Document z0694-00, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 379 від 29.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
10 жовтня 2000 р.
за N 694/4915
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського обліку
деяких видів операцій у комерційних банках України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України ( va493500-97 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами і доповненнями), що додаються.
2. Затвердити зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 ), затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами і
доповненнями) ( z0695-00 ), що додаються.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська).
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.09.2000 N 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2000 р.
за N 694/4915
ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України
( va493500-97 )
1. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1.1. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності": назву рахунку 2601 П "Кошти за довірчими операціями суб'єктів
господарської діяльності" змінити на "Кошти суб'єктів
господарської діяльності в довірчому управлінні"; увести рахунок 2606 КП "Управління коштами суб'єктів
господарської діяльності, отриманими банком у довірче управління". 1.2. У групу рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарської діяльності" ввести рахунок 2612 П "Кошти суб'єктів
господарської діяльності для забезпечення зобов'язань". 1.3. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб": назву рахунку 2621 П "Кошти за довірчими операціями фізичних
осіб" змінити на "Кошти фізичних осіб у довірчому управлінні"; увести рахунок 2626 КП "Управління коштами фізичних осіб,
отриманими банком у довірче управління".
2. У класі 6 "Доходи": 2.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": характеристику рахунку 6050 П "Процентні доходи за цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" змінити на АП (активно-пасивний); характеристику рахунку 6051 П "Процентні доходи за цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції" змінити на АП (активно-пасивний); характеристику рахунку 6052 П "Процентні доходи за іншими
цінними паперами в портфелі банку на продаж" змінити на АП
(активно-пасивний); характеристику рахунку 6053 П "Процентні доходи за іншими
цінними паперами в портфелі банку на інвестиції" змінити на АП
(активно-пасивний). 2.2. Із групи рахунків 680 "Непередбачені доходи" рахунок
6801 "Непередбачені доходи у зв'язку зі зміною облікової політики"
вилучити.
3. У класі 7 "Витрати" із групи рахунків 780 "Непередбачені
витрати" рахунок 7801 "Непередбачені витрати у зв'язку зі зміною
облікової політики" вилучити.
4. У класі 9 "Позабалансові рахунки" назву розділу 99
"Контррахунки" змінити на "Контррахунки та позабалансова позиція
банку".
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку комерційних
банків О.П.Ястремськаon top