулуб
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
12.05.2004 N 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2004 р.
за N 760/9359

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок придбання, перевезення, зберігання,
обліку та використання вогнепальної зброї і боєприпасів
до неї, спеціальних засобів самооборони, а також
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів
підрозділами відомчої воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють охорону об'єктів
електроенергетики

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог ст. 19
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), постанов
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 575
( 575-92-п ) "Про затвердження Положення про порядок застосування
вогнепальної зброї", від 7 вересня 1993 р. N 706 ( 706-93-п ) "Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівливої дії" та Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої
наказом МВС України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) і
зареєстрованої 07.10.98 за N 637/3077 (із змінами та
доповненнями), і визначає порядок придбання, перевезення,
зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї, пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів (далі - пристрої), а також гумових кийків,
наручників і балончиків з речовинами сльозоточивої та подразливої
дії (далі-спеціальні засоби самооборони) підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової охорони (далі - підрозділи охорони), що
здійснюють охорону об'єктів електроенергетики.
1.2. Працівники підрозділів охорони для забезпечення охорони
об'єктів електроенергетики, спеціальних вантажів та грошових
коштів, що належать підприємствам, установам та організаціям
електроенергетики, озброюються вогнепальною зброєю - автоматами,
карабінами, пістолетами (револьверами) та спеціальними засобами
самооборони, працівники підрозділів сторожової охорони -
гладкоствольною вогнепальною зброєю, газовою зброєю, пристроями та
спеціальними засобами самооборони.
1.3. На роботу, пов'язану з використанням вогнепальної зброї
та пристроїв під час виконання службових обов'язків, приймаються
за погодженням з органами МВС України особи, які досягли
21-річного віку та здатні за станом здоров'я, діловими і
моральними якостями виконувати таку роботу, а для роботи зі
спеціальними засобами - особи, які досягли 18-річного віку.
1.4. Відповідальність за облік, зберігання і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв несуть
керівники підрозділів охорони, які мають дозвіл на зберігання
відомчої вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, а також
посадові особи, призначені наказом керівника підрозділу
відповідальними за облік, зберігання і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї та пристроїв.
2. Придбання вогнепальної зброї, бойових
припасів та пристроїв
2.1. Підрозділи охорони здійснюють придбання та зберігання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та пристроїв тільки за
дозволами територіальних органів внутрішніх справ України та за
обов'язковим погодженням з державним підприємством "Управління
відомчої воєнізованої охорони" (далі - ДП "Управління ВОХОР").
2.2. Норми зброї і боєприпасів, що передбачаються для
озброєння підрозділів охорони, наведені в додатку 1 до цієї
Інструкції. Норми пристроїв установлюються згідно з додатком 2.
2.3. Для придбання вогнепальної зброї і бойових припасів до
неї керівники підрозділів охорони подають ДП "Управління ВОХОР" до
5 червня поточного року заявку (додаток 3) у двох примірниках, яка
має бути затверджена керівником підприємства, а також узгоджена з
територіальним органом МВС України та засвідчена печатками
підприємства та територіального органу МВС України. Міністерство палива та енергетики України через ДП
"Управління ВОХОР" не пізніше ніж 20 липня поточного року надсилає
МВС України узагальнену заявку на придбання вогнепальної зброї і
боєприпасів.
2.4. Для придбання пристроїв керівники підрозділів охорони
подають ДП "Управління ВОХОР" заявку у двох примірниках, яка має
бути затверджена керівником підприємства, а також узгоджена з
територіальним органом МВС України та засвідчена печатками
підприємства та територіального органу МВС України. Міністерство палива та енергетики України через ДП
"Управління ВОХОР" надсилає МВС України заявку на придбання
пристроїв.
2.5. Для отримання дозволу на придбання вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв потрібно подати до територіальних органів
внутрішніх справ такі документи: клопотання керівника підприємства, у якому зазначаються
кількість вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, що мають
бути придбані, номер та термін дії загального дозволу на
зберігання відомчої вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв; акт про придатність кімнати зберігання зброї, боєприпасів та
пристроїв, що складає комісія, до складу якої входять представники
дозвільної системи МВС України та підприємства; наказ керівника підприємства про призначення особи,
відповідальної за придбання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв, із зазначенням її прізвища, імені та по батькові, дати,
місця народження і проживання; довідка (висновок) медичної установи про те, що така особа за
станом здоров'я може виконувати цю роботу; довідка про складання заліків на знання матеріальної частини
зброї, правил поводження з нею та порядку застосування; копія договору страхування; копія наряду на придбання зброї, боєприпасів та пристроїв; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг,
пов'язаних з видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв; акт про придатність приміщення, де зберігатимуться
вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої, що складається комісією
з представників органу внутрішніх справ України та підприємства.
2.6. Передавання відомчої вогнепальної зброї, боєприпасів до
неї та пристроїв між підрозділами охорони проводиться за
обов'язковим узгодженням з ДП "Управління ВОХОР" та на підставі
дозволу територіального органу внутрішніх справ. Керівник
підрозділу охорони, що здійснив передавання зброї, бойових
припасів та пристроїв, зобов'язаний у 5-денний термін письмово
повідомити орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на
обліку, зазначивши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці
зброї, кількість і калібр бойових припасів, що були передані
(додається дозвіл на зберігання зброї). Керівник підрозділу охорони протягом 10 днів із дня придбання
вищезазначеної зброї зобов'язаний одержати в територіальному
органі внутрішніх справ України дозвіл на її зберігання та
використання.
3. Перевезення зброї,
бойових припасів та пристроїв
3.1. Вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої перевозяться
залізницею, автомобільним, водним та повітряним транспортом.
3.2. Дозвіл на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв видається територіальними органами внутрішніх справ
України за письмовим клопотанням керівника підприємства, у якому
має бути зазначено: найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер),
що перевозитиметься, вид транспорту, маршрут, початковий і
кінцевий пункти перевезення; підстава та термін перевезення; відомості про осіб, відповідальних за перевезення та охорону
