Document z0686-99, invalid, current version — Loss of force on May 22, 2018, on the basis - z0518-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 91 від 21.04.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1999 р.
vd990421 vn91 за N 686/3979

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 283 ( z0518-18 ) від 19.02.2018 }

Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій
з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних
досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
для атестації робочих місць за умовами праці
{ Щодо зупинення дії Наказу з 18.01.2018 див. Повідомлення
Державної регуляторної служби
( n0001873-18 ) від 24.01.2018 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці" та з метою встановлення єдиних
вимог до організації і здійснення органами, установами та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (далі - атестація санітарних лабораторій)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Положення про проведення органами, установами та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (додається). 1.2. Форму свідоцтва державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України про атестацію санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці
(додається). 1.3. Форму постанови про скасування свідоцтва про атестацію
(додається).
2. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному та повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, об'єктів, що мають
особливий режим роботи, головному лікарю Українського центру
держсанепіднагляду МОЗ України, головному лікарю СЕС
лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України,
директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю,
ректорам установ вищої медичної освіти (інститути, університети,
академії), міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади взяти до керівництва у своїй роботі згадані вище
документи.
3. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному транспорті: 3.1. Переглянути та затвердити склад комісій республіканської
(Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та
Севастопольської міських, на водному, залізничному транспорті з
атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за
умовами праці. 3.2. Щорічно, станом на 20 січня та 20 липня, надсилати до
Головного санепідуправління МОЗ України перелік атестованих
санітарних лабораторій підприємств, організацій (номер, дата
виданих свідоцтв і термін їх дії) та скасованих свідоцтв. 3.3. До роботи з атестації санітарних лабораторій
підприємств, організацій залучати (за згодою) представників
державної експертизи умов праці.
4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 26.11.92 N 6 "Про
атестацію санітарних лабораторій підприємств, установ,
організацій", від 08.02.95 N 26 "Про посилення контролю за
виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442" і вказівку Міністерства охорони здоров'я України від
01.02.93 N 29 "Про атестацію міжгалузевих, міжрегіональних
санітарних лабораторій, підприємств, установ"; такими, що не
застосовуються на території України, форми медичної документації
NN 330/У, 333/У, 334/У, 335/У, 336/У, які були затверджені
Міністерством охорони здоров'я СРСР (наказ від 04.10.80 N 1030), і
наказ МОЗ України від 26.08.98 N 261 як такий, що не набув
чинності. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного санепідуправління Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я, Головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильова
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.04.99 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 1999 р.
за N 686/3979
Положення
про проведення органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства охорони
здоров'я України атестації санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для
атестації робочих місць за умовами праці
1. Загальні положення
1.1. Метою впровадження Положення про проведення органами,
установами та закладами державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації санітарних лабораторій
підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці є: реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці"; установлення єдиних вимог з організації та виконання
органами, установами та закладами державної санепідслужби
Міністерства охорони здоров'я України атестації санітарних
лабораторій підприємств і організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу (далі - санітарно-гігієнічні дослідження) для
атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація); визначення загальних вимог до проведення
санітарно-гігієнічних досліджень; здійснення методичного керівництва атестованими санітарними
лабораторіями підприємств і організацій. 1.2. Атестації підлягають санітарні лабораторії підприємств і
організацій за списками, що узгоджені з органами Державної
експертизи умов праці. 1.3. Атестацію проводять постійно діючі атестаційні комісії: Міністерства охорони здоров'я України, республіканської (Автономна Республіка Крим) санепідстанції, обласних, Київської та Севастопольської міських
санепідстанцій. Склад атестаційної комісії Міністерства охорони здоров'я
України затверджує Головний державний санітарний лікар України. До
складу комісії залучається (за згодою) представник Державної
експертизи умов праці та соціальної політики України. Склад атестаційних комісій санепідстанцій: республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та
Севастопольської міських затверджує відповідний головний державний
санітарний лікар. Очолює атестаційну комісію заступник головного
державного санітарного лікаря з гігієнічних питань (голова
комісії). До складу комісії обов'язково залучаються лікар з
гігієни праці, завідувачі відповідних структурних підрозділів
лабораторій санітарно-гігієнічного, радіологічного відділів
санепідстанцій. До роботи в атестаційній комісії залучається (за
згодою) представник Державної експертизи умов праці Міністерства
праці та соціальної політики України, Автономної Республіки Крим
та державні експерти умов праці обласних, Київської,
Севастопольської міських держадміністрацій. Експертиза поданих матеріалів проводиться експертом (членом
комісії) у робочий час за основним місцем роботи. Засідання та розгляд матеріалів комісією проводиться у
робочий час. 1.4. Атестація передбачає: розгляд та гігієнічну експертизу поданих матеріалів; ведення журналу реєстрації санітарних лабораторій
підприємств, організацій, які подали заяви для атестації на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу (додаток 1); складання висновку санітарно-гігієнічної експертизи (додаток
2); перевірку фактичного стану санітарної лабораторії
підприємства, організації на відповідність поданим матеріалам про
атестацію; складання акта перевірки (додаток 3); підготовку листів-запрошень (телефонограм, телефаксів)
підприємствам і організаціям на засідання атестаційної комісії; оформлення протоколу атестаційної комісії за розглянутими
питаннями (форма довільна); видачу свідоцтва за формою, затвердженою цим наказом, або
листа з обгрунтованою відмовою в атестації. 1.5. Допускається атестувати санітарну лабораторію
підприємства, організації на право проведення окремих видів
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу. 1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за
умовами праці проводяться за методами, затвердженими МОЗ.
Дозволяється використовувати чинні ГОСТи та ДСТУ щодо методів
санітарно-гігієнічних досліджень, оцінки факторів виробничого
середовища та трудового процесу. 1.7. Санітарні лабораторії підприємств і організацій, у яких
термін дії свідоцтва закінчився, не мають права проводити надалі
санітарно-гігієнічні дослідження для атестації робочих місць.
2. Вимоги до санітарних лабораторій підприємств,
організацій
Матеріали щодо атестації санітарної лабораторії подаються у
такій послідовності: 2.1. Керівник санітарної лабораторії підприємства,
організації: 2.1.1. Направляє атестаційним комісіям такі матеріали в
одному примірнику: заяву (додаток 4); копію атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ); перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватись (додаток 5); відомості про засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
виробничого середовища і трудового процесу (додаток 6); відомості про забезпеченість нормативною, методичною
документацією для проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і трудового процесу та їх оцінки
(додаток 7); відомості про склад кадрів, що виконують санітарно-гігієнічні
дослідження (додаток 8); наказ про створення санітарної лабораторії на підприємстві,
організації та положення про неї. 2.1.2. У разі закінчення терміну дії свідоцтва заявник
направляє комісіям матеріали на чергову атестацію згідно з
додатками 9, 10, 11, а також копії протоколів
санітарно-гігієнічних досліджень на 2 - 3 підприємствах. 2.1.3. Якщо санітарна лабораторія підприємства, організації
хоче розширити обсяг санітарно-гігієнічних досліджень, то після
закінчення терміну дії свідоцтва атестаційним комісіям подаються
матеріали згідно з додатками 4 - 11.
