Про затвердження Положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки
Держкомзв'язку та інформатизац; Наказ, Положення від 18.05.2004104
Документ z0725-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2010, підстава - z0553-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.05.2004 N 104
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2004 р.
за N 725/9324
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 388 ( z0553-10 ) від 24.06.2010 }
Про затвердження Положення про поштові марки,
блоки, марковані конверти і картки

З метою приведення нормативно-правових актів, що
застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку, у
відповідність до Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 )
та Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155
( 1155-2002-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про поштові марки, блоки, марковані
конверти і картки, що додається.
2. Управлінню поштового зв'язку (Гавриш Н.Г.) забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження Положення про поштові марки, блоки,
марковані конверти і картки".
3. Генеральному директору Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (Мухін В.Г.):
3.1. Прийняти цей наказ до виконання та довести його до
відома підпорядкованих філіалів та структурних підрозділів.
3.2. Забезпечити контроль за виконанням вимог зазначеного
Положення.
4. Наказ Міністерства зв'язку України від 16.12.1996 N 262
( z0762-96 ) "Про затвердження Положення про поштові марки, блоки,
марковані конверти і картки" (із змінами та доповненнями),
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.1996 за
N 762/1787, уважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомзв'язку України Коляденка В.А.
Голова О.Яценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики Л.Школьник
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації
України
18.05.2004 N 104
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2004 р.
за N 725/9324

ПОЛОЖЕННЯ
про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), актів Всесвітнього поштового союзу
та Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155
( 1155-2002-п ), і визначає порядок видання, введення в обіг та
організацію розповсюдження поштових марок, блоків, маркованих
конвертів і карток, а також виведення їх з обігу.
2. Дія цього Положення поширюється на національного оператора
поштового зв'язку (далі - національний оператор), функції якого,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
10 січня 2002 року N 10-р ( 10-2002-р ), виконує Українське
державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта".
3. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні: поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому
законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та
держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що
надаються національним оператором; поштова марка стандартна - поштова марка, що випускається для
масового використання для оплати послуг поштового зв'язку, які
надаються національним оператором; поштова марка пам'ятна - художньо оформлена поштова марка,
яка видається до пам'ятних дат, ювілеїв; поштова марка тематична - художньо оформлена поштова марка
певної тематики; серія поштових марок - видання поштових марок однієї тематики
або присвячених певній події; блок поштовий - спеціальна форма видання поштових марок. У блоці міститься одна або декілька пам'ятних чи тематичних
поштових марок, надрукованих в один або декілька рядів на окремому
аркуші з полями, зайнятими текстом або малюнками, які відповідають
тематиці марки; малий аркуш - 4-10 однакових або 7-10 різних поштових марок,
надрукованих на окремому аркуші з полями, зайнятими пам'ятним
текстом, художньо оформленими чи чистими; маркований конверт (маркована картка) - поштовий конверт
(поштова картка), виготовлений (на) за встановленим стандартом з
надрукованою на ньому (ній) поштовою маркою; поштовий конверт (поштова картка) з оригінальною маркою -
конверт (картка), на якому (якій) надрукована поштова марка, що
окремо не видавалась; номінал поштової марки - вартість послуги поштового зв'язку,
що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або літерною
позначкою; художній маркований конверт - поштовий конверт з малюнком в
лівій частині лицьового боку та надрукованою поштовою маркою; художня маркована картка - поштова картка з малюнком та
надрукованою поштовою маркою.
4. Поштові марки (у тому числі надруковані на поштових
конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового
зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються
національним оператором.
5. Номінали поштових марок, блоків визначаються в межах
тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання письмової
кореспонденції.
6. Видання, введення в обіг та організація розповсюдження
поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток, а також
виведення їх з обігу є виключним правом національного оператора
поштового зв'язку.
7. На поштових марках, блоках повинні бути зазначені: назва
країни (Україна) українською мовою і латинськими літерами, номінал
(вартість оплати) арабськими цифрами або літерною позначкою та рік
видання арабськими цифрами. На них може бути зазначено "Пошта"
українською мовою чи латинськими літерами. Написи на поштових марках повинні бути чіткими, виразними.
8. Номінал стандартної поштової марки, зазначений літерною
позначкою, повинен відповідати тарифу за пересилання певного виду
поштового відправлення, його категорії та масі.
9. Про кожен випуск поштових марок, блоків національний
оператор повідомляє Міжнародне бюро Всесвітнього поштового союзу
(МБ ВПС) з метою повідомлення інших поштових Адміністрацій.