вантажу в дорозі (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце
народження і проживання, дані про зброю, якою озброюватиметься
охорона). До клопотання додаються: платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг,
пов'язаних з видачею дозволу на перевезення; наказ про призначення відповідальної особи (осіб) за
перевезення; копія договору про охорону (при потребі).
3.3. Перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв
автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних
нормативно-правових актів щодо безпеки перевезення небезпечних
вантажів цим транспортом.
3.4. Керівник підприємства для супроводження цього вантажу
повинен призначити не менше двох осіб, озброєних відомчою
вогнепальною зброєю, а в разі її відсутності охорона здійснюється
працівниками Державної служби охорони.
3.5. Для перевезення вогнепальної зброї, бойових припасів та
пристроїв, які мають бути упаковані в спеціальну тару
встановленого зразка, що опечатується або опломбовується,
виділяють спеціальні автомобілі або вагони.
3.6. Перевозити вогнепальну зброю, боєприпаси та пристрої без
охорони категорично заборонено.
3.7. Кількість вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв,
що провозиться у ручному багажі залізницею, водним і повітряним
транспортом, не повинна перевищувати 10 кг.
3.8. У дозволі на перевезення ручного багажу зазначається
тільки нетто вантажу (металеві гільзи, ящики і упаковка до ваги
вантажу не включаються).
3.9. Відповідальний за перевезення вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв після прибуття до пункту призначення
зобов'язаний негайно їх здати до кімнати зберігання зброї
відповідальному за її облік, зберігання, видачу та прийняття.
3.10. У межах міста, району, населеного пункту (незалежно від
відстані) вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої, на які є
відповідні дозволи на зберігання, перевозяться без дозволу органів
внутрішніх справ України.
3.11. Особа, яка направляється у відрядження для отримання
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, повинна мати: дозвіл органу внутрішніх справ України на придбання і
перевезення; паспорт і службове посвідчення; наряд на отримання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв; довіреність підприємства; закріплену вогнепальну зброю та індивідуальний дозвіл органу
внутрішніх справ України на її носіння.
4. Зберігання вогнепальної зброї,
бойових припасів та пристроїв
4.1. Вогнепальна зброя та пристрої, що придбані для озброєння
працівників підрозділів охорони, мають відомчу належність. У підрозділах охорони дозволяється закріплювати одну одиницю
вогнепальної зброї та пристроїв за кількома працівниками (не
більше трьох).
4.2. Забороняється використовувати їх не за призначенням,
передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам,
зберігати за місцем проживання працівників (за винятком
гладкоствольної зброї для сторожової охорони) та в інших місцях,
не призначених для зберігання зброї. Як виняток, за погодженням з територіальними органами
внутрішніх справ України, допускаються носіння і зберігання
відомчої вогнепальної зброї та пристроїв за межами об'єкта, що
охороняється, у межах статутних завдань (контроль за порядком
несення служби працівниками підрозділів охорони) керівниками
підрозділів охорони та їх заступниками.
4.3. Для отримання дозволу на зберігання відомчої
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв керівники підприємств
подають до територіальних органів внутрішніх справ України
клопотання, у якому має бути зазначено: кількість придбаної вогнепальної зброї (системна, бойова чи
навчальна; калібр, номер, рік випуску кожної одиниці), боєприпасів
та пристроїв; наявність умов для надійного зберігання (опис приміщення,
технічних заходів захисту, відомості про наявність охорони, акт
обстеження тощо, які скдадаються комісією з представників органу
внутрішніх справ України та підприємства); відомості про осіб, які відповідають за зберігання і
використання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, та
осіб, які мають доступ до них (прізвище, ім'я та по батькові,
дата, місце народження і проживання, копії договорів страхування); довідки (висновки) медичної установи, що такі особи за станом
здоров'я можуть виконувати службові обов'язки; наказ керівника підприємства про призначення особи, яка
відповідає за зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв; платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування коштів
за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання.
4.4. Територіальні органи МВС України, за клопотанням
керівників підприємств та обов'язковим узгодженням з ДП
"Управління ВОХОР", видають індивідуальні дозволи на носіння
відомчої вогнепальної зброї та пристроїв. У клопотанні зазначається мета отримання дозволу. До
клопотання додають такі документи: список осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові,
дати, місця народження та проживання, відомості про попередню
трудову діяльність; довідки (висновки) медичної установи, що такі особи за станом
здоров'я можуть виконувати зазначені вище роботи; довідки про складання особами заліків щодо знання
матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку її
застосування; копію договору страхування; копії наказу керівника підприємства про прийняття на роботу; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за
отримання дозволу на носіння вогнепальної зброї та пристроїв.
4.5. Індивідуальні дозволи на носіння відомчої вогнепальної
зброї та пристроїв видають територіальні органи МВС України
терміном на три роки, на яких проставляються штампи з написами: "Є
дійсним під час виконання службових обов'язків", "Є дійсним під
час виконання службових обов'язків у межах території об'єкта, що
охороняється" або "Є дійсним під час виконання службових
обов'язків за межами території об'єкта, що охороняється".
4.6. Не видається дозвіл на зберігання і носіння вогнепальної
зброї та пристроїв, а видані анулюються в разі: наявності в особи медичних протипоказань виконувати службові
обов'язки, володіти вогнепальною зброєю та пристроями; наявності інформації про систематичне порушення особою
громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання
наркотичних речовин без призначення лікаря; пред'явлення особі обвинувачення у скоєнні злочину; судимості (наявної або не знятої у встановленому порядку) за
умисні злочини, а також за злочини, скоєні із застосуванням
вогнепальної зброї або вибухових речовин; наявності умовного засудження особи з іспитовим строком; наявності вироку суду стосовно особи, виконання якого
відстрочено, або засудження її до виправних робіт; відсутності довідки про складання заліків щодо знання
матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку її
застосування.
4.7. Дозволи, що видаються на придбання, перевезення та
зберігання відомчої вогнепальної зброї, бойових припасів та
пристроїв, а також індивідуальні дозволи на зберігання і носіння
відомчої вогнепальної зброї та пристроїв підписуються начальниками
(заступниками начальників) органів МВС України і скріплюються
гербовою печаткою територіальних органів внутрішніх справ України.
4.8. Для зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та
пристроїв у підрозділах охорони виділяється спеціально обладнана
