Document z0724-06, valid, current version — Revision on April 24, 2014, on the basis - v0050750-14

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2006  № 55


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2006 р.
за № 724/12598

Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання

{Із змінами і доповненнями, внесеними Наказами Державної судової адміністрації
№ 15 від 20.02.2008
№ 63 від 01.06.2009
№ 95 від 25.05.2011
№ 73 від 02.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації
№ 61 від 25.04.2013
№ 50 від 24.04.2014}

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12, та з метою забезпечення своєчасного одержання звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації України № 95 від 25.05.2011}

1. Затвердити форми звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів: "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства" (форма № 1), "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства" (форма № 2-А), "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" (форма № 2-Ц), "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" (форма № 3), "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень" (форма № 4), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах" (форма № 21), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах" (форма № 22-А), "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах" (форма № 22-Ц), "Звіт апеляційної інстанції про перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення" (форма № 23), що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013}

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, що додається.

3. Головам районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів подавати до територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) звітність за формами № 1, № 2-А, № 2-Ц, № 3, № 4 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 61 від 25.04.2013}

4. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами № 1, № 3, № 4, № 21, № 22-Ц, № 23 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА України.

{Пункт 4 у редакції Наказів Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 95 від 25.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації № 73 від 02.07.2012, № 61 від 25.04.2013, № 50 від 24.04.2014}

5. Головам окружних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами № 2-А, № 3, № 4 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА України та Вищому адміністративному суду України.

{Пункт 5 у редакції Наказів Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 95 від 25.05.2011}

6. Головам апеляційних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами № 2-А, № 3, № 4, № 22-А з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальним управлінням ДСА України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України.

{Пункт 6 у редакції Наказів Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 95 від 25.05.2011}

7. Начальникам територіальних управлінь ДСА України подавати ДСА України зведену звітність за формами № 1, № 2-А, № 2-Ц, № 3, № 4 з відповідною інформацією на 20-й день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, відповідному апеляційному суду області, апеляційному суду міст Києва та Севастополя, Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, звітність за формою № 2-А - відповідному апеляційному адміністративному суду.

{Пункт 7 у редакції Наказів Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 95 від 25.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013}

{Пункт 8 виключено на підставі Наказу Державної судової адміністрації України № 95 від 25.05.2011}

{Пункт 9 виключено на підставі Наказу Державної судової адміністрації України № 95 від 25.05.2011}

10. ДСА України подавати Державному комітету статистики України зведену звітність про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів по Україні не пізніше 40-го дня після звітного періоду, а їх копії - Верховному Суду України.

{Пункт 10 у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009}

11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСА України від 16.06.2005 № 63 "Про затвердження форми звіту № 4 "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за № 684/10964, та скасувати наказ ДСА України від 08.12.2005 № 124 "Про затвердження форм статистичних звітів про розгляд апеляційними та місцевими загальними судами судових справ і матеріалів".

12. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л.Є.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь ДСА, голів апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів, голів окружних адміністративних судів і військових судів гарнізонів.

13. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також працівників їх апарату.

14. Головам загальних судів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.

15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСА України Гашицького О.В.

Голова

І. Балаклицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
статистики України

Перший заступник Голови
Верховного Суду України
О.Г. Осауленко


П.П. ПилипчукЗвітність

ЗВІТ
судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 1
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
02.07.2012 № 73)

за погодженням
з Держстатом України

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства (перша інстанція)

№ з/п

Найменування показника

Перебувало в провадженні

Повернуто

Закінчено провадженням

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

з них:

постановлено вирок /постанову

із порушенням строків, встановлених КПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Кримінальні справи

2

Скарги потрепілих та заяви юридичних осіб, що надійшли до суду в порядку статей 27, 27-2 КПК України

3

Справи щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

4

Справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, що надійшли до суду в порядку статті 7-3 КПК України

5

Справи за поданнями правоохоронних органів

6

Справи щодо оскарження дій і рішень правоохоронних органів

7

Справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень

8

УСЬОГО

Розділ 2. Розгляд кримінальних справ

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

постановленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

6

катування

127

7

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124-1)

8

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124-1)

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

11

зґвалтування

152 (117)

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

13

злочини проти виборчих прав

157 - 160

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

16

порушення авторського права і суміжних прав

176

17

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

18

крадіжка

185 (81, 861, 140)

19

грабіж

186 (82, 861, 141)