2.2. Санітарні лабораторії підприємств, організацій повинні
мати: 2.2.1. Засоби вимірювальної техніки для проведення зазначених
у заяві та переліку санітарно-гігієнічних досліджень. 2.2.2. Кадри, які володіють зазначеними в додатку 7 цього
Положення методами санітарно-гігієнічних досліджень, а також
працюють із засобами вимірювальної техніки, зазначеної у додатку
6. 2.2.3. Методичну та нормативну базу, зазначену в додатку 7. 2.2.4. Приміщення для проведення санітарно-гігієнічних
досліджень, обробки результатів вимірювань та досліджень згідно з
нормативними документами. 2.2.5. Протоколи та журнали для оформлення результатів
санітарно-гігієнічних досліджень та вимірювань (додатки 12 - 36).
2.3. Санітарні лабораторії підприємств, організацій мають
право: 2.3.1. Проходити атестацію. 2.3.2. Проходити чергову атестацію у зв'язку з розширенням
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень. 2.3.3. Вносити пропозиції про зміну терміну атестації або
припинення дії свідоцтва. 2.3.4. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії
опротестовувати його головним державним санітарним лікарям
України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя.
2.4. Санітарні лабораторії підприємств та організацій, що
атестуються, зобов'язані: 2.4.1. Нести відповідальність за об'єктивність та
достовірність відомостей, викладених у поданих матеріалах. 2.4.2. Надавати комісії додаткову інформацію, потрібну для
проведення атестації. 2.4.3. Забезпечувати умови для перевірки матеріалів про
проведення атестації.
2.5. Атестованим санітарним лабораторіям суворо дотримуватися
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень, наведених у свідоцтві на
період його дії, та нести відповідальність згідно з чинним
законодавством за результати досліджень.
3. Вимоги до атестаційних комісій
3.1. Атестаційні комісії МОЗ України, санепідстанцій
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
після одержання документів від замовника, а також підтвердження
фінансування робіт з атестації протягом 20 календарних днів
проводять їх оцінку. Початком розгляду матеріалів вважається день реєстрації їх у
журналах зазначених комісій, оформлених за формою додатка 1. У разі відхилення матеріалів замовнику надсилається лист з
обгрунтуванням причин відмови. Повторна експертиза доопрацьованих матеріалів, відповідно до
офіційних зауважень комісій, проводиться в термін - 10 календарних
днів з дня повторної їх реєстрації в комісії. 3.2. Після розгляду матеріалів, у разі позитивного рішення
про можливість атестації санітарної лабораторії підприємства,
комісія перевіряє на місці відповідність кадрів, нормативних
документів, засобів вимірювальної техніки, приміщень поданим
матеріалам і складає акт згідно з додатком 2. Термін перевірки
узгоджується з підприємством, організацією, санітарні лабораторії
яких атестуються.
3.3. Прийняття комісією рішення (згідно з протоколом
засідання) про видачу (відмову) свідоцтва про атестацію
проводиться на підставі: 3.3.1. Реєстрації заяви в журналі (додаток 37). 3.3.2. Розгляду документів, які подані для атестації та їх
експертної оцінки. 3.3.3. Перевірки відповідності поданих відомостей фактичному
стану згідно з актом, оформленим за формою додатка 2.
3.4. Список атестованих санітарних лабораторій підприємств та
організацій надсилається до Державної експертизи умов праці
Міністерства праці та соціальної політики України та відповідних
державних експертиз умов праці Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя двічі на рік, у якому
вказуються термін дії свідоцтва, його номер та дата видачі,
перелік факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
досліджуються санітарною лабораторією. 3.5. Оригінал примірника свідоцтва про атестацію видається
представнику атестованої санітарної лабораторії підприємства,
організації не пізніше як через 7 календарних днів після
позитивного рішення на засіданні комісії. Другий примірник
зберігається в комісії. 3.6. Максимальний термін дії свідоцтва про атестацію три
роки. 3.7. У разі закінчення терміну дії свідоцтва комісія, яка
його видала, розглядає матеріали, що подають санітарні лабораторії
підприємства, організації згідно з додатками 9 - 11 цього
Положення, та видає нове свідоцтво або обгрунтовану відмову в його
видачі.
3.8. Комісії мають право: 3.8.1. Залучати до роботи з проведення атестації як експертів
фахівців НДІ, навчальних закладів освіти, установ державної
санепідслужби на договірних засадах (з числа атестованих
санітарних лабораторій). 3.8.2. Запитувати від підприємств, організацій, санітарні
лабораторії яких атестуються, додаткові матеріали, потрібні для
проведення атестації.
3.9. Комісії зобов'язані: 3.9.1. Виконувати пп. 1.6, 3.1 - 3.7 цього Положення. 3.9.2. Видавати свідоцтва або лист з обгрунтуванням відмови в
атестації. 3.9.3. Вести облік свідоцтв про атестацію санітарних
лабораторій згідно з додатком 37.
4. Питання про скасування дії свідоцтва санітарної
лабораторії підприємства, організації з числа атестованих
вирішують Головний державний санітарний лікар України (його
заступники), головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя. 4.1. Підставою для скасування дії свідоцтва є: 4.1.1. Рішення атестаційної комісії (довільна форма) за
висновками гігієнічної експертизи (додаток 2) матеріалів атестації
санітарної лабораторії підприємства, організації. 4.1.2. Акт перевірки діяльності санітарної лабораторії
підприємства, організації та виявлені при цьому порушення з питань
проведення санітарно-гігієнічних досліджень за формою додатка 3, у
тому числі за поданням державної експертизи умов праці стосовно
атестації робочих місць.
4.2. Скасування дії свідоцтва оформляється постановою
Головного державного санітарного лікаря України, областей, міст
Києва, Севастополя за формою, яка затверджена цим наказом. 4.3. Повідомлення про скасування дії свідоцтва надсилаються
до підприємства, організації, яким підпорядкована санітарна
лабораторія, та Державної експертизи з умов праці Міністерства
праці та соціальної політики. При потребі копії постанови можуть
бути надіслані до інших зацікавлених державних органів,
організацій.

Додаток 1
до пункту 1.4 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Журнал
реєстрації санітарних лабораторій підприємств,
організацій, які подали заяви для атестації на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу
----------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Дата |Повнота |Оцінка |Дата |Номер і |N, |Примітка| |з/п|підпри-|отри-|поданих |поданих |перевірки |дата |дата | | | |ємства |мання|матеріа-|матеріалів|фактичного |протоколу|видачі| | | | |заяви|лів | |становища |засідання|свідо-| | | | | | | |санітарної |комісії |цтва | | | | | | | |лабораторії| | | | | | | | | |підпри- | | | | | | | | | |ємства | | | | |---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 1.6 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств,
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Висновок
гігієнічної експертизи матеріалів санітарної
лабораторії
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Висновок складається з: 1. Переліку поданих та розглянутих документів, їх
відповідності пункту 2.1.1 Положення. 2. Зауважень за результатами розглянутих документів. 3. Висновку про можливість атестації конкретної санітарної
лабораторії.