кімната (далі - кімната зберігання зброї), що має відповідати
таким вимогам: бути ізольованою від підсобних приміщень, мати капітальні
стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни
(перегородки) мають бути еквівалентні за міцністю спарованим
гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між
ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше ніж
120 мм армованою сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах
допускаються перегородки із дощок, зміцнених сталевими ґратами; мати двоє дверей з міцними і надійними замками, зокрема:
зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше ніж 40 мм, оббиті з
двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв
листа на торець дверей або металеві; внутрішні ґратчасті залізні.
Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і
опечатуватися або опломбовуватися начальником варти. Внутрішні
ґратчасті двері мають зачинятися на внутрішній або навісний замок.
Обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї
виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах
допускаються дерев'яні двері, коробки яких зміцнені залізним
кутником розміром 30х40 мм, завтовшки не менше ніж 5 мм,
прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої
арматури діаметром 10-12 мм і завдовжки не менше ніж 120-150 мм; мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами
сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі,
віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або
дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю,
віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в
стіну на глибину не менше ніж 30 мм і заливаються бетонним
розчином. Віконниці повинні зачинятися на навісні замки. Ґрати, що
встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін
(перегородок) роблять зі сталевого прута діаметром не менше ніж
15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не
більше ніж 150х150 мм; бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною
сигналізацією, виконаною прихованою проводкою з установленням
датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що
спрацьовує на відкриття або злам сейфів, шаф, у яких зберігаються
вогнепальна зброя, бойові припаси та пристрої, а також на появу
людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під
охорону Державній службі охорони органів внутрішніх справ у
встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт
центрального нагляду або на найближчий пост охорони. У разі неможливості обладнання кімнати для зберігання зброї
сигналізацією із виводом на пульт централізованого нагляду
територіальних органів внутрішніх справ вона обладнується
автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах,
стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу, крім вартового
приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост; мати протипожежні засоби та опис майна, у який заносяться
дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх
номерів і якою печаткою вони опечатуються. У разі наявності
вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні
ґрати з вічками розміром не більше ніж 100х100 мм, які виключають
можливість проникнення через ці системи. Отвори в стінах, що
призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр
не більше ніж 200 мм; бути обладнаною віконцем для видачі та приймання
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв.
4.9. Вогнепальну зброю, боєприпаси та пристрої зберігають
окремо один від одного у металевих шафах (сейфах), що опечатані
або опломбовані начальником варти, стінки яких мають бути
завтовшки не менше ніж 3 мм та з надійними (не менше двох)
внутрішніми замками. Дверці шаф для міцності укріплюють металевими
накладками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має
розміщуватися опис зброї за номерами. Допускається зберігання
відомчої вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів у важких сейфах, що
мають внутрішні замки.
4.10. Боєприпаси до вогнепальної зброї мають зберігатися в
окремому від зброї металевому ящику (у шафі).
4.11. Вогнепальна зброя та пристрої повинні зберігатися в
розрядженому стані, на запобіжнику.
4.12. У металевій шафі (сейфі) з вогнепальною зброєю та
пристроями біля кожного гнізда має розміщуватися ярлик із
зазначенням виду і номера зброї.
4.13. Резервна вогнепальна зброя, боєприпаси до неї та
пристрої зберігають в окремих сейфах. Якщо в резерві є лише одна
одиниця зброї, то допускається її зберігання разом зі всією
зброєю.
4.14.Забороняється зберігати в кімнаті для зберігання зброї
будь-які предмети, крім вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв
і вогнегасників. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя
для чищення і змазування зброї зберігаються у спеціально
відведених для цього місцях, окремо від вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв.
4.15. Для заряджання і розряджання зброї має бути виділене
окреме приміщення або спеціальне місце, що обладнане
кулевловлювачем.
4.16. Від кімнати для зберігання вогнепальної зброї і
металевих шаф (сейфів) з вогнепальною зброєю, бойовими припасами
та пристроями має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів
і печатка постійно повинні зберігатися у начальника варти. Другий
комплект ключів укладається в металевий або дерев'яний пенал,
опечатується і зберігається відповідно до наказу керівника
підприємства у начальника підрозділу охорони.
4.17. Перед відмиканням кімнати для зберігання зброї
начальник варти повинен перевірити цілісність відбитка печатки на
дверях, зняти її з-під охорони, пересвідчитися, що всі рубежі
охоронної сигналізації зняті.
4.18. Облік вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв
дозволів на право носіння зброї працівникам підрозділу охорони на
підставі постової відомості здійснює начальник варти під особистий
підпис кожного працівника в книгах обліку вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв (додатки 4, 5).
4.19. Передавання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв начальником варти, що здає зміну, начальнику варти, що
приймає зміну, має здійснюватися під підпис у книгах видачі і
прийняття вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв
(додатки 6,7). Крім того, вогнепальна зброя, боєприпаси та
пристрої повинні передаватися і прийматися поштучно згідно з
описом за номерами і серією.
4.20. Дозволи на придбання, перевезення, носіння вогнепальної
зброї, боєприпасів та пристроїв надаються за формою згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622
( z0637-98 ).
5. Облік відомчої вогнепальної зброї,
бойових припасів та пристроїв
5.1. Обліку підлягають усі види вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв, які використовуються підрозділами
охорони.
5.2. На керівників підрозділів охорони, які безпосередньо
ведуть облік, відповідають за правильне оформлення всіх облікових
документів, своєчасне ведення записів у книгах обліку, пов'язаних
із рухом вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, підготовку
документів для здавання в архів, збереження облікових документів,
покладається: оформлення всіх операцій, що пов'язані з рухом вогнепальної
зброї, боєприпасів і пристроїв, складання облікових документів; звіряння даних обліку вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв.