20

розбій

187 (86, 861, 142)

21

вимагання

189 (861, 862, 144)

22

шахрайство

190 (83, 861, 143)

23

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 864)

24

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147-149, 153 - 153-3, 155 - 155-3, 155-7 - 155-8, 156-2 - 156-4)

25

контрабанда

201 (70)

26

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

212 (148-2)

27

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163-1, 207, 227-1, 228 - 228-1)

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслідування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

6

катування

127

7

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124-1)

8

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124-1)

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

11

зґвалтування

152 (117)

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

13

злочини проти виборчих прав

157 - 160

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

16

порушення авторського права і суміжних прав

176

17

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

18

крадіжка

185 (81, 861, 140)

19

грабіж

186 (82, 861, 141)

20

розбій

187 (86, 861, 142)

21

вимагання

189 (861, 862, 144)

22

шахрайство

190 (83, 861, 143)

23

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 864)

24

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 153-3, 155 - 155-3, 155-7 - 155-8, 156-2 - 156-4)

25

контрабанда

201 (70)

26

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

212 (148-2)

27

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163-1, 207, 227-1, 228 - 228-1)

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

постановленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187-6, 206-2, 220-1 - 225, 228-2 - 228-5, 228-7)

29

створення злочинної організації

255

30

бандитизм

257 (69)

31

терористичний акт

258

32

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292 (77 - 78-1, 194, 203 - 204, 215 - 215-5, 217 - 217-4)

34

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

35

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215-3)

36

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 206-1, 207 - 208, 210 - 212)

37

хуліганство

296 (206)

38

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (201, 208-2, 227, 227-2, 229 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

39

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305-320

40

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

305 (701)

41

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (2291)

42

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229-15)

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228-6)

44

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

45

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 355, 357 - 360 (123-1 ч. 5, 187-2, 187-5, 188 - 188-1, 189-2-189-5, 190 - 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205)

46

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345

47

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363-1 (198-1)

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслідування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

28

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187-6, 206-2, 220-1 - 225, 228-2 - 228-5, 228-7)

29

створення злочинної організації

255

30

бандитизм

257 (69)

31

терористичний акт

258

32

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292 (77 - 78-1, 194, 203 - 204, 215 - 215-5, 217 - 217-4)

34

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

35

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215-3)

36

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 206-1, 207 - 208, 210 - 212)

37

хуліганство

296 (206)

38

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (201, 208-2, 227, 227-2, 229 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

39

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305-320

40

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

305 (701)

41

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (2291)

42

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229-15)

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228-6)

44

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

45

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 355, 357 - 360 (123-1 ч. 5, 187-2, 187-5, 188 - 188-1, 189-2 - 189-5, 190 - 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205)

46

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345

47

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363-1 (198-1)

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо- ваної групи або злочинної організації

постановленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

48

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (усього), з них

364 - 370 (165-168, 170 - 172)

49

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

50

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

51

одержання хабара

368 (168)

52

пропозиція або давання хабара

369

53

провокація хабара або комерційного підкупу

370

54

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (69-1, 173 - 176-2, 176-4, 177 - 183-3, 184, 186, 189-4 - 189-5, 190-1, 196-1)

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

56

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

57

Інші злочини

58

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 7, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54-57), з них

59

справи, що порушені за статтями Кримінального кодексу України 1960 року

60

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого чи заявою юридичної особи

61

справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

62

справи щодо неповнолітніх

63

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

64

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

№ з/п

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслідування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 249-1 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

48

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (усього), з них

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

49

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

50

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

51

одержання хабара

368 (168)

52

пропозиція або давання хабара

369

53

провокація хабара або комерційного підкупу

370

54

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (69-1, 173 - 176-2, 176-4, 177 - 183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1)

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

56

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

57

Інші злочини

58

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 7, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54 - 57), з них

59

справи, що порушені за статтями Кримінального кодексу України 1960 року

60

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого чи заявою юридичної особи

61

справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

62

справи щодо неповнолітніх

63

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

64

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

Довідка до розділу 2

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Повернуто справ прокурору у порядку статті 232 КПК України

2

Кількість справ із залишку на кінець звітного періоду (з гр. 12 рядка "Усього")

провадження яких зупинено

3

у тому числі у зв'язку

з розшуком

4

захворюванням обвинуваченого

5

Звільнено з-під варти ((усього) із граф 15, 17 - 22 рядка "усього"), в тому числі

6

у зв'язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов'язаних із позбавленням волі на певний строк

7

у зв'язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку

8

Взято під варту (із граф 15, 19 - 22 рядка "усього")

9

Кількість осіб, звільнених судом під заставу

10

Сума внесеної застави, грн.