Форма довільна за кожним пунктом.
Експерт ___________________ ___________________ _______________
(посада) (підпис) (ініціали,
прізвище)
Додаток 3
до пункту 1.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств,
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації
робочих місць за умовами праці
Акт
перевірки ________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства)
з метою його атестації на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.92 N 442
У період з "___" _________ 199_ р. до "___" ________ 199_ р.
на підставі поданої ______________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) __________________________________________________________________
заявки N ______ від "___" _______ 199__ р. атестаційна комісія МОЗ
України у складі: ________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
провела перевірку ________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) __________________________________________________________________
Перевіркою встановлено: 1. __________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства) буде проводити (проводила) санітарно-гігієнічні дослідження
факторів виробничого середовища і трудового процесу. Крім того, за
період дії свідоцтва були проведені дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
2. Засоби вимірювальної техніки відповідають (не
відповідають) (потрібне підкреслити) вимогам проведення
санітарно-гігієнічних досліджень (при невідповідності - вказати
причини). 3. Лабораторія забезпечена нормативною та методичною
документацією, яка відповідає (не відповідає) (потрібне
підкреслити) вимогам проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища. 4. Кваліфікація та досвід роботи персоналу дає змогу (не дає)
(потрібне підкреслити) проводити санітарно-гігієнічні дослідження. 5. Мають (не мають) (потрібне підкреслити) місце факти
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів, які не
перелічені у свідоцтві від "___" __________ 199_ р. N ____, а саме ______________________
(перелік факторів) _________________________________________________________________.
Висновок
Санітарна лабораторія підприємства _______________________________
(назва) _________________________________________________________________:
1. Має умови для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища та трудового процесу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік шкідливих речовин та факторів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для проведення атестації робочих місць за умовами праці і може
бути рекомендовано атестаційній комісії МОЗ України (області,
міста) (потрібне підкреслити) для його атестації у вищевказаному
обсязі. 2. Порушує (не порушує) (потрібне підкреслити) покладені на
нього обов'язки.
Голова атестаційної комісії _________________
(підпис)
Члени комісії _________________ _________________
(підписи)
З актом ознайомився ____________________________ _________________
(прізвище, ініціали, посада) (підпис)
Додаток 4
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Головному (заступнику)
державному санітарному лікарю
____________________________________________
(назва державної санепідустанови) ____________________________________________
Заява
Прошу атестувати санітарну лабораторію ___________________________
(назва підприємства, адреса, __________________________________________________________________
відомча належність) для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок атестації
робочих місць за умовами праці".
Додатки:
перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватися; відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання
санітарно-гігієнічних досліджень; копія атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; забезпеченість нормативною та методичною документацією для
проведення санітарно-гігієнічних досліджень та гігієнічної оцінки
їх результатів; кадровий склад фахівців, що проводять санітарно-гігієнічні
дослідження; наказ про створення санітарної лабораторії. Оплату гарантую. Р/р N _______________ в ____________________ _______________________________ МФО ______________________________
Ідентифікаційний N __________________________________________
(код підприємства)
_____________________________ ___________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" __________ 199_ р.
Додаток 5
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Перелік
факторів виробничого середовища та трудового процесу *,
які можуть досліджуватися
_______________
* Мовою документа-оригіналу.
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства)
1. Шкідливі хімічні речовини ________________________________
(назва згідно з нормативними документами) _____________________________________________________________ 2. Пил-аерозоль _____________________________________________
(назва згідно з нормативними документами) 3. Вібрація _________________________________________________
(загальна або місцева) 4. Шум ______________________________________________________
(рівень звукового тиску або еквівалентний рівень) 5. Інфразвук ________________________________________________ 6. Ультразвук _______________________________________________ 7. Неіонізуюче випромінювання _______________________________
(вид та діапазон) 8. Іонізуюче випромінювання _________________________________
(вид та діапазон) 9. Мікроклімат ______________________________________________
(назва показників) 10. Атмосферний тиск ________________________________________
(вказати рівень) 11. Біологічні фактори ______________________________________
(назва згідно з нормативними документами) 12. Важкість праці __________________________________________
(перелік показників) 13. Напруженість праці ______________________________________
(перелік показників) 14. Освітлюваність для визначення напруженості зору
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації) "___" ___________ 199_ р.
Додаток 6
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Відомості
про засоби вимірювальної техніки для виконання
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу санітарної лабораторії
________________________________________________________
(указати підприємство)
-------------------------------------------------------------------- |Назва небез-|Назва засобів|Заводський N,|Головні |Дата і N | |печного та |вимірювальної| засіб |технічні |свідоцтва | |шкідливого | техніки |вимірювальної|характе- |повірки засобів| |фактора |(марка), вид | техніки |ристики |вимірювальної | | | | |(діапазон|техніки та | | | | |вимірю- |термін дії | | | | |вальної | | | | | |техніки) | | |------------+-------------+-------------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------------+-------------+---------+---------------| --------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" __________ 199_ р.
Додаток 7
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Забезпеченість нормативною та методичною документацією
санітарної лабораторії
______________________________________________________
(указати підприємство) для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної
оцінки
--------------------------------------------------------------------- |Назва |Нормативно-методичні документи,|Нормативні документи, за| |шкідливого| які використовуються для |якими проводиться оцінка| |та небез- | проведення досліджень | | |печного |-------------------------------+------------------------| |фактора | назва НМД | коли і ким | назва | коли і ким| | | | затверджений |документа |затверджений| |----------+---------------+---------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+---------------+---------------+-----------+------------| |----------+---------------+---------------+-----------+------------| ---------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" __________ 199_ р.
Додаток 8
до пункту 2.1.1 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Кадровий склад санітарної лабораторії
______________________________________________
(указати підприємство)
----------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище|Посада|Освіта, фах|Дослідження,| Де, коли | Стаж |Примітка| |з/п| та | | (назва |яке виконує | проходив |роботи| | | |ініціали| | закладу, | |спеціалізацію,| за | | | | | | який | | підвищення |фахом | | | | | | закінчив, | | кваліфікації,| | | | | | | рік | |удосконалення | | | | | | |закінчення)| | | | | |---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 9
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Матеріали
за 199__ р. щодо характеристики виробничого
середовища і трудового процесу за результатами
проведених санітарно-гігієнічних досліджень
----------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Фактори |Кількість |З них, що |III клас умов праці згідно з| |з/п|підпри-|виробничого|досліджень|перевищують| Гігієнічною класифікацією, | | |ємства |середовища | |гранично | у тому числі: | | | |і трудового| |допустимі |----------------------------| | | |процесу | |концен- | 1 | 2 | 3 | | | | | |трації | ступінь | ступінь |ступінь | | | | | |та рівні | | | | |---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 10
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Забезпеченість нормативними документами та засобами
вимірювальної техніки
_________________________________________________,
(назва санітарної лабораторії підприємства)
що були використані для проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу за 199_ р.