5.3. Усі облікові документи мають зберігатися в замкнених
шафах (ящиках), які забезпечують збереження документів. Зберігати
документи в ящиках робочих столів і шафах (ящиках), що не
замикаються, забороняється.
5.4. Кожний документ має містити номер, дату складання і
проведення операції, де і ким він складений, найменування та
кількість вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв, підписи
одержувача (здавача), а також особи, яка видала (прийняла) їх.
5.5. У підрозділах охорони, що використовують вогнепальну
зброю, боєприпаси та пристрої, повинні постійно вестись книги
обліку вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, які мають
бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами керівника
підрозділу охорони, працівника дозвільної системи територіального
органу внутрішніх справ України і печаткою дозвільної системи
територіального органу внутрішніх справ України.
5.6. У книгах обліку на початку року та під час кожної зміни
кількості наявної вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв
(передавання, здавання, реалізація, проведення стрільб тощо),
інвентаризації та приймання-передавання посади особа, яка
відповідає за облік, зберігання і використання відомчої
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв (далі - матеріально
відповідальна особа), робить підсумок залишків вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв. Матеріально відповідальна особа засвідчує підписом
обґрунтованість і достовірність даних про залишки вогнепальної
зброї, боєприпасів та пристроїв.
5.7. Щоденний рух вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв, що видають працівникам підрозділів охорони на час
виконання службових обов'язків, начальник варти фіксує в книгах
реєстрації видачі та приймання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв, що мають бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені
підписами керівника підрозділу охорони та працівника дозвільної
системи територіального органу внутрішніх справ України і печаткою
дозвільної системи територіального органу внутрішніх справ
України.
5.8. Прибутково-видаткові документи разом з додатками в
хронологічному порядку їх надходження або виконання підшивають до
справи. Зберігати не підшиті до справи облікові документи
категорично забороняється.
5.9. Право доступу до кімнати зберігання зброї мають лише ті
працівники, яким це дозволено згідно з їх функціональними
обов'язками.
5.10. Уповноважені особи служби дозвільної системи МВС
України мають право входити до кімнати зберігання зброї за
наявності особистого посвідчення і в обов'язковому супроводженні
матеріально відповідальної особи.
5.11. Щороку комісія, що призначена відповідно до наказу
керівника підприємства, проводить інвентаризацію наявності
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, перевіряє порядок їх
зберігання, обліку та використання. Результати інвентаризації
оформляють за актом (додаток 8).
5.12. Боєприпаси, що були використані на навчальні цілі
(практичні стрільби) або внаслідок застосування зброї під час
виконання службових обов'язків, списують відповідно до акта
(додаток 9) із залученням роздавально-здавальних відомостей
(додаток 10), а в разі потреби - матеріалів службового
розслідування.
5.13. Акт списання боєприпасів складають не пізніше
наступного дня після проведення навчальних стрільб чи застосування
зброї. Затверджений керівником підприємства він має зберігатися у
матеріально відповідальної особи. Копія акта передається до
територіального органу внутрішніх справ України, що видав дозвіл
на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв.
5.14. Списання боєприпасів фіксується в книгах обліку
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв.
5.15. У разі виявлення недостачі, втрати або крадіжки
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв слід негайно
повідомити про це керівника підприємства, Міністерство палива та
енергетики України через ДП "Управління ВОХОР", територіальні
органи внутрішніх справ. Крім того, терміново має бути проведене
службове розслідування з одночасним вжиттям заходів щодо розшуку
вогнепальної зброї, боєприпасів чи пристроїв. У повідомленні повинна зазначатися назва і система викраденої
чи загубленої вогнепальної зброї, боєприпасів чи пристроїв, серія
і номер, калібр, кількість патронів, коли і за яких обставин
відбулася крадіжка чи втрата вогнепальної зброї, боєприпасів або
пристроїв, хто в цьому підозрюється і які заходи вжиті щодо їх
розшуку.
5.16. Підставою для зняття з обліку викраденої чи втраченої
вогнепальної зброї, боєприпасів або пристроїв є постанова органів
внутрішніх справ України.
5.17. Передавання вогнепальної зброї, боєприпасів та
пристроїв між підрозділами охорони підприємств електроенергетики
здійснюється за дозволом керівництва Міністерства палива та
енергетики на підставі розпорядження керівника підприємства та
обов'язкового узгодження з ДП "Управління ВОХОР" за накладною,
оформленою в установленому порядку.
6. Використання вогнепальної зброї,
бойових припасів та пристроїв
6.1. Працівникам підрозділів охорони під час виконання
службових обов'язків із захисту об'єктів електроенергетики,
грошових коштів та цінних вантажів, що належать підприємствам
електроенергетики, від злочинних посягань надається право у
виняткових випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством
України, як крайній захід застосовувати вогнепальну зброю,
пристрої і заходи фізичного впливу, а саме: - для відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються,
коли всі інші заходи для припинення нападу виявилися
безрезультатними; - для відбиття групового чи збройного нападу на пост, вартове
приміщення або на службовий наряд, осіб варти, якщо їхньому життю
або здоров'ю загрожує небезпека; - у разі затримання злочинців, які скоїли напад на об'єкт, що
охороняється, або крадіжку з цього об'єкта, або захоплені на місці
злочину, якщо вони чинять збройний опір, або коли іншими способами
і засобами затримання їх неможливе; - під час захисту громадян від злочинних посягань, коли
іншими засобами захистити їх виявилося неможливо; - у разі знешкодження тварин, що загрожують життю або
здоров'ю посадових осіб варти або службових нарядів на території,
що охороняється; - подання сигналу тривоги або виклику допомоги пострілом
вгору. У разі нападу на працівника воєнізованої охорони, коли його
життя піддається безпосередній небезпеці, зброя застосовується без
попередження.
6.2. Зброя застосовується після попередження окриком: "Стій!
Буду стріляти!" і пострілу вгору, крім випадків реального нападу,
коли не залишилося часу на попередження.
6.3. Рішення про застосування зброї приймають особисто
працівники підрозділу охорони залежно від обставин, що склалися, а
про випадок застосування зброї негайно доповідають керівнику
підрозділу охорони в письмовій формі (із зазначенням часу, місця,
проти кого і за яких обставин це сталося).
6.4. Забороняється застосовувати зброю у разі значного
скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи,
а також щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого
віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх (крім
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю чи
здоров'ю працівників підрозділу охорони, або збройного нападу чи
збройного опору).