11

Сума застави, зверненої на користь держави, грн. (із рядка 10 довідки)

12

Кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання

13

Сума накладеного штрафу (із рядка 12 довідки), грн.

14

Винесено окремих ухвал (постанов) (усього), в тому числі

15

про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину

16

про порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства

17

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка "усього")

18

Сума судових витрат, присуджена до стягнення (усього), грн., в тому числі

19

сплачена добровільно, грн.

20

Кількість захисників, усунутих від участі у справі за рішенням суду (частини 3, 4 статті 61-1 КПК України)

21

Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі

22

стосовно осіб, які тримаються під вартою

23

Звернуто ухвал (постанов) до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України

24

Кількість справ, що надійшли з інших судів за підсудністю та після скасування судового рішення (із графи 2 рядка "усього")

25

Кількість справ, розглянутих за участю народних засідателів

Розділ 3. Рух скарг потерпілих і заяв юридичних осіб про притягнення до кримінальної відповідальності

№ з/п

Скарги і заяви

Залишок скарг/заяв на початок звітного періоду

Надійшло скарг/заяв потерпілих у звітному періоді

Розглянуто скарг/заяв

Залишок скарг/заяв потерпілих, не розглянутих на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

залишено без розгляду та повернуто особам, які їх подали

надіслано прокурору за належністю

відмовлено в порушенні кримінальної справи

порушено кримінальну справу

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фізичних осіб (стаття 27 КПК України)

2

Юридичних осіб (стаття 27-2 КПК України)

Розділ 4. Призначені покарання (щодо осіб)

Види покарань

штраф

сума штрафу, грн.

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

громадські роботи

виправні роботи

службові обмеження для військовослужбовців

конфіскація майна

арешт

обмеження волі

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

позбавлення волі на певний строк

довічне позбавлення волі

без призначення покарання

звільнено від покарання та від відбування покарання

усього

у тому числі

з випробуванням

внаслідок амністії

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Основні

Додаткові

Розділ 5. Відомості про потерпілих

№ з/п

Види злочинів

Статті КК України

Кількість потерпілих

Вік потерпілих

Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди

Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду

Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму, грн.

чоловіки

жінки

до 18 років

від 18 років і старше

життю

здоров'ю

матеріальної та моральної шкоди

усього

фізичним особам (із гр. 9)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності (усього), з них

115 - 145, 152 - 156, 303, 342, 345, 346, 348, 350, 377 - 379, 393, 400

2

умисне вбивство

115

3

катування

127

4

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

5

захоплення заручників

147

6

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149

7

згвалтування

152

8

Злочини проти власності

185 - 198, 347, 378

9

Злочини проти громадського порядку та моральності

293 - 304

10

Інші

11

УСЬОГО (сума рядків 1, 8 - 10)

Розділ 6. Розгляд справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

№ з/п

Категорії

Статті КПК України

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

у т. ч. задоволено

Залишок на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких судом винесено постанови про

звільнення від кримінальної відповідальності

відмову у звільненні від кримінальної відповідальності

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Внаслідок зміни обстановки

7

2

У зв'язку з дійовим каяттям

7-2

3

У зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим

8

4

У зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України

9

5

У зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації

10

6

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо встановлених осіб, які вчинили злочини)

11-1 (ч. 1)

7

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини)

11-1 (ч. 3)

8

З інших підстав

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8)

Розділ 7. Розгляд справ за поданнями правоохоронних органів та скарг на їх дії і рішення

№ з/п

Категорії справ

Статті КПК України

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

усього

з них

задоволено

із порушенням строків, встановлених КПК України (із гр. 4)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Про поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх

7 - 3

2

Про застосування заходів безпеки

52-1

3

Про заміну запобіжного заходу на взяття під варту

165

4

Про скасування запобіжного заходу

165

5

Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особі, яка перебуває на волі (дозвіл на затримання)

165-2 (ч. 4)

6

Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (усього), з них

165-2

7

щодо неповнолітніх

165-2

8

Про продовження строків тримання під вартою

165-3

9

Про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

177

10

Про проведення примусової виїмки з житла чи іншого володіння особи

178

11

Про проведення огляду житла чи іншого володіння особи

190

12

Про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

13

Про усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених частиною 4 статті 61 КПК України

