Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінсоцполітики України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Order on June 13, 2014383/684/698
Document z0738-14, valid, current version — Adoption on June 13, 2014
( Last event — Entry into force, gone July 25, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2014  № 383/684/698


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 738/25515

Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до абзацу четвертого статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу», частини сьомої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України», частини сьомої статті 47 Закону України «Про вибори народних депутатів України», частини п’ятнадцятої статті 28 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» та з метою удосконалення порядку оцінки доходів громадян, які претендують на одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і житлових субсидій, та приведення норм Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 року за № 112/6400, що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр соціальної
політики України


|Л. Денісова

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


П. Шеремета

Міністр фінансів України

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
А.І. Широков
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
13.06.2014  № 383/684/698


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 738/25515

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги

1. У пункті 1:

у підпункті 1.3 слово “малозабезпеченій” виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

„1.6) компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі - компенсація) (Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83).”.

2. У пункті 5:

підпункт 5.16 після слів “ведення городництва” доповнити словом “(садівництва)”;

після підпункту 5.17 доповнити новими підпунктами такого змісту:

“5.18) доходи від продажу власної продукції тваринного походження;

5.19) доходи від продажу об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів (за виключенням сум, які були використані на лікування або подолання наслідків надзвичайної ситуації у розмірі не менше 10 прожиткових мінімумів на одну особу з розрахунку на місяць, за умови документального підтвердження);”.

У зв’язку з цим підпункт 5.18 вважати підпунктом 5.20.

3. Абзац п’ятий підпункту 7.5 пункту 7 після слів “ведення городництва” доповнити словом “(садівництва)”.

4. Пункт 8 доповнити новими підпунктами такого змісту:

“8.9) оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

8.10) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків.”.

5. У підпункті 9.1 пункту 9 слова “про доходи” виключити.

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги
Мінсоцполітики УкраїниВ. Музиченко

Директор Департаменту
економіки соціальної
та гуманітарної сфери
Мінекономрозвитку України
О. Савенко

Директор Департаменту
фінансів охорони здоров’я
та соціальних програм
Мінфіну України
С. Діденкоon top