6.5. У разі враження нападника внаслідок застосування зброї
вартовий повинен: негайно доповісти про це начальнику варти; у разі необхідності надати першу медичну допомогу
постраждалому, дотримуючись при цьому заходів особистої безпеки
від несподіваного нападу; вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події; не послабляти контролю за територією поста. Начальник варти, отримавши доповідь про застосування
вогнепальної зброї, повинен: викликати "швидку допомогу"; повідомити територіальний орган внутрішніх справ України; доповісти начальнику підрозділу охорони, начальнику зміни
енергопідприємства та керівнику підприємства.
6.6. За незаконне застосування зброї (так само, як і за її
незастосування, коли це потрібно здійснити для виконання
службового обов'язку) працівники підрозділів охорони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.7. Працівники підрозділів охорони, яким видається
вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої на час виконання
службових обов'язків, зобов'язані знати вимоги цієї Інструкції в
частині, що їх стосується, мають бути проінструктовані щодо
дотримання правил поводження зі зброєю, її збереження та
застосування і попереджені про відповідальність за порушення цих
правил.
6.8. Інструктаж перед видачею вогнепальної зброї, боєприпасів
та пристроїв проводять керівники підрозділів охорони, їх
заступники та начальники варт.
6.9. Працівник, який отримав вогнепальну зброю, боєприпаси та
пристрої, повинен розписатися в книгах реєстрації видачі та
приймання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв, підійти до
кулевловлювача і оглянути зброю в зібраному стані та патрони.
Перед оглядом потрібно переконатися у відсутності патронів у
патроннику. Крім того, дуло зброї має бути направлено лише в
кулевловлювач. Під час огляду зброї необхідно перевірити: чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазині
номеру на рамі; чи немає на металевих частинах нальоту, бруду, подряпин; чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм,
запобіжник і затворна рама; чи справні мушка та цілик; чи утримується магазин в основі рукоятки; чи чистий канал дула. Виявлені пошкодження зброї мають бути усунені. Якщо вони не
можуть бути усунені власними силами, то зброю потрібно відправити
в ремонтну майстерню у встановленому порядку. Під час огляду патронів потрібно перевірити таке: кількість патронів, відсутність на гільзах іржі та зеленого
нальоту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають
входженню патронів у патронник; чи не витягується куля із гільзи рукою, чи не виступає
капсуль вище поверхні гільзи; чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони
забруднені, покриті невеликим зеленим нальотом або іржею, то їх
потрібно обтерти сухою чистою ганчіркою.
6.10. Працівник, який отримав пістолет на час виконання ним
службових обов'язків, повинен носити його в кобурі, що надійно
пристебнута до поясного ременя або до наплічних ременів під
верхнім одягом, карабін - поверх одягу на ремені.
6.11. Працівникам, які одержали вогнепальну зброю,
категорично забороняється: без потреби знімати її із запобіжника, досилати патрон до
патронника, класти палець на спусковий гачок; безпідставно направляти дуло зброї в бік людей, транспорту,
будівель і споруд; користуватися без потреби чужою зброєю, якщо немає навичок
поводження з нею; проводити чистку зброї бензином та іншими легкозаймистими
речовинами, а також абразивними матеріалами; зберігати зброю під час виконання службових обов'язків у
столах, сейфах, шафах тощо; вживати алкогольні і наркотичні речовини; без потреби клацати курком, затвором; залишати зброю без нагляду в будь-якому місці, а також
передавати її, навіть на короткий час, іншим особам, у тому числі
тим, кому працівник безпосередньо підпорядкований, крім випадків
передавання зброї відповідальній посадовій особі в разі виникнення
надзвичайної (нештатної) ситуації.
6.12. Працівники підрозділів охорони, які супроводжують і
перевозять цінні вантажі, після прибуття до пункту призначення
здають відомчу вогнепальну зброю на тимчасове зберігання в кімнату
зберігання зброї підрозділу охорони підприємства, що прийняло
вантаж; якщо це неможливо здійснити, то зброю слід здати на
тимчасове зберігання до територіального органу внутрішніх справ
України. Начальник варти підрозділу охорони робить запис із
зазначенням найменування, кількості, номерів прийнятої
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв у книгах реєстрації
видачі та приймання вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв,
під особистий підпис кожного працівника. Під час отримання
вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв після тимчасового
зберігання працівники підрозділів охорони повинні здійснити їх
огляд згідно з пунктом 6.9 цієї Інструкції.
6.13. Зайві, але придатні для подальшого використання відомча
вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої, що належать підрозділам
охорони, за погодженням з керівником підприємства, повинні
здаватися (безоплатно) до територіальних органів внутрішніх справ
України або передаватися іншим організаціям з дозволу органів
внутрішніх справ України, а також до відповідних структур для її
подальшої реалізації згідно із чинним законодавством.
6.14. Непридатні для подальшого використання відомча
вогнепальна зброя, боєприпаси та пристрої повинні здаватися
(безоплатно) до органів внутрішніх справ України, які надали
дозвіл на її придбання або зберігання.
7. Спеціальні засоби самооборони
7.1. Упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії
(далі - газові балончики) належать до спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої
дії.
7.2. Гумові кийки, наручники і газові балончики придбаваються
підприємствами в установ, організацій та підприємств, які мають
право на їх реалізацію.
7.3. Посадові особи підприємств та підрозділів охорони
зобов'язані забезпечити умови зберігання, що виключають втрату та
можливість крадіжки спеціальних засобів самооборони. Ці засоби
зберігаються у дерев'яних або металевих ящиках, у місцях їх
постійного зберігання на підприємствах та видаються на час
виконання працівниками підрозділів охорони службових обов'язків.
До них не повинні мати доступ сторонні особи.
7.4. На підприємствах, які використовують спеціальні засоби
самооборони, ведуться книги обліку цих засобів, що мають бути
пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписами керівника
підрозділу охорони та працівника дозвільної системи
територіального органу внутрішніх справ України і печаткою
дозвільної системи територіального органу внутрішніх справ України
відповідно до додатка 5.
7.5. Облік видачі і прийняття спеціальних засобів
самооборони, що видаються працівникам підрозділів охорони,
здійснюється у книгах обліку видачі та прийняття спеціальних
засобів самооборони, що мають бути пронумеровані, прошнуровані,
засвідчені підписами керівника підрозділу охорони та працівника
дозвільної системи територіального органу внутрішніх справ України
і печаткою дозвільної системи територіального органу внутрішніх
справ України відповідно до додатка 7.
7.6. Норми спеціальних засобів самооборони встановлюються
відповідно до додатка 3.
Директор Департаменту
електроенергетики
Міністерства палива
та енергетики України Ю.І.Улітіч