61-1 (ч. 3)

14

Про застосування тимчасового арешту

462

15

Про застосування екстрадиційного арешту

463

16

Інші подання

17

УСЬОГО (сума рядків 1 - 6, 8 - 16)

18

Оскаржено дій і рішень правоохоронних органів (усього), з них

19

про порушення кримінальної справи

20

про відмову в порушенні кримінальної справи

236-1

21

про закриття справи

236-5

22

про видачу особи (екстрадицію)

468

Розділ 8. Розгляд справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

№ з/п

Види злочинів

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Повернуто

Розглянуто справ

Залишок справ на кінець звітного періоду

Види примусових заходів за кількістю осіб (із справ у гр. 5)

усього

у тому числі

зроблено застереження

обмежено дозвілля встановленням особливих вимог

передано під нагляд

зобов'язано відшкодувати завдані майнові збитки

направлено до спеціальної навчально- виховної установи

застосовано примусові заходи виховного характеру

відмовлено у застосуванні примусових заходів виховного характеру

провадження у справі закрито

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Злочини проти життя та здоров'я особи

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

2

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

152 - 156 (117 - 121)

4

Злочини проти власності

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

5

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (незаконне заволодіння транспортним засобом)

289 (215-3)

6

Злочини проти громадського порядку та моральності

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

7

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

305 - 320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

8

Інші злочини

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8), з них

10

справи, що надійшли до суду в порядку статті 7-3 КПК України

Довідка до розділу 8:

Кількість осіб, яким призначено вихователя -

Розділ 9. Провадження справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень

№ з/п

Категорії справ

Статті КК і КПК України

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

з них задоволено

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку

408-1

2

Про скасування звільнення від відбування покарання з випробуваннями

408-2

3

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

407

4

Про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким

407

5

Про звільнення від покарання за хворобою

408

6

Про застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами

411-1 (ч. 1)

7

Про припинення примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами

411-1 (ч. 2)

8

Про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

80

9

Про заміну штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні

410

10

Про застосування амністії

11

Про зняття судимості

414

12

Про встановлення, припинення адміністративного нагляду

13

Про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким встановлено адміністративний нагляд

14

Інші подання

15

УСЬОГО (сума рядків 1 - 14) з них

16

щодо неповнолітніх

17

щодо жінок

Керівник

___________________________
(підпис, П.І.Б.)

Виконавець

___________________________
(підпис, П.І.Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

"___" ____________ 20__ р.

{Форма № 1 у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 15 від 20.02.2008, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, у редакції наказу Державної судової адміністрації України № 73 від 02.07.2012}


Звітність

ЗВІТ
судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 2-А
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
24.04.2014 № 50)

за погодженням
з Держстатом України

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні адміністративні суди - - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція)

1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань

№ рядка

Найменування показника

Перебувало на розгляді

Розглянуто

Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

у тому числі залишено без руху

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

повернуто

залишено без розгляду

відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/ не виконано доручень

відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень

із порушенням строків передбачених КАСУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Позовні заяви, подання (усього):

2

з них, подання органів державної податкової служби

3

Судові доручення (усього):

х

х

х

4

з них:

судів України

х

х

х

5

іноземних судів

х

х

х

6

Заяви/клопотання/подання (усього):

х

х

х

7

у тому числі:

про забезпечення доказів (усього)

х

х

х

8

з них, що надійшли до подання позовної заяви

х

х

х

9

про забезпечення позову

х

х

х

10

про заміну заходів забезпечення позову

х

х

х

х

11

про скасування заходів забезпечення позову

х

х

х

х

12

у порядку виконання судових рішень

х

13

Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

14

Усього

1.2. Загальні показники розгляду справ

№ рядка

Назва показнику

Перебувало в провадженні

Розглянуто справ

Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

із прийняттям постанови

із задоволенням позову (із графи 4)

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

із порушенням строків, передбачених КАСУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Справи за позовними заявами та поданнями (усього)

2

з них, за поданнями органів державної податкової служби

Розділ 2. Результати розгляду справ

{Розділ 2 форми № 2-А в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 50 від 24.04.2014}

Розділ 3. Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

№ з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Перебувало на розгляді заяв

