Document z0714-15, valid, current version — Adoption on June 3, 2015
( Last event — Entry into force, gone July 3, 2015. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2015  № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2015 р.
за № 714/27159

Про організацію проведення конкурсу з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2015 році (далі - конкурс).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) Цілі та пріоритетні завдання, на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів;

2) Вимоги до конкурсної пропозиції, умови її подання.

3. Встановити, що:

1) конкурс проводиться з 03 по 14 серпня 2015 року. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства культури України http://mincult.kmu.gov.ua та на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”;

2) включення нових статей витрат, які не були заявлені в кошторисі витрат, який було подано для участі у конкурсі, не допускається;

3) Департамент у справах релігій та національностей (А.В. Юраш) здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсу, а також забезпечує поточну діяльність конкурсної комісії.

4.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ліхового І.Д.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. Кириленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
03.06.2015 № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2015 р.
за № 714/27159

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ,
на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів

1. Ціль - відтворення культури національних меншин
(КПКВК 1801260)

Пріоритетні завдання:

здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в межах, визначених Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»;

збереження та розвиток культурного розмаїття в Україні;

задоволення культурних, мовних, інформаційних потреб національних меншин в Україні, формування міжетнічної толерантності в українському суспільстві.

Види діяльності:

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конкурсів, культурно-мистецьких акцій, конференцій, семінарів;

видання посібників, словників, розмовників, довідників з регіональних мов або мов меншин;

видання друкованих засобів масової інформації (крім тих, засновником яких є Мінкультури);

проведення міжнародних всеукраїнських форумів, культурологічних та культурно-мистецьких акцій, свят, конкурсів, фестивалів.

Цільова аудиторія:

члени національно-культурних товариств, представники національних меншин, громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 50 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

2. Ціль - популяризація державних та національних символів України
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

консолідація українського суспільства, виховання у громадян поваги до державних символів України, запобігання неналежному їх використанню та формування стійких навичок свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих та офіційних заходів;

сприяння формуванню високоосвіченої, всебічно розвиненої, громадсько-активної особистості, з високим рівнем політичної культури, яка активно бере участь в демократичних процесах;

підняття рівня поінформованості громадян, сприяння творчому розвитку особистості, утвердженню духовної та історичної цінності, а також виховання патріотизму у дітей та молоді.

Види діяльності:

організація та проведення культурно-мистецьких проектів, культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів.

Цільова аудиторія:

всі категорії населення.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансувані програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

3. Ціль - сприяння професійному зростанню творчо обдарованих дітей та молоді
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

розвиток сучасних форм молодіжного естрадного мистецтва шляхом виявлення та підтримки яскравих творчих особистостей і їх залучення до цього процесу;

патріотичне, духовне виховання, формування національної свідомості, творчий розвиток та інтелектуальне самовдосконалення молоді та дітей;

сприяння формуванню у дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров’я й усвідомлення особистої відповідальності за можливі наслідки безвідповідальної поведінки.

Види діяльності:

організація та проведення культурно-мистецьких проектів, культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів.

Цільова аудиторія:

діти, молодь.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

4. Ціль - збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

презентація елементів нематеріальної культурної спадщини України як  унікального вияву традиційної культури;

підтримка програм (проектів і заходів), що здійснюються на державному рівні і спрямовані на популяризацію та збереження нематеріальної культурної спадщини;

підвищення рівня обізнаності населення про нематеріальну спадщину як складову традиційної української культури.

Види діяльності:

організація та проведення культурно-мистецьких проектів, культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів.  

Цільова аудиторія:

всі категорії населення.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

5. Ціль - сприяння інтеграції національних креативних індустрій в європейський культурний простір
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

представлення національного культурного продукту на провідних європейських проектах.

Види діяльності:

проведення фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, концертів, конференцій, семінарів.

Цільова аудиторія:

громадськість.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 150 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

6. Ціль - підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки працівників музейних закладів України
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

вирішення актуальних питань: обліку, збереження та використання музейних предметів; промоції музеїв та музейних колекцій; проектного менеджменту в музеях.

Види діяльності:

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів.

Цільова аудиторія:

зберігачі, завідувачі відділів фондової роботи музеїв та заповідників;

завідувачі відділів з культурно-освітньої та виставкової роботи музеїв та заповідників;

наукові співробітники музеїв та заповідників.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 200 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

7. Ціль - збереження та популяризація історичного середовища стародавніх міст України
(КПКВК 1801170)

Пріоритетні завдання:

здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, ратифікованої Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 04 жовтня 1988 року № 6673-ХІ; Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої), ратифікованої Законом України від 10 грудня 2003 року № 1369-ІV, Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи, ратифікованої Законом України від 20 вересня 2006 року № 165-V, та Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Види діяльності:

проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань збереження та популяризації культурної спадщини історичних населених місць в умовах розгортання масштабних урбаністичних процесів, що активно впливають на традиційне середовище пам’яток культурної спадщини, видання матеріалів за результатами їх проведення.

Цільова аудиторія:

науково-дослідні інститути (організації, установи), творчі архітектурні майстерні, громадські організації тощо, діяльність яких пов'язана з охороною культурної спадщини.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 80 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Директор департаменту
у справах релігій
та національностейА.В. Юрашon top