Додаток 1
до п. 2.2 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї
і боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

НОРМИ
зброї і боєприпасів, що передбачаються для озброєння
воєнізованої охорони і особового складу

1. Приблизні розрахункові норми озброєння для воєнізованої
охорони міністерств та інших центральних органів виконавчої влади: Воєнізована охорона - 2 одиниці нарізної зброї на пост. Озброєна вартова охорона - 2 одиниці нарізної зброї на пост. Сторожова охорона - озброюється гладкоствольними рушницями з
розрахунку - 1 одиниця на кожного сторожа. Особовий склад воєнізованої охорони може озброюватись: - Начальник загону пістолет (револьвер) - 1 од. - Заступник начальника загону,
командир ВОХОР пістолет (револьвер) - 1 од. - Начальник варти пістолет (револьвер) - 1 од. - Начальник бюро перепусток пістолет (револьвер) - 1 од.
Розрахунок норм боєприпасів для підрозділів охорони
(із розрахунку на 1 рік) ------------------------------------------------------------------ | Вид охорони | Вид зброї | Кількість | | | | боєприпасів | |---------------------+---------------------+--------------------| |Воєнізована охорона | Пістолет ( карабін) |78 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Озброєна вартова |карабін |52 | |охорона |пістолет |28 | | |револьвер |26 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Сторожова охорона ( у|карабін |52 | |разі озброєння |пістолет |28 | |нарізною зброєю) |револьвер |26 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Сторожова охорона ( у|рушниця |22 | |разі озброєння | |(набої, заряджені | |гладкоствольною | |шротом N 8,9) | |зброєю) | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 1
------------------------------------------------------------------ |Вид зброї |Незменшуваний |Для практичних |Для перевірки | | |запас |стрільб |бою | |---------------+---------------+---------------+----------------| |карабін |30-60 |10-20 |5-10 | |---------------+---------------+---------------+----------------| |пістолет |16-22 |8-16 |4-8 | |---------------+---------------+---------------+----------------| |револьвер |14-28 |8-16 |4-8 | ------------------------------------------------------------------
2. Розрахункові норми зброї і боєприпасів, що передбачаються
для озброєння особового складу охорони. Норми озброєння особового складу, а також окремих посадових
осіб, яким за родом служби, згідно з законодавством, дозволено
володіти вогнепальною зброєю, встановлюються із розрахунку одна
одиниця зброї (пістолет, револьвер) на кожного працівника. В окремих випадках залежно від характеру здійснюваної
охоронної діяльності, за погодженням з МВС України, групи
(бригади) таких працівників можуть озброюватись автоматами,
кулеметами. Норми боєприпасів на рік

