Document z0720-17, valid, current version — Adoption on May 22, 2017
( Last event — Entry into force, gone June 30, 2017. Take a look at the history? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 720/30588

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

Відповідно до частини першої статті 38, частини другої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, з метою приведення порядку ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139 "Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810, що додаються.

2. Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний
прокурор України


Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр юстиції України

Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

В.о. Міністра фінансів України

Директор Національного
антикорупційного бюро України


П. Петренко


С.М. Князєв


П. Демчина

О. Маркарова


А. Ситник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
22.05.2017 № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 720/30588

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

1. У розділі 1:

1) у главі 1:

абзац четвертий пункту 8 після слів "що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," доповнити словами "органів Державної кримінально-виконавчої служби України";

абзац четвертий пункту 9 після слів "що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," доповнити словами "органів Державної кримінально-виконавчої служби України";

пункт 11 після слів "що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," доповнити словами "органів Державної кримінально-виконавчої служби України,";

2) абзац восьмий пункту 1 глави 2 після слів "розпочав досудове розслідування" доповнити словами "та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво".

2. У розділі ІІ:

1) у главі 2:

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Облік у Реєстрі відомостей за фактами смерті людей здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.";

у пункті 13 слова "реквізиту основна" замінити словами "реквізитів "основна", або "кримінальні правопорушення, які на день набрання чинності КПК перебувають у провадженні", або "кримінальні правопорушення минулих років та щодо яких прийнято рішення";

2) у главі 7:

в абзацах першому та третьому пункту 2 слова "підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме" замінити словами "оголошено в розшук підозрюваного";

в абзаці четвертому пункту 3 слова "переховування від слідства та суду" замінити словами "оголошення в розшук підозрюваного".

3. Абзац п’ятий розділу ІІІ після слів "що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," доповнити словами "органів Державної кримінально-виконавчої служби України,".

4. У додатку 1 до цього Положення:

1) пункти 1, 3 після слів і цифри "орган Державного бюро розслідувань (6)" доповнити словами і цифрою ", орган Державної кримінально-виконавчої служби України" (7)";

2) у пункті 15 слова та цифру "за Довідником 1" замінити словами та цифрою "за Довідником 2";

3) пункт 19 після слів та цифр "в межах річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон та прибережних смуг (11)" доповнити словами та цифрами ", територія, приміщення Державної кримінально-виконавчої служби України (27)";

4) пункт 20 після слова та цифри "СІЗО (3)," доповнити словами та цифрами "ВК (14), ДСР-ВК (15), ВЦ (16),";

5) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Охорона об’єкта: відомча (1), недержавна (2), відсутня (5), інша (6), військова варта (7), військовий патруль (8), підрозділи поліції охорони Національної поліції (9), інші підрозділи Національної поліції (10)";

6) пункт 31 після позиції

"

юридичних осіб 11
"

доповнити новими позиціями такого змісту:

"

внутрішньо переміщених осіб 12
учасників антитерористичної операції 13інвалідів 14з них: жінок 15неповнолітніх 16малолітніх 17учасників антитерористичної операції 18

";

7) пункт 32 після позиції

"

осіб, які не встановлені 5
"

доповнити новими позиціями такого змісту:

"

учасників антитерористичної операції 6

інвалідів 7з них: жінок 8неповнолітніх 9малолітніх 10учасників антитерористичної операції 11".

5. У додатку 2:

1) пункт 3 після слів та цифри "орган Державного бюро розслідувань (6)" доповнити словами та цифрою ", орган Державної кримінально-виконавчої служби України" (7)";

2) пункт 9:

після слів та цифр "особами без громадянства (10)," доповнити словами та цифрами "внутрішньо переміщеними особами (16),";

після слів та цифр "осіб без громадянства (15)" доповнити словами та цифрами ", внутрішньо переміщених осіб (17)";

3) пункт 12 після слова та цифр "жінкою (17)" доповнити словами та цифрами ", внутрішньо переміщеною особою (18), учасником антитерористичної операції (19)";

4) пункт 13 після слів та цифри "нелегальним мігрантом (9)" доповнити словами та цифрами ", внутрішньо переміщеною особою (10)";

5) у пункті 18:

слово та цифри "стаття 95" замінити словом та цифрами "стаття 94";

після цифр "3 (23)" цифри "2-1 (24)" замінити цифрами "2-1 (25)".

6. Пункт 3 додатка 3 після слів та цифри "орган Державного бюро розслідувань (6)" доповнити словами та цифрою ", орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)".

7. У додатку 4:

1) пункт 3 після слів та цифри "орган Державного бюро розслідувань (6)" доповнити словами та цифрою ", орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)";

2) пункт 16 після слів та цифри "арешт майна (7)" доповнити словами та цифрою ", тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя (8)";

3) у пункті 20 цифри "4 (3)" замінити словами та цифрами: "4 (3), 6 (4), щодо юридичної особи: частина третя статті 284 КПК України (6)";

4) пункт 34 після слів та цифр "транзитний проїзд (11)" доповнити словами та цифрами ", внутрішньо переміщена особа (12)";

5) після пункту 53 доповнити новим пунктом такого змісту:

"53.1. Правопорушення, вчинені учасником антитерористичної операції (1)";

6) пункт 54:

після слів та цифр "особами без громадянства (10)," доповнити словами та цифрами "внутрішньо переміщеними особами (16),";

після слів та цифр "осіб без громадянства (15)" доповнити словами та цифрами ", внутрішньо переміщених осіб (17)";

7) у пункті 63 слово та цифри "стаття 95" замінити словом та цифрами "стаття 94".

