Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 741/30609

Про затвердження Змін до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам

Відповідно до пункту 26 розділу І Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затвердженої наказом Міністра оборони України  від 12 березня 2007 року № 80, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 березня 2007 року за № 269/13536, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2017 року.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
22.05.2017 № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2017 р.
за № 741/30609

ЗМІНИ
до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам

1. Абзац десятий пункту 1 викласти в такій редакції:

“резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб  на 01 січня календарного року):”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, за весь період зборів, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, за їх заявами про те, що вони на день призову на збори не працюють, виплачується грошове забезпечення, виходячи з розрахунку одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року на місяць.”.

3. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Резервістам, які прослужили у військовому резерві Збройних Сил України неповний календарний рік, заохочення виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби.

Неповні календарні місяці служби до розрахунку не беруться.

У разі виплати заохочення резервістам за неповний календарний рік період служби обчислюється:

тим, які протягом року прийняті на службу у військовому резерві:

які уклали контракт про проходження служби у військовому  резерві, - із дня набрання контрактом чинності, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві та призначення його на посаду;

які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги, - із дня видання наказу командира військової частини про зарахування військовослужбовців строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги;

тим, які протягом року звільнені зі служби у військовому резерві:

які уклали контракт про проходження служби у військовому  резерві, - до дня закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про звільнення громадянина зі служби у військовому резерві;

які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги, - до дня видання наказу командира військової частини про звільнення громадянина зі служби у військовому оперативному резерві після завершення особливого періоду.

У разі смерті резервіста розмір заохочення обчислюється пропорційно часу, прослуженому в році настання смерті.”.

Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Publications of document