------------------------------------------------------------------ | Вид зброї | Незменшуваний |Для практичних | Для перевірки | | | запас | стрільб | бою | |---------------+---------------+---------------+----------------| | автомат | 60-120 | 36-72 | 18-36 | |---------------+---------------+---------------+----------------| | пістолет | 16-32 | 8-16 | 4-8 | |---------------+---------------+---------------+----------------| | револьвер | 14-28 | 8-16 | 4-8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до п. 2.2 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

НОРМИ
належності спеціальних засобів самооборони
та пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, що передбачаються
для озброєння підрозділів охорони

------------------------------------------------------------------ | Перелік посадових осіб |Вибір |Прист- |Газо- |Броне-|Вибір | | |ПР-73 | рої | вий |жилет | БР | | | |вітчиз-|балон-| | | | | |няного | чик | | | | | |вироб- | | | | | | |ництва | | | | | | |несмер-| | | | | | |тельної| | | | | | | дії | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Начальник ДП "Управління | - | 1 | 1 | - | - | |відомчої воєнізованої | | | | | | |охорони" | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Заступник начальника ДП | - | 1 | 1 | - | - | |"Управління відомчої | | | | | | |воєнізованої охорони" | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Спеціалісти ДП "Управління | - | 1 | 1 | - | - | |відомчої воєнізованої | | | | | | |охорони" та підрозділів | | | | | | |підприємств, установ і | | | | | | |організацій, які здійснюють | | | | | | |організацію та контроль за | | | | | | |охороною об'єктів | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Начальник загону, команди | 1 | 1 | 1 | - | - | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Керівник підприємства та | - | 1 | | - | - | |його заступники | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Начальник групи, відділення,| 1 | 1 | 1 | - | - | |начальник варти, помічник | | | | | | |начальника варти | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Завідувач бюро перепусток | 1 | 1 | 1 | - | - | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Начальник підрозділу | 1 | 1 | 1 | - | - | |службового собаківництва | | | | | | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Вожатий службових собак | 1 | 1 | 1 | - | - | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Стрілець, сторож, контролер | 1 | 1 | 1 |1 на | | |на зовнішньому посту | | | |10 | | | | | | |стріл.| | |----------------------------+------+-------+------+------+------| |Стрілець, сторож, контролер | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |на КПП та внутрішньому посту| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до п. 2. 3 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

УЗГОДЖЕНО
Дозвільна система МВС
України
"__"________________200_ р.

ВІДОМОСТІ
про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів

1. __________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи) __________________________________________________________________
(поштовий індекс і повна адреса )
2. Вид охорони ______________________________________________
3. Кількість зовнішніх та внутрішніх постів (окремо)
4. Кількість особового складу охорони __________________________________________________________________
(командирів підрозділів, стрільців)
5. Кількість наявної зброї і бойових припасів: гвинтівок, карабінів ________________________________________ пістолетів __________________________________________________ револьверів _________________________________________________ набоїв ______________________________________________________
(окремо, за кожним видом зброї)

6. Кількість зброї і бойових припасів, підготовлених до здачі
як непридатних: гвинтівок, карабінів ________________________________________ пістолетів __________________________________________________ револьверів _________________________________________________ набоїв ______________________________________________________
(окремо, за кожним видом зброї) 7. Потрібно вогнепальної зброї, всього _________________, в тому числі: карабінів ___________________________________________________ пістолетів __________________________________________________ револьверів _________________________________________________ бойових припасів ____________________________________________ на навчальні стрільби _______________________________________
(окремо, за кожним видом зброї)

Керівник підприємства___________________________________
Начальник загону (команди)_____________________________
М.П.

Додаток 4
до п. 4.18 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії,
та зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

КНИГА
обліку вогнепальної зброї і боєприпасів на
підприємствах, в установах, організаціях
___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменув. |Дата | На обліку перебуває | |з/п|вихідного |видачі,| | | |документа,|пере- | | | | дата і |дачі, | | | | номер |куди і |----------------------------------------------------------------------| | | | якій | пісто- |пат- | револь- |пат- | гвин- |пат- | навча- |мисливської | | | |органі-| летів |ронів| верів |ронів| тівок |ронів| льної | зброї | | | |зації | | до | | до | (кара- | до | зброї | | | | | | |піс- | |рево-| бінів) |гвин-| | | | | | | |то- | |льве-| |тівок| | | | | | |---------|летів|---------| ра |---------|(ка- |---------+------------| | | | |ус-|мар- | |ус-|мар- | |ус-|мар- | ра- |ус-|мар- |марка|боє- | | | | |ьо-|ка, | |ьо-|ка, | |ьо-|ка, | бі- |ьо-|ка, | ка- |при- | | | | |го |ка- | |го |ка- | |го |ка- |нів) |го |ка- |лібр,|пасів | | | | | |лібр,| | |лібр,| | |лібр,| | |лібр,|номер|до | | | | | |номер| | |номер| | |номер| | |номер| |мис- | | | | | | | | | | | | | | | | |лив- | | | | | | | | | | | | | | | | |ської | | | | | | | | | | | | | | | | |зброї | | | | | | | | | | | | | | | | |за | | | | | | | | | | | | | | | | |каліб-| | | | | | | | | | | | | | | | |рами | |---+----------+-------+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник загону________________________________________ М.П.
Дозвільна система МВС України____________________________ М.П.

Додаток 5
до п. 4.18 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії,
та зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

КНИГА
обліку спеціальних засобів самооборони
та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії
_________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

---------------------------------------------------------------------- | N | На обліку перебуває | |з/п|----------------------------------------------------------------| | |виріб| пристрої | патрони до |газовий |броне-|виріб|примітка| | |ПР-73| вітчизняного| пристроїв |балончик|жилет | БР | | | | | виробництва | вітчизняного| | | | | | | |несмертельної| виробництва | | | | | | | | дії |несмертельної| | | | | | | | | дії | | | | | |---+-----+-------------+-------------+--------+------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------
Начальник загону (команди) ___________________
М.П.
Дозвільна система МВС України ___________________________
М.П.

Додаток 6
до п. 4.19 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

КНИГА
обліку видачі та приймання вогнепальної
зброї і боєприпасів
____________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації, адреса)
----------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Номер |Наймену-|Кількість|Дата |Розпи- |Відмітка про здачу | |з/п|ім'я, по |поста |вання і |боєприпа-|і час |ска за |зброї і боєприпасів| | |батькові |або для|номер | сів |видачі| одер- |-------------------| | |сторожа, |яких |зброї | | | жану | Дата | Розписка | | |вахтера, |цілей | | | |зброю і| і час | про | | |стрільця |видана | | | |боєпри-| здачі | прийняття | | |ВОХОР, |зброя і| | | |паси | | зброї і | | |якому |боєпри-| | | | | | боєпри- | | |видані |паси | | | | | | пасів | | |зброя і | | | | | | | | | |боєпри- | | | | | | | | | | паси | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+------+-------+-------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------
Начальник загону (команди)___________________________
М.П.
Дозвільна система МВС України_________________________
М.П.