-------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Назва нормативно-|Назва нормативно-|Назва засобу | |з/п|шкідливого і|методичного |методичного |вимірювальної| | |небезпечного|документа для |документа для |техніки, що | | | фактора |проведення |оцінки |використо- | | | |досліджень |результатів |вувався при | | | | |досліджень |проведенні | | | | | |досліджень | |---+------------+-----------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------+-----------------+-----------------+-------------| --------------------------------------------------------------------
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 11
до пункту 2.1.2 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Звіт
про роботу санітарної лабораторії ________________________
(назва підприємства, організації)
за період дії свідоцтва N __________________ "____"__________ _____________________________________________________________
(довільна форма)
У звіті подаються загальні відомості про санітарно-гігієнічні
дослідження, що виконувалися для атестації робочих місць, загальна
кількість досліджень за видами і кількістю, що не відповідає
діючим нормативам, труднощі, з якими зіткнулися фахівці при виборі
та проведенні досліджень, зміни в кадровому складі, нормативній
документації та приладах. Місцезнаходження санітарної лабораторії підприємства,
організації (адреса), забезпеченість обладнанням (каналізація,
вентиляція, лабораторні меблі та ін.) та набором приміщень
відповідно до вимог СН N 535-81 "Інструкція до проектування
санітарно-епідеміологічних станцій" та Положення про взаємодію
підприємств, організацій, установ і санітарно-епідеміологічних
станцій з лабораторного контролю за станом умов праці N
5.05.25-1170 від 20.10.88 та ін.
_____________________________ ________________________
(керівник підприємства, (прізвище, ініціали)
організації)
М.П.
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 12
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 330/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень повітря робочої зони
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення відбору проб повітря _____________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета відбору проб повітря ________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, дата дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводиться відбір проби) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
відбір проб ______________________________________________________ _____________________________________________________________
(підписи) 10. Умова відбору проб ______________________________________
(робота вентиляції, завантаження обладнання,
використання особистих засобів захисту) 11. Результати досліджень:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Місце |Температура|Атмосферний|Швидкість |Тривалість| Назва |Визначена| Гранич- |Методика| |проби|відбору|сухого та | тиск, |аспірації,| відбору |речовини,| концент-| но доп. | дослід-| | |проб |вологого |мм рт. ст. | л/хв. | проби, |що визна-| рація, |концентра-| жень | | | |термометра,| | | хв. |чається |мг/куб. м| ція, | | | | |відносна | | | | | |мг/куб. м | | | | |вологість | | | | | | | | | | |повітря | | | | | | | | |-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------| |-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------| |-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________ ____________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що (підпис)
виконувала дослідження)
ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
М.П. ___________________________________ ____________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря (підпис)
або завідувача сан. лабораторії
підприємства)
Додаток 13
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 402/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень повітря робочої зони при роботі
з біологічними факторами
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, час дії) 7. Дата відбору проб _______________ доставки _______________ 8. Умови транспортування ____________________________________
(вид транспорту) 9. Нормативи, у відповідності до яких: а) __________________________________________________________
(проводиться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 10. Швидкість аспірації, куб. дм/хв. ________________________ 11. Час протягування повітря ________________________________ 12. Назва мікробіологічних показників, що визначаються _____________________________________________________________ 13. Присутні від підприємства _______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 14. Посада, прізвище та ініціали фахівця, що проводив відбір
повітря __________________________________________________________
(підпис) 15. Результати дослідження:
------------------------------------------------------------------------------------- |Місце |Назва |Швидкість |Об'єм |Дослідження на |Результати |Нормативне| |відбору|поживного |протягування|пропущеного|мікроорганізми |досліджень,|значення | |проб |середовища|повітря, |повітря, |(назва |кількість | | | |для |м/с |куб.м |мікроорганізмів,|мікроорга- | | | |відбору | | |кільк. КУО |нізмів | | | | | | |на чашках) |в 1 куб. м | | |-------+----------+------------+-----------+----------------+-----------+----------| |-------+----------+------------+-----------+----------------+-----------+----------| -------------------------------------------------------------------------------------
Дослідження _________________________ _______________
проводив (прізвище, ім'я, по (підпис)
батькові)
16. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства) ___________________
(підпис)
М.П.
Додаток 14
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 297/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень шумового навантаження та
інфразвуку
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса _____________________________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) _____________________________________________________________ 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, термін дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) _____________________________________________________________ 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________ _____________________________________________________________
(підписи) 10. Результати досліджень та розрахунків:
----------------------------------------------------------------- | Інтервал | Відлік рівнів | Кількість | Часткові | | | в інтервалі | досліджень в | індекси | | | | інтервалі | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 38 - 42 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 43 - 47 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 48 - 52 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 53 - 62 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 63 - 67 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 68 - 72 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 73 - 77 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 78 - 82 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 83 - 87 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 88 - 92 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 93 - 97 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 98 - 102 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 103 - 107 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 108 - 112 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 113 - 117 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | 118 - 122 | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | Сумарний | | | | | індекс | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | Поправка | | | | |---------------+---------------+-----------------+-------------| | Еквівалентний | | | | | рівень | | | | -----------------------------------------------------------------
Максимальний рівень імпульсного шуму _______ дБА "І"; дБ "А"
------------------------------------------------------------------------ |Назва |Рівень шуму|Час дії,|Поправка|Різниця|Енерге-|Еквівалентний| |виробничої|на ділянці |хвилин | | |тичне | рівень | |ділянки | | | | |суму- | | | | | | | |вання | | |----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------| |----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------| |----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------| ------------------------------------------------------------------------
11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються __________________________________________________________________
(тип, назва)
Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування) ----------------------------------------------------------------------- |Назва, | Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з | | тип | середньогеометричними частотами (Гц) | | |-------------------------------------------------------------| | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| -----------------------------------------------------------------------
12. Розрахунок шумового навантаження з використанням
особистих засобів захисту від шуму _____________________________________________________________
(еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму) 13. Допустимий рівень ______________ до ____________________ 14. Дослідження проводив, посада, прізвище, ім'я, по
батькові __________________
(підпис) 15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ М.П. _____________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан.