Повернуто заяв

Ухвалено інші рішення до відкриття провадження

Закінчено провадження за заявами

Залишок заяв на кінець звітного періоду

Усього

у тому числі надійшло в звітному періоді

усього

у тому числі

закрито провадження за нововиявленими обставинами

заяву залишено без задоволення

заяву задоволено

із них

скасовано постанов

скасовано ухвал

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

2

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

3

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

4

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

5

Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

6

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5)

Довідка до звіту

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

2

у зв'язку з неявкою (з р. 1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

3

через

невручення судових повісток

4

інші підстави

5

прокурора

6

інших учасників процесу

7

з них у строк (з р. 1)

понад 6 місяців до 1 року

8

понад 1 рік до 2 років

9

понад 2 роки

10

Кількість справ, розглянутих:

під час підготовчого провадження

11

у порядку письмового провадження

12

у скороченому провадженні

13

із фіксуванням судового засідання технічними засобами

14

Кількість ухвалених додаткових судових рішень

15

Кількість постановлених окремих ухвал (усього),

16

у тому числі

про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону

17

про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними

18

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

19

Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу

20

Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення

{Рядки 21-24 виключено на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013}

21

Звіт складено про роботу судів

22

Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

Виконавець

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

телефон:

________

факс:

___________

адреса електронної пошти:

______________

"___" ____________ 20__ р.

{Форма № 2-А у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 15 від 20.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 95 від 25.05.2011; у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 73 від 02.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013, № 50 від 24.04.2014}


Звітність

ЗВІТ
судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства

_____________________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 2-Ц
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
24.04.2014 № 50)

за погодженням
з Держстатом України

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники цивільного судочинства (перша інстанція)

1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань

№ рядка

Найменування показника

Перебувало на розгляді

Розглянуто

Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

повернуто

залишено без розгляду

відмовлено у відкритті провадження/ у задоволенні заяви, скарги, кпопотання/ не виконано доручень

видано (скасовано) наказів /відкрито провадження/ задоволено заяв, скарг, клопотань/ виконано доручень

із порушенням строків, встановлених ЦПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Заяви про видачу судового наказу

2

Заяви про скасування судового наказу

3

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви (усього)

4

у тому числі про

забезпечення доказів

5

забезпечення позову

6

скасування заходів забезпечення позову

7

Позовні заяви

8

Заяви окремого провадження

9

Заяви про перегляд заочного рішення

10

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

11

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

12

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

13

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

14

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

15

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

16

Доручення судів України

17

Доручення іноземних судів

18

Заяви про скасування рішення третейського суду

19

Заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду

20

УСЬОГО

1.2. Загальні показники розгляду справ

Назва показнику

Перебувало в провадженні

Розглянуто справ

Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

із ухваленням рішення

із задоволенням заяви (із графи 4)

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

із порушенням строків, встановлених ЦПК України

усього

з них зупинено провадження

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Справ, усього

2

з них

позовного провадження

3

окремого провадження

Розділ 2. Розгляд заяв наказного провадження

№ з/п

Заявлено вимогу про

Розгляд заяв про видачу судового наказу

Розгляд заяв про скасування судового наказу

видано судових наказів

із порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 1)

сума грошових коштів та вартість майна, грн.

усього

у тому числі

сума грошових коштів та вартість майна, грн.

залишено заяву без задоволення

скасовано судовий наказ

змінено судовий наказ

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 5)

пред'явлена до стягнення

підлягає стягненню

щодо якої подано заяви про скасування судового наказу

що не підлягає стягненню

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

2

компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника

3

стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості

4

присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб

5

повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів

6

УСЬОГО

Розділ 3. Розгляд справ позовного провадження

№ з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр. 3)

Розмір грошових коштів, грн.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

пред'явлено до стягнення

присуджено до стягнення

у тому числі моральної шкоди (із графи 12)

із ухваленням рішення

із них

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

із залишенням заяви без розгляду

заочного (із графи 4)

із задоволенням позову (із графи 4)

усього

із них провадження у яких зупинено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Спори про право власності та інші речові права (усього)

2

у тому числі

про державну власність

3

про комунальну власність

4

про приватну власність (усього), з них

5

спори про самочинне будівництво

6

спори про припинення права власності на земельну ділянку

7

про речові права на чуже майно (усього)

8

з них

спори про володіння чужим майном

9

спори з приводу сервітутів

10

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

11

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

12

Спори про право інтелектуальної власності (усього)

