Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", Державне казначейство; Order on June 18, 2010237/268/202
Document z0727-10, invalid, current version — Loss of force on September 15, 2015, on the basis - z1007-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
18.06.2010 N 237/268/202
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 727/18022
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 493/688 ( z1007-15 ) від 03.08.2015 }
Про затвердження Змін до Порядку
проведення розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування в 2010 році
деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за
природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого
наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", Державного казначейства
України від 03.02.2009 N 55/57/43 ( z0342-09 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за N 342/16358, що
додаються.
2. Фінансово-економічному департаменту Міністерства палива та
енергетики України (Грачова О.М.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту бюджетних розрахунків та регуляторної
політики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(Хрушков В.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома
дочірніх підприємств і компаній та господарських товариств, у
статутному (складеному) капіталі яких компанії належать пакети
акцій (частки, паї).
4. Департаменту міжбюджетних відносин та моніторингу видатків
місцевих бюджетів (Набедрик Н.М.) Державного казначейства України
забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Макуху В.О., заступника
голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" Колбушкіна Ю.П., заступника голови Державного
казначейства України Ласікова С.А.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр палива
та енергетики України Ю.Бойко
В.о. голови правління
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" В.Тріколіч
Голова Державного
казначейства України С.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України,
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
Державного казначейства
України
18.06.2010 N 237/268/202
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2010 р.
за N 727/18022

ЗМІНИ
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання і електроенергію
( z0342-09 )

1. По всьому тексту Порядку ( z0342-09 ) і в додатках до
нього: цифри "2009" замінити цифрами "2010"; слово та цифри "стаття 39" у всіх відмінках замінити словом
та цифрами "стаття 38" у відповідних відмінках; слова та цифри "визначених пунктами 41, 42 та 43" у всіх
відмінках замінити словами та цифрами "визначених пунктами 40, 41
та 42" у відповідних відмінках; слова "НАК "Нафтогаз України" замінити словами "Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України" у відповідних відмінках.
2. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про
організацію взаєморозрахунків зараховуються: за природний газ та теплопостачання - до загального фонду або
спеціального фонду Державного бюджету України; за електроенергію - на рахунок ДП "Енергоринок" за умови
відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності, які є
постачальниками та транспортувальниками природного газу,
можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування в 2010 році деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005
N 20 ( 20-2005-п ) (зі змінами)".
3. Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі проведення розрахунків з попередньої оплати послуг на
строк не більше одного місяця постачальники та транспортувальники
ресурсів (надавачі товарів, послуг) визначають договірну величину
енергоспоживання, про що укладають відповідний договір".
4. Пункт 2.2 після слів "сум заборгованості" доповнити
словами "або договорами, які визначають величину щомісячного
споживання ресурсів (товарів, послуг)".
5. Перше речення пункту 2.3 після слів "сум заборгованості"
доповнити словами "або договорами, які визначають величину
щомісячного споживання ресурсів (товарів, послуг)", після слів
"відповідних головних фінансових управлінь та постачальників і
транспортувальників ресурсів (надавачів товарів, послуг)"
доповнити словами "Державному казначейству України та".
6. Пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Не пізніше ніж за 2 дні до проведення розрахунків усі
учасники розрахунків, які підписали спільні протокольні рішення,
надають до Державного казначейства України та його територіальних
органів, у яких відкрито їх рахунки, платіжні доручення на
перерахування коштів відповідно до узгодженого спільного
протокольного рішення. Виділення коштів здійснюється лише за наявності платіжних
доручень, наданих усіма учасниками розрахунків до Державного
казначейства та його територіальних органів. Органи Державного казначейства України перевіряють
правильність оформлення платіжних доручень щодо відповідності
підписаним спільним протокольним рішенням".