лаб. підприємства, підпис)
Додаток 15
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 299/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень ультразвуку
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, назва обладнання, технологічний
процес, що виконується ___________________________________________ 4. Мета досліджень, характер ультразвуку ____________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, дата дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________ _____________________________________________________________
(підписи) 10. Результати дослідження повітряного ультразвуку: а) в 1/3 октавних смугах частот: ---------------------------------------------------------------------------- |Точки |Кількість |Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 октавних смугах| |досліджень |досліджень| із середньогеометричними частотами (кГц) | |контуру |у точці | | |машини на | |---------------------------------------------------| |робочому | | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 63 | 125 | |місці | | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 4 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | Робоче | 1 | | | | | | | | | місце* | 2 | | | | | | | | | (робоча | 3 | | | | | | | | | зона) | середня | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----| | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
_______________
* При виконанні робіт у робочій зоні досліджень не менш ніж у
3 точках.
б) в октавних смугах частот: -------------------------------------------------------------------------- |Точки |Кількість |Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 октавних | |досліджень |досліджень|смугах із середньогеометричними частотами (кГц)| |контуру |у точці |-----------------------------------------------| |машини на | | 16,0 | 31,5 | 63 | 125 | |робочому | | | | | | |місці | | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 4 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| |Робоче місце*| 1 | | | | | |(робоча зона)| 2 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | |-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 4 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | середня | | | | | --------------------------------------------------------------------------
11. Результати досліджень контактного ультразвуку:
------------------------------------------------------------------ | Місце досліджень | Рівень | |-------------------------------+--------------------------------| ------------------------------------------------------------------
12. Допустимий рівень __________ з ______________________________
(назва, номер документа)
дослідження проводив ___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
13. ВИСНОВОК (оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу) __________
М.П. ____________________________ _______________
(прізвище, ім'я, по батькові (підпис)
санітарного лікаря або зав.
сан. лаб. підприємства)
Додаток 16
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 399/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * __________________
(номер, дата)
проведення досліджень вібрації
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень ______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Мета досліджень, характер вібрації _______________________ _____________________________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, час дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
дослідження ______________________________________________________
(підписи) _____________________________________________________________ 10. Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та ________________________________
(підкреслити потрібне) розрахунків*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва, тип |Характер |Осі | Кіль- | Рівні в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Дц | |машини, |вібрації, |досл. | кість | | |обладнання,|час дії, | |дослід. | | |що вико- |хвилин | | в 1 |----------------------------------------------------------------------| |ристову- | | | точці | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |31,5 | 63 | 125 |250 |500 |1000 | |ються | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |серед. | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | Енергетичне підсумовування | |__ |__| | |__ |__| | |__ |__| | | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | | | |_ |_| | | | |__ |__| | | | | | |-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | | | | |__ |____ |____ |__| | | | | | | |-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | | | | | |__ |__| | |__ |__| | |__ |__| | |__ |__| | |-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | |__ |__| | | | |_ |_| | | |-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | | | | | | | | | | |__ |___ |____ |__| | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | Корегований рівень | | | | | | | дБ | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| | Еквівалентний рівень (вібраційне | | | | | | | | | | | дБ | | навантаження) | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------| |------------------------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----+------| |Сумарний еквівалентний рівень** ___________________ дБ | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----+------| |Сумарний еквівалентний рівень ___________________ дБ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При використанні декількох машин, обладнань і т.ін.
заносяться дані про кожні з них. ** При використанні декількох машин, обладнання і т.ін.
еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.
Дослідження проводив ________________________________________
(посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)
11. Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:
------------------------------------------------------------------------ |Назва |Характер|Осі | Кількість |Допустима кількі-|Величина* | |джерела |вібрації|дослідж.| імпульсів |сть імпульсів |вібровпливу | |вібрації| | |------------+-----------------|(у разах від| | | | | за | за | за | за |допустимого)| | | | | 1 |зміну|1 годину| зміну | | | | | |годину| | | | | |--------+--------+--------+------+-----+--------+--------+------------| ------------------------------------------------------------------------
_______________
* За наявності декількох джерел розрахунки ведуться за
кожним, результат підсумовується.
Сумарна величина вібровпливу 12. Допустимий рівень _______________________________________
(назва, номер документа) 13. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства) ___________________________
(підпис)
М.П.
Додаток 17
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 334/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень шумової характеристики
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Відомча належність, місто, найменування підприємства,
адреса, цех, відділення __________________________________________ 3. Назва обладнання (машини), шумова характеристика якої
визначається _____________________________________________________ 4. Мета дослідження _________________________________________
(установлення ПДШХ, ТДШХ) 5. Особливі умови ___________________________________________ 6. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 7. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, термін дії) 8. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились
дослідження ______________________________________________________ 9. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 10. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи) 11. Розташування точок досліджень (ескіз) 12. Площа поверхні, що досліджується, __________________ кв.м 13. Значення показників для розрахунку поправки на габарити: a _________ b _________ c _________ d _________ l1 _________
l2 _________ l3 _________ h1 __________ h2 __________
10 lg s/s0 _________
14. Результати досліджень та розрахунки: --------------------------------------------------------------------------- | N | Кількість |Рівні звукового тиску (дБ) в октавних |Рівень | | з/п |досліджень |смугах з середньогеометричними частотами, | шуму, | | | у точці |Гц | дБ | | | | | "А" | | | |-------------------------------------------| | | | |31,5 |63 |125|250|500|1000|2000|4000|8000| | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | | 1 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | 3 | | | | | | | | | | | |---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----| | | | середня | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | Середнє значення | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | Поправка на | | | | | | | | | | | | габарити | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | Корегований рівень | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------| | Рівень, що | | | | | | | | | | | | нормується за | | | | | | | | | | | | ________________ | | | | | | | | | | | | (назва нормативу) | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
14. Дослідження проводив ________________________ _________
(посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові) 15. Висновок ________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства, підпис)
М.П.