13

з них

спори про авторське право

14

спори про суміжні права

15

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції

16

спори про торговельну марку та товарний знак

17

спори з приводу інших об'єктів промислової власності

18

Спори, що виникають із договорів (усього)

19

з них

купівлі-продажу

20

дарування

21

довічного утримання

22

найму (оренди)

23

надання послуг

24

страхування

25

з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

26

позики, кредиту, банківського вкладу

27

підряду

28

Спори про недоговірні зобов'язання (усього), з них

29

про відшкодування шкоди (усього)

30

з них

фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

31

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

32

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

33

завданої майну фізичних або юридичних осіб

34

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

35

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

36

завданої державі внаслідок корупційного правопорушення
37

завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції
38

Спори про спадкове право

39

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них

40

про захист честі, гідності та ділової репутації (усього)

41

з них до засобів масової інформації

42

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього)

43

з них

про виселення

44

про стягнення плати за користування житлом

45

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

46

Спори, що виникають із земельних правовідносин

47

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

48

з них

про розірвання шлюбу

49

про стягнення аліментів

50

про встановлення батьківства або материнства

51

про позбавлення батьківських прав

52

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього)

53

з них

про поновлення на роботі

54

про виплату заробітної плати

55

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

56

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

57

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

58

Інші

59

УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56)

Розділ 4. Розгляд справ окремого провадження

№ з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр. 3)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Усього

у тому числі

із ухваленням рішення

у тому числі із задоволенням заяви (із гр. 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

із залишенням заяви без розгляду

усього

із них провадження у яких зупинено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (усього)

2

у тому числі

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

3

про визнання фізичної особи недієздатною

4

про поновлення цивільної дієздатності

5

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

6

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

7

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

8

Справи про усиновлення

9

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

10

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

11

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

12

Справи про визнання спадщини відумерлою

13

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

14

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

15

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

16

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

17

у тому числі

надання права на шлюб

18

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

19

поновлення шлюбу після його розірвання

20

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

21

Інші справи

22

УСЬОГО (сума 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

Розділ 5. Результати розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

№ з/п

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами

Перебувало на розгляді заяв

Повернуто

Ухвалено інші рішення до відкриття провадження

Закінчено провадження за заявами

Залишок заяв на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

залишено без задоволення

задоволено заяв

із них скасовано (із гр. 7)

Усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

рішень

ухвал

судових наказів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 8, 9, 10), у тому числі

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення (усього)

4

у тому числі

завідомо неправдиві показання свідка

5

завідомо неправильний висновок експерта

6

завідомо неправильний переклад

7

фальшивість документів або речових доказів

8

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

9

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

10

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

Довідка до звіту

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

2

у зв'язку з неявкою (з р. 1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

3

через

невручення судових повісток

4

інші підстави

5

прокурора

6

інших учасників процесу

7

з них у строк (з р. 1)

понад 6 місяців до 1 року

8

понад 1 рік до 2 років

9

понад 2 роки

10

Сума, присуджена до стягнення з посадових осіб, винних у незаконному звільненні, грн.

11

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),

12

у тому числі у вигляді

попередження

13

видалення із залу судового засідання

14

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

15

приводу (усього)

16

з них привід свідків

17

Постановлено окремих ухвал

18

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

19

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

20

Усиновлено дітей (усього)

21

з них дівчаток

22

Усиновлено дітей іноземними громадянами (усього)

23

з них дівчаток

24

Надіслано копії судових наказів боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 1 статті 104 ЦПК України

25

Надіслано копії ухвал про прийняття заяви про скасування судових наказів стягувачам та боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 5 статті 105-1 ЦПК України

26

Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів

{Рядки 27-30 виключено на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013}

27

Звіт складено про роботу судів

28

Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

Виконавець

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

телефон:

________

факс:

___________

адреса електронної пошти:

______________

"___" ____________ 20__ р.

{Форма № 2-Ц у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 15 від 20.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009; у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 73 від 02.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013, № 50 від 24.04.2014}


Звітність

ЗВІТ
про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 3
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
24.04.2014 № 50)

за погодженням
з Держстатом України

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

№ з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Повернуто справ

в тому числі для належного оформлення

Кількість розглянутих справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накладення адмініст- ративного стягнення

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП

про закриття справи

усього

з них у зв'язку із

передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу

звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

передачею справи прокурору, органу досудового розслідування

відсутністю події і складу адміністративного правопорушення

закінченням строків накладення адміністративного стягнення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО, у тому числі

2

3

4

5

6

№ з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Накладено адміністративних стягнень

Сума штрафу, грн.