8. У пункті 6 розділу 2 додатка 5 слова та цифри "(14), органів Державного бюро розслідувань (15)," замінити словами та цифрами "(15), органів Державного бюро розслідувань (16), органів Державної кримінально-виконавчої служби України (17)".

9. У додатку 7:

1) у Довіднику 2:

після рядка

"Державного бюро розслідувань (40)"

доповнити новим рядком такого змісту:

"Державної кримінально-виконавчої служби України (108)";

слова та знак "підрозділів поліції особливого призначення*" замінити словами "підрозділів поліції особливого призначення";

слова "установ з питань виконання покарань" замінити словами "установ виконання покарань";

слова "кримінально-виконавчої інспекції" замінити словами "органів пробації (кримінально-виконавчої інспекції)";

2) у Довіднику 3:

після графи "агент, який перебуває на зв’язку у резидента" доповнити графою "довірені особи";

назву рядка "Управління виконання покарань (УВП) (29)" викласти в такій редакції: "Міжрегіональне управління з питань виконання покарань та пробації (МУВП) (29)";

після рядка з назвою "Слідчі ізолятори (СІЗО) (30)" доповнити новими рядками такого змісту:

"

Виправні колонії (ВК)

117


118

119

Виправні центри (ВЦ)

120


121

122

";

3) у Довіднику 8:

абзац сьомий після слів та цифр "органів державного бюро розслідувань 213," доповнити словами та цифрами "органів Державної кримінально-виконавчої служби 222,";

абзац десятий після слова та цифр "адвокати 70" доповнити словами та цифрами ", Голова, заступник Голови, член чи інспектор Вищої ради правосуддя 219, керівник, заступник, інші посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя 220, Голова, заступник Голови, член чи інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 221";

абзац тридцятий після слів та цифр "прапорщики (мічмани) 86," доповнити словами та цифрами "офіцер за призовом (223)", після слів та цифр "цивільний персонал військових формувань 91" доповнити словами та цифрами ", цивільний працівник підприємства, що не входить до військового формування (224)";

4) у Довіднику 10:

підгрупу "Наркотичні засоби в грамах" після позиції

"347 Трамадол"

доповнити позиціями такого змісту:

"599 AB-PINACA-CHM.

600 ADBICA.

601 В-22.

602 5F-ADBICA.

603 Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат.

604 FUBIMINA.

605 AB-FUBINACA.

606 AB-PINACA.

607 RH-34.

608 Діметокси-PVP.

609 2С-1.";

підгрупу "Прекурсори в кілограмах" після позиції

"197 Фенілоцтова кислота"

доповнити позицією такого змісту:

"610 Фенілнітропропен";

5) Довідник 11 викласти у такій редакції:

"Збройні Сили України, інші військові формування України, органи спеціального призначення, державні органи у сфері оборони

04090

Структурні підрозділи Міністерства оборони України з підпорядкованими військовими частинами

04092

Структурні підрозділи ГШ ЗС України з підпорядкованими військовими частинами

04112

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України

04088

Сухопутні війська України

04094

Повітряні Сили Збройних Сил України

04095

Військово-Морські Сили Збройних Сил України

04113

Високомобільні десантні війська Збройних Сил України

04114

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

04085

Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України

04086

Оперативне командування "Захід" Збройних Сил України

04115

Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

04087

Оперативне командування "Північ" Збройних Сил України

04116

Повітряне командування "Південь" Збройних Сил України

04117

Повітряне командування "Захід" Збройних Сил України

04118

Повітряне командування "Схід" Збройних Сил України

04119

Повітряне командування "Центр" Збройних Сил України

04093

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (військова поліція після реформування)

04108

Національна гвардія України

04099

Органи Служби безпеки України та підпорядковані їй військові формування

04098

Державна прикордонна служба України

04107

Служба зовнішньої розвідки України

04102

Управління державної охорони України

04106

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

04097

Державна спеціальна служба транспорту державної служби України з безпеки на транспорті

04104

Інші військові формування України

04120

Державні підприємства мобілізаційного резерву

04105

Військові формування іноземних держав та міжнародні військові формування

04109

Державний концерн "Укроборонпром", підприємства, що йому підпорядковані

04110

Державне спеціалізоване підприємство "Укрспецторг"

04103

Державне космічне агентство України

04111

Підрозділи територіальної оборони

04121

Об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України

".

Начальник
управління організаційного
забезпечення Єдиного реєстру
досудових розслідувань
та інформаційно-аналітичної
роботи


І. Бакайon top