Додаток 18
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 333/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень електромагнітного поля
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) _____________________________________________________________ 6. Відомості про повірку ____________________________________
(N свідоцтва, час дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________
(підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи)
10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані 11. Результати досліджень ___________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Тип |Робоча |Потуж-|Режим |Відстань|Висота|Час пере-| Напруженість ЕМП |Щільність |Засоби |При- | |з/п|джерела |частота|ність |роботи |від |від |бування | |потоку |захисту|мітка| | |випромін.| | |джерела|джерел. |підло-|в зоні |-------------------|енергії | | | | | | | |випром.|випр. |ги, м |дії | Е - В/м | Н - А/м |мкВт/кв.см| | | | | | | | | | | |---------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |досл.|ГДР|досл.|ГДР|досл.|ГДР | | | | | | | | | | | |знач.| |знач.| |знач.| | | | |---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| |---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| |---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дослідження _________________________ _______________
проводив (посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
_______________________________________________________
М.П. (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства) ___________________________
(підпис)
Додаток 19
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 390/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
дозиметричного контролю лазерного випромінювання
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(N свідоцтва, час дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Джерело і його призначення _______________________________
(паспортні дані на установку і ОКГ) 9. Довжина хвилі ____________________________________________ 10. Тривалість імпульсу _____________________________________ 11. Частота повторення ______________________________________ 12. Тривалість робіт за зміну _______________________________ 13. Фон освітлення __________________________________________ 14. Діаметр джерела випромінювання __________________________ 15. Вид випромінювання ______________________________________ 16. Присутні від підприємства _______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 17. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи) 18. Номери точок досліджень на ситуаційному плані 19. Результати досліджень __________________________________:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |N |Місце |Відстань |Відстань |Кутова |Вх |К |Час | Досліджені величини |При- | |з/п|точки|прове- |від |від |розходжу- |діаф-|діаф-|виміру| |мітка| | |в |дення |відбиваючої|відбиваючої|вальність,|рагми|рагми|годин,| | | | |плані|дослід-|поверхні до|поверхні до|рад | | |хв. | | | | | |жень |точки кон.,|лазер. | | | | +--------------------------------+ | | | | |м |уст., м | | | | |потужн.|енергія,|рів.опр|енерге-| | | | | | | | | | | |ЛВ, |ЛВ, |ом. Е, |тична | | | | | | | | | | | |Pвим, |Wвим, |Вт/кв.м|експ., | | | | | | | | | | | |Вт |Дж | |H, | | | | | | | | | | | | | | |Дж/кв.м| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----| |---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----| |---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-----+-----+------+-------+--------+-------+-------+-----| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Розрахунки граничнодопустимих рівнів згідно з СН __________________________________________________________________
Дослідження _________________________ __________________ проводив (посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
21. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) ________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________
М.П. (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства) ___________________________
(підпис)
Додаток 20
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 401/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень важкості та напруженості праці
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(N свідоцтва, час дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження _____________________________________________________
(підписи) 10. Результати досліджень важкості та напруженості трудового
процесу:
------------------------------------------------------------------ | N | Показники важкості та | Виміряне | Нормативне | | з/п | напруженості трудового | значення | значення | | | процесу | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+------------------------------+-----------+------------| | | Важкість праці | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1 |Фізичне динамічне | | | | |навантаження, виражене в | | | | |одиницях механічної роботи за | | | | |зміну, кг . м | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.1 |При регіональному | | | | |навантаженні (з переважною | | | | |участю м'язів рук та | | | | |плечового пояса) при | | | | |переміщенні вантажу на | | | | |відстань до 1 м: | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.2 |При загальному навантаженні | | | | |(за участю м'язів рук, | | | | |корпуса, ніг): | | | | |------------------------------| | | | |при переміщенні вантажу на | | | | |відстань від 1 до 5 м: | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2 |Маса вантажу, що підіймається | | | | |та переміщується, кг: | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.1 |Підіймання та переміщення | | | | |(разове) вантажів при | | | | |чергуванні з іншою роботою | | | | |(до 2 разів за годину): | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.2 |Підіймання та переміщення | | | | |(разове) вантажів постійно | | | | |протягом робочої зміни: | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.3 |Сумарна маса вантажів, що | | | | |переміщуються протягом зміни | | | | |з робочої поверхні: | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |з підлоги: | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для чоловіків | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3 |Стереотипні робочі рухи | | | | |(кількість за зміну): | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3.1 |При локальному навантаженні | | | | |(за участю м'язів кистей та | | | | |пальців рук) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3.2 |При регіональному | | | | |навантаженні (при роботі з | | | | |переважною участю м'язів рук | | | | |та плечового пояса) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 4 |Статичне навантаження* | | | | |------------------------------| | | | |Величина статичного | | | | |навантаження за зміну при | | | | |утриманні вантажу, докладання | | | | |зусиль, кг/с | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |однією рукою | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |двома руками | | | | |------------------------------+-----------+------------| | |за участю м'язів корпусу та | | | | |ніг | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 5 |Робоча поза | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 6 |Нахили корпусА (кількість за | | | | |зміну) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 7 |Переміщення у просторі | | | | |(переходи, обумовлені | | | | |технологічним процесом | | | | |протягом зміни), км | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Тільки для чоловіків, для жінок слід приймати значення на
40 % нижче від указаних.
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+------------------------------+-----------+------------| | | Напруженість праці | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1 |Інтелектуальні навантаження | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.1 |Зміст роботи: | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.2 |Сприймання сигналів (інформа- | | | | |ції) та їх оцінка | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.3 |Ступінь складності завдання | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 1.4 |Характер виконуваної роботи | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2 |Сенсорні навантаження | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.1 |Тривалість зосередженого спос-| | | | |тереження (у % від часу зміни)| | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.2 |Щільність сигналів (світлових,| | | | |звукових та ін.) та повідом- | | | | |лень у середньому за 1 годину | | | | |роботи | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.3 |Кількість виробничих об'єктів | | | | |одночасного спостереження | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.4 |Навантаження на зоровий аналі-| | | | |затор | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| |2.4.1 |Розмір об'єкта розрізнення | | | | |(при відстані від очей праців-| | | | |ника до об'єкта розрізнення не| | | | |більше 0,5 м), мм, при трива- | | | | |лості зосередженого спостере- | | | | |ження (% часу зміни) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| |2.4.2 |Робота з оптичними приладами | | | | |(мікроскопи, лупи та ін.) при | | | | |тривалості зосередженого спос-| | | | |тереження (% часу зміни) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| |2.4.3 |Спостереження за екранами ві- | | | | |деотерміналів (годин за зміну)| | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 2.5 |Навантаження на слуховий ана- | | | | |лізатор (при виробничій потре-| | | | |бі сприйняття мови чи диферен-| | | | |ційованих сигналів) | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3 |Емоційне навантаження: | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3.1 |Ступінь відповідальності | | | | |------------------------------| | | | |Значущість помилки | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3.2 |Ступінь ризику для власного | | | | |життя | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 3.3 |Ступінь ризику для безпеки | | | | |інших осіб | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 4 |Монотонність навантажень | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 4.1 |Кількість елементів (прийо- | | | | |мів), потрібних для реалізації| | | | |простого завдання або в опера-| | | | |ціях, які повторюються багато-| | | | |разово | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 4.2 |Тривалість (с) виконання прос-| | | | |тих виробничих завдань, що | | | | |повторюються | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 5 |Режим праці | | | |--------+------------------------------+-----------+------------| | 5.1 |Змінність роботи | | | ------------------------------------------------------------------
11. Висновки (оцінка за Гігієнічною класифікацією...) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_______________________________________________________
М.П. (прізвище, ім'я, по батькові сан. лікаря або зав. сан.