Розмір заподіяної матеріальної шкоди, грн.

основних

додаткових

накладеного

сплаченого добровільно

установлено

відшкодовано

попередження

штраф

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спеціального права

виправні роботи

громадські роботи

адмініст- ративний арешт

інші види адміністративних стягнень

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

усього

з них повернуто власнику в порядку відшкодування

А

Б

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

УСЬОГО, у тому числі

2

3

4

5

6

Довідка до розділу 1

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Не звернено до виконання постанов про накладення стягнення у зв'язку із закінченням строку давності, усього

2

у тому числі про стягнення штрафу

3

у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн.

4

Вилучено вогнепальної зброї, одиниць

5

Вилучено бойових припасів, одиниць

6

Вилучено вибухових речовин, кг

7

Вилучено наркотичних засобів, гр.

8

Вилучено отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр.

9

Оплатно вилучено цінностей на суму, грн.

10

Конфісковано товарів та цінностей на суму, грн.

11

Конфісковано валюти на суму, грн.

12

Конфісковано автомобілів

13

Винесено постанов про проведення додаткової перевірки

Розділ 2. Розгляд справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

№ з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

1

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього)

2

з них справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

Керівник

_________________________
(П.І.Б.)

Виконавець

_________________________
(П.І.Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

"___" ____________ 201_ р.

{Форма № 3 у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 15 від 20.02.2008, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 73 від 02.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації № 50 від 24.04.2014}


Звітність

ЗВІТ
щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 4
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
02.07.2012 № 73)

за погодженням
з Держстатом України

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України;

на 15-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Дані щодо виконавчих документів, виданих судом

У звітному періоді видано судом на виконання документів

усього

на суму, грн.

у тому числі

про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами

про конфіскацію майна засуджених

постанов у справах про адміністративні правопорушення

рішень судів щодо трудових спорів

про стягнення аліментів

рішень судів в адміністративних справах

про стягнення судового збору

про інші стягнення на користь держави

усього

на суму, грн.

усього

у тому числі про стягнення штрафу на суму

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

усього

на суму, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Розділ 2. Відомості про шкоду, завдану злочинами

№ з/п

Найменування показника

Номер статті Кримінального кодексу України

Сума, установлена судом, грн.

1

Сума матеріальних збитків, установлена судом

109 - 447

2

Сума моральної шкоди, установлена судом

109 - 447

3

Сума прихованого прибутку

109 - 447

4

Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів

212

5

Сума несплачених митних платежів

201

6

Сума прихованих коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

207

7

Сума коштів, що перебувають на незаконних валютних рахунках, відкритих за межами України (за курсом НБУ)

208

8

Вартість контрабандних товарів

201

9

Сума неповернених коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

207

10

Вартість неповернених предметів художньої, історичної та археологічної цінностей

201

11

Сума неповерненого кредиту

222

12

Вартість фальсифікованих і недоброякісних товарів

227

13

Вартість продукції, яка реалізовується з порушенням авторських і суміжних прав

176

Розділ 3. Відомості про відшкодування матеріальних збитків, установлених судом
/за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді/

№ з/п

Державна власність

Комунальна власність

Приватна власність

Колективна власність

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

розкрадання

інші злочини

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальна сума матеріальних збитків за судовими рішеннями

1

у т.ч. за видами економічної діяльності: - сільське господарство

2

- мисливство, лісове господарство

3

- рибне господарство

4

- будівництво

5

- промисловість

6

- оптова та роздрібна торгівля

7

- транспорт

8

- фінансова діяльність

9

- державне управління

10

- освіта

11

- охорона здоров'я та соціальна допомога

12

- колективні, громадські та особисті послуги

13

- інші види економічної діяльності

14

відшкодовано

на стадії досудового слідства чи дізнання

15

на стадії судового розгляду до постановлення судового рішення

16

Сума збитків, установлена судом, але цивільний позов не заявлявся

17

Залишилися невідшкодовані суми, що присуджені до стягнення

18

із суми, урахованої в рядку 18, відшкодовано добровільно після постановлення судового рішення до стадії примусового виконання

19

із суми, урахованої в рядку 18, припинено виконання з підстав, передбачених законом

20

Усього підлягає стягненню

21

Керівник

________________

________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Виконавець

________________________
(П.І.Б.)

телефон: __________ факс: _____________ електронна пошта: ________________________

"___" ____________ 200_ р.