10. Поштові марки відображають у своїх сюжетах державний
устрій України, історичне минуле, культурну спадщину українського
народу, досягнення в усіх галузях господарства, основні події
внутрішнього і міжнародного життя, природу, флору, фауну тощо.
11. На тематичних та пам'ятних марках може бути зазначено
українською мовою прізвище художника та з якого приводу вони були
видані.
12. Поштові марки, блоки, марковані конверти і картки повинні
відповідати вимогам їх технічних умов (ДСТУ 3876-99 "Зв'язок
поштовий. Конверти поштові. Технічні умови", ДСТУ 3875-99 "Зв'язок
поштовий. Картки поштові. Технічні умови", ГСТУ 45.027-2003
"Зв'язок поштовий. Марки та блоки поштові. Технічні умови").
13. Національний оператор видає поштові марки, блоки,
марковані конверти і картки за тематикою і зразками, які
погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права
та обов'язки якої, відповідно до Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ), визначаються уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у галузі зв'язку.
14. Видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і
карток проводиться національним оператором за тематичними планами,
з урахуванням найбільш повного задоволення потреб користувачів
послуг поштового зв'язку та філателістів.
15. Формування тематичних планів видання поштових марок,
блоків, маркованих конвертів і карток здійснюється з урахуванням
таких умов: визначні громадські й державні діячі, діячі науки, культури,
мистецтва можуть бути зображені на марках, що видаються до ювілеїв
від дня народження за датами, кратними 25 рокам, але не раніше ніж
через 10 років після смерті; на художніх маркованих конвертах і картках, що видаються до
ювілеїв від дня народження за датами, кратними 10 рокам, але не
раніше ніж через 10 років після смерті; поштові марки можуть бути видані до роковин подій історичного
значення, ювілеїв утворення міст, установ, навчальних закладів,
закладів культури, якщо ці дати кратні 50 рокам; художні марковані конверти і картки можуть бути видані до
роковин подій історичного значення, ювілеїв утворення міст,
установ, навчальних закладів, закладів культури, якщо ці дати
кратні 25 рокам. У разі видання серії поштових марок за однією тематикою, або
за рішенням Редакційно-художньої ради, допускається відхилення від
цих умов.
16. Щорічний тематичний план передбачає видання: до 60 сюжетів поштових марок (без урахування поштових марок
стандартних), у тому числі блоків і малих аркушів; до 25 сюжетів художніх конвертів і карток з оригінальними
марками.
17. Тематичний план видання поштових марок, блоків,
маркованих конвертів і карток на наступний рік формується
національним оператором на підставі замовлень його філіалів, а
також пропозицій підприємств, установ, організацій, громадських
організацій, Асоціації філателістів України, інших асоціацій,
політичних і громадських діячів, діячів науки, культури, що
надійшли не пізніше як за 12 місяців до початку року, що передує
планованому. Пропозиції щодо спільних випусків поштових марок, блоків з
Адміністраціями зв'язку інших країн розглядаються не пізніше як за
24 місяці до початку року, що передує планованому.
18. Проект щорічного тематичного плану видання поштових
марок, блоків, маркованих конвертів і карток до 1 травня року, що
передує планованому, подається на розгляд Редакційно-художній
раді.
19. Щорічний тематичний план затверджується головою
Редакційно-художньої ради до 1 червня року, що передує
планованому.
20. Після затвердження тематичного плану національний
оператор організовує підготовку інформативного матеріалу та
розробку художніх оригіналів запланованих до видання поштових
марок, блоків, маркованих конвертів і карток. До розробки проектів
оригіналів залучаються художники, які мають досвід роботи в галузі
художніх мініатюр.
21. Підготовлені до здавання на виробництво оригінали
поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток
затверджуються національним оператором після попереднього розгляду
та погодження їх Редакційно-художньою радою.
22. Позапланове видання поштових марок, блоків, маркованих
конвертів і карток може здійснюватися за рішенням
Редакційно-художньої ради.
23. У разі потреби стандартні поштові марки можуть
друкуватися додатковими тиражами, але не більше одного разу на
рік.
24. Приймання національним оператором виготовлених поштових
марок, блоків, маркованих конвертів і карток від поліграфічних
підприємств проводиться відповідно до Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ),
Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх
справ України від 24.11.93 N 740 і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 14.01.94 за N 8/217.
25. Поштові марки, блоки та конверти і картки з оригінальними
марками вводяться в обіг наказом національного оператора
відповідно до затвердженого тематичного плану, із зазначенням дати
їх введення в обіг. У наказі про введення в обіг поштових марок,
блоків також обумовлюються варіанти їх друкування та тиражі.