лаб. підприємства) _______________________
(підпис)
Додаток 21
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 335/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень освітленості робочого місця
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, дата дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Роз- |Під-| Освітлення | Сліпуче |Наяв-|Пульсація |Ультрафіо-| |ряд |роз-| |освітлення|ність|освітлено-|летова | |робо-|ряд |-------------------------------------------------------------------| |поли-|сті, Кг, %|радіація, | |ти | | штучне освітлення, люкс |природне освітлен-|поєднане освітлен- | |ску | |Еуф. | | | | |ня, КЕО |ня, КЕО | | | |Вт/кв.м | | | |----------------------------+------------------+-------------------+----------| |----------+----------| | | |місце |сис- |ре- |нор- |сис- |ре- |нор- |сис- |резуль-|нор-|ре- |нор-| |ре- |нор-|ре- |нор-| | | |виміру та|тема |зуль-|мати-|тема |зуль-|мати-|тема |тат |ма- |зуль-|ма- | |зуль-|ма- |зуль-|ма- | | | |техпроцес|ос- |тат |вне |освіт-|тат |вне |при- |дослід-|тив-|тат |тив-| |тат |тив-|тат |тив-| | | | |віт- |ви- |зна- |лення |ви- |зна- |род- |ження |не |до- |не | |до- |не |до- |не | | | | |лен- |міру |чен- |(вер- |міру |чен- |ного | |зна-|слід-|зна-| |слід-|зна-|слід-|зна-| | | | |ня | |ня |хнє, | |ня |та | |чен-|жень |чен-| |жень |чен-|жень |чен-| | | | |(зага-| | |бічне,| | |штуч- | |ня | |ня | | |ня | |ня | | | | |льне, | | |комбі-| | |ного | | | | | | | | | | | | | |міс- | | |нова- | | |освіт-| | | | | | | | | | | | | |цеве, | | |не) | | |лення | | | | | | | | | | | | | |комбі-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |не) | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----+----| | |Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної | | | | | |техніки, повірка | | | | | |Номер та дата протоколу, засоби вимірювань, держперевірка, посада, прізвище, ім'я, по | | | | | |батькові, виконання досліджень | | | | |-----| |----+-----+----| |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----+----| |-----+--+-----------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----| |-----+--+-----------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----| |-----+--+-----------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 22
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 336-1/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень метеорологічних факторів
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ _____________________________________________________________ 3. Робоче місце, професія ___________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип, заводський номер) _____________________________________________________________ 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, клеймування, термін дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) __________________________________________________________
(проводяться дослідження) б) __________________________________________________________
(оцінюються результати) 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
(підписи)
10. Результати досліджень: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Робоче |Температура повітря, град.C| Нормативні |Відносна |Швид. руху|Інтенсивні-|Інтенсивні-| |з/п|місце та| | рівні |вологість,|повітря, |сть інфра- |сть ультра-| | |техноло-| | | % |м/с |червон. |фіол. | | |гічний | | | | |випромін. |випромін. | | |процес |---------------------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | | |за ку-|за су-|за во-|індекс|індекс|сухого|факт.|доп.|факт.|доп.|факт.|доп. |факт.|доп. | | | |льо- |хим |логим |ВБЖТ |ВБЖТ |термо-| | | | | | | | | | | |вим |термо-|термо-| | |метра | | | | | | | | | | | |тер- |мет- |мет- | | | | | | | | | | | | | | |момет-|ром |ром | | | | | | | | | | | | | | |ром | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----| |---+--------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----| |---+--------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----| ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дослідження _________________________ _______________
проводив (посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
Висновки (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) ________________________________________________
_________________________________________________________
М.П. (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства, підпис)
Додаток 23
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 375/0
МОЗ України ____________________________
(назва установи)
Свідоцтво на право проведення
досліджень __________________
(номер, дата)
Протокол * ___________________
(номер, дата)
проведення досліджень іонізуючого випромінювання
_______________
* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
1. Дата проведення досліджень _______________________________ 2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________ 3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що
виконується ______________________________________________________ 4. Мета досліджень __________________________________________ 5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
(найменування, тип приладу, заводський номер) 6. Відомості про повірку ____________________________________
(номер свідоцтва, час дії) 7. Нормативна документація, у відповідності до якої: а) проводяться дослідження __________________________________ б) оцінюються результати ____________________________________ 8. Присутні від підприємства ________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
дослідження ______________________________________________________
(підписи)
10. Результати досліджень: --------------------------------------------------------------------------- |Місцезнаходження|Активність |Потужність |Доза зовніш- |Час, на протязі| | точки, в якій |на робочому|експози- |нього опромі-| якого | | проводились |місці (мКю)|ційної дози |нення | проводились | | дослідження | |(мР за годину)| | дослідження | |----------------+-----------+--------------+-------------+---------------| |----------------+-----------+--------------+-------------+---------------| |----------------+-----------+--------------+-------------+---------------| ---------------------------------------------------------------------------
Ефективна доза в перерахунку на рік _________________________ __________________________________________________________________
11. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) ________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
М.П. _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
зав. сан. лаб. підприємства, підпис)
Додаток 24
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 396/0
Реєстраційний журнал
проведення досліджень
Почато ______________ Закінчено ____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 24)
------------------------------------------------------------------ |Реєстр. N |Дата |Назва підприємства,|Виробничий|Прізвище, ім'я,| | |реєст-|установи, організа-| фактор | по батькові | | |рації |ції, де проводились| | досліджу- | | | |дослідження | | вачів | |----------+------+-------------------+----------+---------------| |----------+------+-------------------+----------+---------------| |----------+------+-------------------+----------+---------------| ------------------------------------------------------------------
Додаток 25
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 392/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони
Почато _____________ Закінчено _____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 25)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Місце |Температура|Атмос-|Швидкість |Тривалість|Назва |Визначена|Гранично-|Мето- | |проби|відбору|сухого та |ферний|аспірації,|відбору |речовини,|концен- |доп. |дика | | |проб |вологого |тиск, |л/хв. |проби, |що |трація, |концент- |дослід-| | | |термометра,|мм рт.| |хв. |визнача- |мг/куб.м |рація, |жень | | | |відносна |ст. | | |ється | |мг/куб.м | | | | |вологість | | | | | | | | | | |повітря | | | | | | | | |-----+-------+-----------+------+----------+----------+---------+---------+---------+-------| |-----+-------+-----------+------+----------+----------+---------+---------+---------+-------| |-----+-------+-----------+------+----------+----------+---------+---------+---------+-------| ----------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця,
професія, номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки,
повірка, прізвище, ім'я, по батькові та посада виконавця
досліджень _______________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 26
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 380/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони
при роботі з біологічними факторами
Почато _____________________ Закінчено __________________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 26)
---------------------------------------------------------------------------- |Місце |Назва |Швид- |Об'єм |Дослідження на |Результати |Норма- | |відбору|поживного |кість |пропу- |мікроорганізми |досліджень,|тивне | |проб |середовища|протя- |щеного | (назва |кількість |значення| | |для |гування |повітря,|мікроорганізмів,|мікроорга- | | | |відбору |повітря,|куб.м |кількість КУО на|нізмів в | | | | |м/с | | чашках) |1 куб.м | | |--------------------------------------------------------------------------| |Назва підприємства, адреса, цех, відділення, робоче місце, професія, дата,| |номер протоколу | | | |--------------------------------------------------------------------------| |-------+----------+--------+--------+----------------+-----------+--------| |-------+----------+--------+--------+----------------+-----------+--------| ----------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 27
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 296/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень шумового
навантаження та інфразвуку
Почато ________________ Закінчено _____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 27)
Найменування підприємства, цеху, відділення, робоче місце,
професія _________________________________________________________ Номер та дата протоколу, засоби вимірювальної техніки,
повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень __________________________________________________________________