Начальник управління
організації роботи з ведення
судової статистики,
діловодства та архіву судів
Державної судової
адміністрації України


Л.Є. Букіна

{Форма № 4 у редакції Наказу Державної судової адміністрації України № 15 від 20.02.2008, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації України № 63 від 01.06.2009, № 73 від 02.07.2012}


{Форму № 5 "Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів" виключено на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 61 від 25.04.2013}


Звітність

ЗВІТ
апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

Форма № 21
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2006  № 55
(у редакції наказу Державної
судової адміністрації України
02.07.2012  № 73)

за погодженням
з Держстатом України

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                              № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Провадження у справах щодо перегляду судових рішень за апеляціями

№ з/п

Апеляція на

Залишок справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за апеляціями

Попередній розгляд справи

Закрито апеляційний розгляд справи або апеляційне провадження у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог

Розглянуто справ

Розглянуто справ понад строки, встановлені КПК України (із гр. 20)

Залишок справ на кінець звітного періоду

відмовлено в прийнятті апеляцій до свого розгляду

Зупинено провадження

Повернуто в суд першої інстанції

Підготовка справи до апеляційного розгляду (прийнято рішення)

усього

у тому числі з перевірки вироків, постанов, ухвал (із гр. 20)

у тому числі апеляцій задоволено

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі

усього

у тому числі прокурора

захворюванням підсудного

іншими підста вами

непідписанням протоколу судового засідання

нерозглядом судом першої інстанції зауваження на протокол чи ненаданням можливості ознайомитись з матеріалами справи

неврученням засудженому, виправданому копії вироку

іншими підставами

про необхідність проведення судового слідства

про витребування додаткових доказів

про доручення суду першої інстанції

про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу

з інших питань

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Вироки

2

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів виховного характеру

3

Постанови про застосування (незастосування) примусових заходів медичного характеру

4

Ухвали (постанови) про закриття справи

5

Ухвали (постанови) про направлення справ на додаткове (досудове) розслідування

6

Окремі ухвали

7

Інші ухвали (постанови)

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

9

з них щодо неповнолітніх

10

з них число вироків

Довідка до розділу 1

№ з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгляду апеляції

2

Винесено окремих ухвал

3

з них на порушення закону, допущені судом першої інстанції

4

За апеляціями прокурорів скасовано вироків, ухвал, постанов

5

За апеляціями прокурорів змінено вироків, ухвал, постанов

6

За апеляціями прокурорів скасовано та змінено вироків

7

За апеляціями прокурорів скасовано ухвал (постанов) про направлення справ на додаткове розслідування

8

Кількість суддів, які за звітний період мали скасовані вироки, ухвали, постанови

9

з них вироки

10

Кількість справ, розглянутих в апеляційній інстанції з фіксуванням судового процесу технічними засобами

11

Кількість справ за апеляціями, надісланих місцевими судами з порушенням строків (ч. 2 ст. 354 КПК України)

Розділ 2. Результати перевірки вироків за апеляціями (за кількістю осіб)

№ з/п

Види злочинів

Статті Кримінального кодексу України 2001 року (1960 року)

Усього розглянуто (сума граф 2 + 21 + 26)

Усього скасовано вироків

з них виправдовувальних

Підстави скасування вироку (із гр. 2)

Вироки скасовано (із гр. 2)

однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства (ст. 368 КПК України)

невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи (ст. 369 КПК України)

істотне порушення кримінально- процесуального закону (ст. 370 КПК України)

у тому числі порушення права обвинуваченого на захист (із гр. 6)

неправильне застосування кримінального закону (ст. 371 КПК України)

невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого (ст. 372 КПК України)

із направленням справи

із закриттям провадження у справі

із постановленням нового вироку

на дода кове роз слідування

на новий судовий розгляд, усього

із них в частині цивільного позову (із гр. 10)

за відсутністю події або складу злочину

у зв'язку із зміною обстановки

у зв'язку з амністією

з інших підстав

усього

у тому числі у зв'язку із

необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення

необхідністю застосування більш суворого покарання

необхідністю скасування необґрунтованого виправдовувального вироку

неправильним звільненням засудженого від відбуття покарання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14