Document z0759-18, valid, current version — Adoption on June 7, 2018
( Last event — Entry into force, gone July 20, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2018  № 261


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 759/32211

Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (зі змінами), та Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року № 290 (зі змінами), з метою правового і соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України, осіб, звільнених з військової служби зі Збройних Сил України та СРСР, які стали особами з інвалідністю, військовозобов’язаних і резервістів, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання, пов’язаних з їх призовом на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі тих, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про Комісію Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 26 жовтня 2016 року № 564, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2016 року за № 1497/29627, такі зміни:

у розділі ІІ:

пункт 1 після слів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,» доповнити словами та цифрами «статтею 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

у пункті 2:

абзац другий після слів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,» доповнити словами та цифрами «статтею 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці другому пункту 3 слова «Закону України «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей» замінити словами «Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і «Про військовий обов’язок і військову службу»;

у пункті 11 розділу ІІІ слова «або повернення документів на доопрацювання» виключити.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України


І.В. Мальцев

А. Реваon top