Document z0731-14, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.06.2014 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2014 р.
за N 731/25508
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення
рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17 червня 2004 року N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року
за N 918/9517 (зі змінами) (далі - Зміни до Плану рахунків), що
додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17 червня
2004 року N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами) (далі - Зміни до
Інструкції про застосування Плану рахунків), що додаються
( z0732-14 ).
2. Банкам України до 1 січня 2019 року забезпечити поступовий
перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із
застосуванням балансових рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу
суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних
осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для керівництва та використання
в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім підпунктів 1-3 пункту 1 Змін до Плану рахунків
та підпунктів 1-3 пункту 1 Змін до Інструкції про застосування
Плану рахунків ( z0732-14 ), які затверджені цією постановою,
що набирають чинності з 1 січня 2019 року.
Голова C.І.Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.06.2014 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2014 р.
за N 731/25508

ЗМІНИ
до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0918-04 )

1. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) у групі рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2605 АП
"Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій
з використанням платіжних карток" виключити; 2) у групі рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"
розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2625 АП "Кошти на вимогу
фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних
карток" виключити; 3) у групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових
установ" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" рахунок 2655 АП "Кошти
на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій
з використанням платіжних карток" виключити; 4) у групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" розділу 29 "Кредиторська
заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами
банку" увести рахунок 2904 П "Зобов'язання банку за випущеними
електронними грошима".
2. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку" розділу 50
"Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку"
назву рахунку 5004 П "Внески за незареєстрованим статутним
капіталом" викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 5004| П |Незареєстрований статутний капітал | ------------------------------------------------------------------ ".
3. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" класу
9 "Позабалансові рахунки": назву рахунку 9804 А "Документи клієнтів банку (крім фізичних
осіб), що не виконані в строк з вини банку"викласти в такій
редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 9804| А |Документи до рахунків клієнтів банку (крім фізичних | | | |осіб), що не виконані банком у встановлений | | | |законодавством України строк | ------------------------------------------------------------------ ";
назву рахунку 9806 А "Документи фізичних осіб, що не виконані
в строк з вини банку" викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 9806| А |Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що| | | |не виконані банком у встановлений законодавством | | | |України строк | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В. Лукасевичon top