26. Організація розповсюдження поштових марок, блоків,
маркованих конвертів і карток здійснюється національним оператором
з дня введення їх в обіг, відповідно до законодавства.
27. Інформація про видання поштових марок, блоків, маркованих
конвертів і карток подається національним оператором до засобів
масової інформації.
28. Поштові марки, блоки, марковані конверти і картки з
оригінальними марками висилаються до філіалів національного
оператора в терміни, що забезпечують їх одержання не пізніше трьох
днів до введення в обіг.
29. Національний оператор, його філіали та інші юридичні і
фізичні особи на договірній основі здійснюють продаж поштових
марок, блоків, маркованих конвертів і карток за номінальною
вартістю з дня введення їх в обіг.
30. Стандартні поштові марки можуть зніматися з продажу не
раніше ніж через п'ять років після введення їх в обіг, а тематичні
та пам'ятні поштові марки, блоки - не раніше ніж через два роки
після введення їх в обіг і переоцінюватися національним
оператором.
31. Зняті з продажу поштові марки, блоки, марковані конверти
і картки продаються як колекційний філателістичній матеріал за
новими цінами, зазначеними в наказі національного оператора.
32. Зняті з продажу поштові марки, блоки можуть бути
використані надалі для оплати послуг поштового зв'язку згідно з
номіналами і діючими тарифами.
33. Поштові марки, блоки можуть бути виведені з обігу наказом
національного оператора за дозволом уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у галузі зв'язку тільки в окремих
випадках: у разі виявлення підроблених поштових марок, крадіжки
значної кількості поштових марок і подальшої їх реалізації або
оплати послуг поштового зв'язку та інших випадків, які можуть
призвести до збитків національного оператора. Інформація про виведення з обігу поштових марок, блоків
подається в засобах масової інформації та розміщується в об'єктах
поштового зв'язку.
34. Поштові марки, блоки, виведені з обігу, не дійсні для
оплати послуг поштового зв'язку і продаються як колекційний
філателістичний матеріал.
35. На виведених з обігу пам'ятних поштових марках за
дозволом уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
галузі зв'язку можуть бути нанесені друкарським способом текстові
надруки та новий номінал поштової марки. У цьому разі пам'ятні поштові марки вводяться в обіг
відповідно до вимог п.25 цього Положення.
36. Організація розповсюдження поштових марок, блоків,
маркованих конвертів і карток за межами України здійснюється
національним оператором згідно з укладеними угодами.
37. Національний оператор створює: архів із зразками випущених марок та блоків; музейний фонд поштових марок та блоків у кількості 500
примірників кожного найменування, маркованих конвертів і карток по
10 примірників; резервний фонд у кількості примірників, необхідній для
організації виставок, презентацій, проведення рекламних заходів,
реалізації продукції за замовленнями філателістів (у межах та за
межами України), а також для відправки з інформаційною метою до МБ
ВПС. Кількість примірників для створення резервного фонду поштових
марок, блоків, маркованих конвертів і карток визначається
національним оператором. На частині тиражу пам'ятної поштової марки, включеної до
резервного фонду, за дозволом уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі зв'язку може бути нанесений друкарським
способом текстовий надрук. У цьому разі номінал пам'ятної поштової
марки не змінюється. Частина тиражу пам'ятної поштової марки з текстовим надруком
уводиться в обіг відповідно до вимог п.25 цього Положення.
38. До архіву включаються поштові марки, що випускаються
Поштовими адміністраціями країн - членів ВПС та надходять до
Адміністрації зв'язку України через МБ ВПС у порядку обміну, та
матеріали, які були використані при розробці та виготовленні
поштових марок, блоків, їх художні оригінали (як прийняті, так і
не прийняті), а також пробні та коректурні відтиски, проби на
кольори, перфорації тощо.
39. Архів повинен зберігатися національним оператором з
дотриманням вимог щодо їх обліку та схоронності.
40. Уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі
зв'язку в терміни, визначені законодавством, здійснює перевірку
наявності поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток,
включених до архіву, резервного та музейного фондів національного
оператора.
41. Порядок формування тиражів, замовлення, постачання,
обліку, зберігання та розповсюдження поштових марок, блоків,
маркованих конвертів і карток визначається національним оператором
за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у галузі зв'язку.
42. Виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених
поштових марок тягне за собою відповідальність згідно із законом.
43. Національний оператор відповідає за порушення вимог цього
Положення.
Начальник Управління
поштового зв'язку Н.Гавришвгору