Document z0752-18, valid, current version — Adoption on April 17, 2018
( Last event — Entry into force, gone July 17, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2018  № 161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 752/32204

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

Відповідно до вимог статті 77 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою визначення порядку і умов оплати праці військовослужбовців, засуджених до тримання у дисциплінарному батальйоні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 травня 2015 року № 215, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за № 691/27136 (зі змінами), що додаються.

2. Начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Міністра інфраструктури України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

Голова Служби зовнішньої розвідки України

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
генерал-лейтенант

Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Л.В. Левшун

А.Б. Аваков

Ю. Лавренюк

А. РеваП. Демчина

Є. Божок
Л.О. Євдоченко


П. Ковтонюк


Г.В. ОсовийР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17 квітня 2018 року № 161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 752/32204

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

1. Абзаци другий, третій пункту 3 розділу V виключити.

2. Доповнити Інструкцію після розділу V новим розділом VІ такого змісту:

«VI. Умови та порядок оплати праці засуджених військовослужбовців

1. Засуджені військовослужбовці залучаються до оплачуваної праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, та у майстернях дисциплінарного батальйону.

Відповідно до письмового доручення Міністра оборони України засуджені військовослужбовці можуть залучатись до робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення до закінчення відбудовного періоду, який закінчується в момент офіційного оголошення про це.

2. Засуджені військовослужбовці залучаються без оплати праці до робіт з благоустрою дисциплінарного батальйону і прилеглих до нього територій не більш як дві години на день.

До таких робіт засуджені військовослужбовці залучаються в порядку черговості.

3. Праця засуджених військовослужбовців організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановленими законодавством про працю.

4. Використання праці засуджених військовослужбовців на посадах, пов’язаних з матеріальною відповідальністю, забороняється.

5. Заробітна плата засудженим військовослужбовцям зараховується на їх особові рахунки.

Відрахування із заробітної плати засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Під час здійснення всіх відрахувань за засудженими військовослужбовцями зберігається не менше ніж п’ятдесят відсотків заробітної плати.

6. Нарахування та зарахування на особові рахунки заробітної плати засудженим військовослужбовцям здійснюються відповідним структурним підрозділом дисциплінарного батальйону.

7. Нормування праці засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до розділу VІ Кодексу законів про працю України.

До тривалості робочого часу засуджених військовослужбовців не включається час:

перевірок наявності засуджених військовослужбовців на робочих місцях, проведення огляду й обшуку виробничих об’єктів, якщо це призводить до зупинки виробничого процесу;

слідування на роботи за межі розташування дисциплінарного батальйону;

проведення навчальних занять.

8. Залучення засуджених військовослужбовців до робіт зі шкідливими умовами праці здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

9. Праця засуджених військовослужбовців оплачується відрядно або погодинно.

Основною системою оплати праці є індивідуальна відрядна, яка застосовується на всіх роботах, що піддаються нормуванню та обліку робочого часу.

При індивідуальній відрядній системі оплати праці заробітна плата засудженого визначається множенням кількості виготовленої продукції на відрядну розцінку за одиницю виробу.

10. Для засуджених військовослужбовців, зайнятих на роботах, що не піддаються нормуванню та обліку робочого часу, оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час.

Оплата праці здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та Схем тарифних розрядів посад відповідних категорій працівників, що визначені окремими наказами Міністерства оборони України.

11. Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

12. Робота в надурочний час здійснюється та оплачується відповідно до статей 62, 65, 106 Кодексу законів про працю України.

13. У разі тимчасового припинення роботи (виробничого процесу) не з вини засуджених військовослужбовців їх на весь час такого припинення виводять до розташування дисциплінарного батальйону.

14. Забезпечення належної організації оплати праці засуджених військовослужбовців, виплати заробітної плати та відповідних відрахувань здійснюється командиром дисциплінарного батальйону.».

У зв’язку з цим розділи VI-ХІІІ вважати відповідно розділами VIІ-ХІV.

Начальник Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України -
начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор

І.Л. Криштунon top