Додаток 7
до п 4.19 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення,
зберігання, обліку та
використання вогнепальної
зброї і боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та сторожової
охорони, що здійснюють
охорону об'єктів
електроенергетики

КНИГА
обліку видачі та приймання спеціальних засобів
самооборони та пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії
____________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації, адреса)

------------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, |Номер поста |Найменування|Відмітка |Відмітка | |з/п|ім'я, по |або для |спеціальних |про видачу |про здачу | | |батькові |яких цілей |засобів |спеціальних |спеціальних | | |особи, |видані |самооборони |засобів |засобів | | |якій видано|спеціальні | чи |самооборони |самооборони | | |спеціальні |засоби |пристроїв | чи |чи пристроїв | | |засоби |самооборони |вітчизняного|пристроїв |вітчизня- | | |самооборони|чи пристрої |виробництва |вітчизня- | ного | | |чи пристрої|вітчизняного|несмер- |ного |виробництва | | |вітчизня- |виробництва |тельної дії |виробництва |несмер- | | | ного |несмер- | |несмер- |тельної дії | | |виробництва|тельної дії | |тельної дії | | | |несмер- | | |--------------+-------------| | |тельної дії| | |дата |розпи- |дата |розпи- | | | | | |і час |ска про|і час|ска про| | | | | |видачі|одер- |здачі|прий- | | | | | | |жання | |няття | |---+-----------+------------+------------+------+-------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------
Начальник загону (команди) _____________________________
М.П.
Дозвільна система МВС України ___________________________
М.П.

Додаток 8
до п. 5.11 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної
дії, та зазначених
патронів підрозділами
відомчої воєнізованої
та сторожової охорони,
що здійснюють охорону
об'єктів електроенергетики

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада) ___________________________
(прізвище, підпис)
"__"_______________ 20__р.
М.П.

АКТ
інвентаризації наявності вогнепальної зброї і боєприпасів
за станом на "___" _____________200__ р.

Відповідно до наказу ________________________________________
комісією в складі: голова комісії _____________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
члени комісії: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
провела інвентаризацію відомчої вогнепальної зброї та боєприпасів _________________________________________________________________.
(найменування територіального управління)
Перевірка зброї проводилась за марками озброєння, номерами,
роками виготовлення, комплектністю. Боєприпаси перевірялись
поштучно за ознакою цілісності. За результатами перевірки
встановлено:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування зброї |Калібр|Серія та | Рік |Примітка| |з/п| | | номер |виготов- | | | | | | | лення | | |---+------------------------+------+---------+---------+--------| | | | | | | | |---+------------------------+------+---------+---------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього ___________________________одиниць вогнепальної зброї.

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування боєприпасів| Калібр |Кількість| Примітка | |------+------------------------+--------+---------+-------------| | | | | | | |------+------------------------+--------+---------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Усього ___________________________найменувань.
Дозвіл на право зберігання зброї N __________________ від
"__" ________________________, наданий _________________ ______________________________________ МВС, дійсний до ______________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ України)
Висновки:____________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________.
Пропозиції:__________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ______________________________________________
(підпис) Члени комісії _______________________________________________
(підпис)

Додаток 9
до п. 5.12 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими
чи аналогічними за
своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та
сторожової охорони, що
здійснюють охорону
об'єктів електроенергетики

ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________
(посада) ___________________________
(прізвище, підпис)
"___"___________200__р.

АКТ
списання боєприпасів

Комісія в складі: голова комісії ____________________________
(посада, прізвище, ініціали) _________________________________________________________________,
члени комісії: 1. ____________________________;
(посада, прізвище, ініціали)
2. _____________________________
(посада, прізвище, ініціали) склала акт про те, що "__" ____________ 200__ р. на підставі __________________________________________________________________
(номер, дата наказу, розпорядження)
були проведені стрільби, змагання та інше з ___________________________________________________________ .
(вид, марка, калібр зброї)
Згідно з поданими відомостями на ___ сторінках на стрільбах
використано бойових припасів ___________________ ________________
(вид, калібр зброї) (кількість ______________________ од.
цифрами і словами)
Комісія, перевіривши підстави видачі і використання бойових
припасів, пропонує списати з обліку ______________________________ __________________________________________________________________
(найменування територіального управління)
використані боєприпаси: ___________________________ ______________________________
(вид, калібр зброї) (кількість цифрами і словами)

Голова комісії _______________________
(підпис) Члени комісії: 1. ____________________
(підпис)
2. _____________________
(підпис)

Додаток 10
до п. 5.12 Інструкції про
порядок придбання,
перевезення, зберігання,
обліку та використання
вогнепальної зброї і
боєприпасів до неї,
спеціальних засобів
самооборони, а також
пристроїв вітчизняного
виробництва для
відстрілу патронів,
споряджених гумовими
чи аналогічними за
своїми властивостями
метальними снарядами
несмертельної дії, та
зазначених патронів
підрозділами відомчої
воєнізованої та
сторожової охорони,
що здійснюють охорону
об'єктів електроенергетики

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів у тирі _______________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
за "___" ___________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------- | N | Хто | Видано |Підпис| Повернуто для |Підпис|Примітка| |з/п| отримав | набоїв |осіб, | здачі набоїв |осіб, | | | |(прізвище,| | які | | які | | | |ініціали) | |отри- | |повер-| | | | набої | | мали |----------------------| нули | | | | | |набої,|неви-| з |відс-|кіль-|набої,| | | | | |і дата|кори-|осі-|трі- |кість|і дата| | | | |----------| |ста- |чкою|ляних| | | | | | |ка- |кіль-| |них | |гільз| | | | | | |лібр|кість| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+----+-----+------+-----+----+-----+-----+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------

Відповідальний за облік, зберігання і видачу боєприпасів
(роздавач боєприпасів) ____________________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Керівник стрільб ____________________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

"____" ____________ 200__ р.on top