7. Пункт 2.8 викласти у такій редакції: "2.8. Проведення розрахунків за теплопостачання, природний
газ та його транспортування здійснюється таким чином: 2.8.1. На підставі платіжних доручень органи Державного
казначейства України перераховують кошти на рахунки
теплопостачальних та газопостачальних організацій, які відкриті в
органах Державного казначейства України. 2.8.2. Останнім отримувачем коштів від постачальників
ресурсів при розрахунках за теплопостачання є дочірня компанія
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - "Газ
України" (далі - ДК "Газ України"), рахунок якої відкритий у
Державному казначействі України. Останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при
розрахунках за природний газ і його транспортування є ДК "Газ
України", дочірня компанія Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" - "Укртрансгаз" (далі - ДК "Укртрансгаз"),
рахунок якої відкритий у Державному казначействі України, та
ВАТ "Кримгаз" і Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
(далі - ДАТ "Чорноморнафтогаз"), рахунки яких відкриті у головному
управлінні Державного казначейства в Автономній Республіці Крим. 2.8.3. Державне казначейство України на підставі платіжних
доручень ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" перераховує кошти з
їх рахунків на рахунок Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України". 2.8.4. На підставі платіжних доручень ВАТ "Кримгаз" головне
управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим
перераховує кошти: на рахунок ДАТ "Чорноморнафтогаз" - для подальших розрахунків
відповідно до підпункту 2.8.5 пункту 2.8 цього Порядку; на рахунок ДК "Газ України" - для подальших розрахунків
відповідно до підпункту 2.8.3 пункту 2.8 цього Порядку. 2.8.5. На підставі платіжних доручень ДАТ "Чорноморнафтогаз"
головне управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим перераховує кошти до загального або спеціального фонду
Державного бюджету України або Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України". Після перерахування коштів до загального або
спеціального фонду Державного бюджету України головне управління
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим надає
Державному казначейству України довідку про надходження коштів. 2.8.6. Державне казначейство України на підставі платіжних
доручень Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та
реєстрів спільних протокольних рішень про організацію
взаєморозрахунків, відповідно до яких здійснюється перерахування,
перераховує кошти: до спеціального фонду Державного бюджету України; на рахунки дочірньої компанії Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування"
(далі - ДК "Укргазвидобування") або ВАТ "Укрнафта", відкриті в
Державному казначействі України, для розрахунків за природний газ. Перерахування коштів з рахунку Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" на рахунки ДК "Укргазвидобування" або
ВАТ "Укрнафта" здійснюється на підставі платіжних доручень,
реєстрів спільних протокольних рішень про організацію
взаєморозрахунків та додатків до спільних протокольних рішень,
зазначених у реєстрах спільних протокольних рішень, підписаних
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та
ДК "Укргазвидобування" або ВАТ "Укрнафта". 2.8.7. Державне казначейство України на підставі платіжних
доручень ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта" перераховує
кошти до загального або спеціального фонду Державного бюджету
України. 2.8.8. У разі коли постачальники газу уклали договори на
постачання природного газу для забезпечення потреб населення
безпосередньо з ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта", такі
розрахунки проводяться відповідно з ДК "Укргазвидобування" та
ВАТ "Укрнафта". ДК "Укргазвидобування" та ВАТ "Укрнафта",
отримавши ці кошти, спрямовують їх до загального або спеціального
фонду Державного бюджету України".
8. Пункт 2.9 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.10-2.16 вважати відповідно
пунктами 2.9-2.15.
9. Підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції: "2.9.2. Кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників
при проведенні розрахунків за електроенергію є ДП "Енергоринок" за
умови відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності, які є
постачальниками та транспортувальниками природного газу,
можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування в 2010 році деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005
N 20 ( 20-2005-п ) (зі змінами). Міністерство палива та енергетики України в останній робочий
день місяця листом на адресу Державного казначейства України
підтверджує, що проведені розрахунки поточного місяця неможливо
було провести відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування в 2010 році деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005
N 20 ( 20-2005-п ) (зі змінами), та повідомляє щодо відсутності
або можливості таких розрахунків у наступному місяці".
10. Пункт 2.9 доповнити новим підпунктом такого змісту: "2.9.4. У разі можливості проведення розрахунків за
електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку
перерахування в 2010 році деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005
N 20 ( 20-2005-п ) (зі змінами), розрахунки здійснюються
відповідно до пункту 2.8 цього Порядку".
11. Пункт 5.6 розділу 5 додатка 1 до Порядку ( z0342-09 )
викласти в такій редакції: "5.6. Це Спільне протокольне рішення складено українською
мовою за кількістю учасників Сторін та додатково один примірник
для Державного казначейства України".
Директор
Фінансово-економічного
департаменту Міністерства
палива та енергетики України О.Грачова
Заступник директора
Департаменту бюджетних
розрахунків та регуляторної
політики Національної
акціонерної компанії
"Нафтогаз України" О.Мисько
Заступник директора
Департаменту міжбюджетних
відносин та моніторингу
видатків місцевих бюджетів
Державного казначейства України А.Лордкіпанідзеon top