Результати досліджень та розрахунків: ------------------------------------------------------------------ | Інтервал | Відлік рівнів | Кількість | Часткові | | досліджень | в інтервалі | досліджень в | індекси | | | | інтервалі | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 38 - 42 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 43 - 47 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 48 - 52 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 53 - 62 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 63 - 67 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 68 - 72 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 73 - 77 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 78 - 82 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 83 - 87 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 88 - 92 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 93 - 97 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 98 - 102 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 103 - 107 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 108 - 112 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 113 - 117 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | 118 -122 | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | Сумарний | | | | | індекс | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | Поправка | | | | |---------------+---------------+-----------------+--------------| | Еквівалентний | | | | | рівень | | | | ------------------------------------------------------------------
Максимальний рівень шуму_________дБА "І"; дБ "А" ---------------------------------------------------------------------- |Назва |Рівень шуму|Час дії,|Поправка|Різниця|Енергетичне|Еквіва-| |виробничої|на ділянці |хвилини | | | підсумо- |лентний| |ділянки | | | | | вування |рівень | |----------+-----------+--------+--------+-------+-----------+-------| |----------+-----------+--------+--------+-------+-----------+-------| |----------+-----------+--------+--------+-------+-----------+-------| ----------------------------------------------------------------------
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 27)
Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються __________________________________________________________________
(тип, назва)
Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування) ---------------------------------------------------------------------- |Назва,| Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з | | тип | середньогеометричними частотами (Гц) | | |-------------------------------------------------------------| | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| ----------------------------------------------------------------------
Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих
засобів захисту від шуму _________________________________________ __________________________________________________________________
Еквівалентний рівень шуму ___________________________________
(еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму)
Висновок та хто його склав: _________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 28
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 298/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень ультразвуку
Почато ________________ Закінчено _____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 28)
Результати досліджень повітряного ультразвуку в 1/3 та
октавних смугах частот: ------------------------------------------------------------------------- | Точки |Кількість |Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 та октавних | |досліджень | дослід- | смугах з середньогеометричними частотами (кГц) | | контуру | жень у | | | машини на | точці | | | робочому | | | |місці (РМ) | |------------------------------------------------| | | | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 63 |125 | | | | | ____ | | | ____ | _____ |___ | |-----------+--------------------------------------+------+--------+----| | |Найменування підприємства, цеху, від- | | | | | |ділення, робочого місця, професія, | | | | | |засоби вимірювальної техніки, повірка:| | | | | |______________________________________| | | | | |______________________________________| | | | | |Номер та дата протоколу, посада, | | | | | |прізвище, ім'я та по батькові виконав-| | | | | |ця досліджень:________________________| | | | | |______________________________________| | | | |-----------+--------------------------------------+------+--------+----| | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | 4 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | Робоче | 1 | | | | | | | | | місце | 2 | | | | | | | | | (робоча | 3 | | | | | | | | | зона) | середня | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | |-----------+----------+------+------+------+------+------+--------+----| | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | середня | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Результати досліджень контактного ультразвуку: ------------------------------------------------------------------ | Місце досліджень | Рівень | |-----------------------------------+----------------------------| ------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Додаток 29
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 388/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень вібрації
Почато _________________ Закінчено ______________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 29)
Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та розрахунків: ________________________________
(підкреслити потрібне)
--------------------------------------------------------------------------- |Назва, тип|Характер |Осі |Кіль- |Рівні в октавних смугах із | |машини, |вібрації,|дослідж.|кість |середньогеометричними частотами, Гц| |облад- |час дії, | |дослід.| | |нання, що |хвилин | |в одній|-----------------------------------| |викорис- | | |точці |1|2|4|8|16|31,5|63|125|250|500|1000| |товуються*| | | | | ---------------------------------------------------------------------------
_______________
* При використанні декількох машин, обладнання і т.ін.
заносяться дані про кожні з них.
Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця,
професія, номер та дата протоколу ________________________________
------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | | 2 | | 3 | | серед. ____ ____ | |Енергетичне | | | | |____| | |підсумовування ____ | | | | |______| | | |_________________| | | | | |____| |____| |____| |____| | | | | |________| |________| | | | | |_____________| | | дБ дБ | |Коректований рівень | |Еквівалентний рівень дБ | |(вібраційне навантаження) | ------------------------------------------------------------------------------------
Сумарний еквівалентний рівень** __________________ дБ Сумарний еквівалентний рівень ____________________ дБ
_______________
** При використанні декількох машин, обладнання і т. ін.
еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 29)
Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:
------------------------------------------------------------------------ |Назва |Характер|Осі | Кількість |Допустима кількі-|Величина* | |джерела |вібрації|дослідж.| імпульсів |сть імпульсів |вібровпливу | |вібрації| | |------------+-----------------|(в разах від| | | | | за 1 | за | за 1 | за |допустимого)| | | | |годину|зміну|годину| зміну | | |--------+--------+--------+------+-----+------+----------+------------| ------------------------------------------------------------------------
_______________
* За наявності декількох джерел розрахунки ведуться щодо
кожного, результат підсумовується.
Сумарна величина вібровпливу. Висновок та хто його склав __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 30
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 372/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень шумових
характеристик
Почато ________________ Закінчено _____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 30)
Розташування точок (ескіз) Площа поверхні, що досліджується _______________________ кв.м Результати вимірювань та розрахунки: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Кількість | Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з |Рівень |Примітки | | з/п |досліджень | середньогеометричними частотами, Гц | шуму, | | | | у точці | | дБА | | | | |---------------------------------------------------------| | | | | |31,5 |63 |125 |250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Найменування підприємства, цеху, відділення, машина, засоби досліджень, повірка | |_____________________ | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Номер та дата протоколу, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень | |____________________________ | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1 | | | | | | | | | | | a | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | b | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | c | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | d | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | l1 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | l2 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | l3 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | h1 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 3 | 2 | | | | | | | | | | | h2 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | h3 | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | |10 lg s/s0| | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | 3 | | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------+----------| | | середня | | | | | | | | | | | | |-------------------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------------------| | Середнє значення | | | | | | | | | | | |-------------------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------------------| | Поправки на | | | | | | | | | | | | габарити | | | | | | | | | | | |-------------------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------------------| | Корегований | | | | | | | | | | | | рівень | | | | | | | | | | | |-------------------+------+----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------------------| | Рівень, що | | | | | | | | | | | | нормується за | | | | | | | | | | | | _____________ | | | | | | | | | | | |(назва нормативу) | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 31
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 295/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень електромагнітного
поля
Почато ___________________ Закінчено ________________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 31)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Тип |Робоча |Потуж-|Режим |Відстань|Висота |Час | Напруженість ЕМП |Щільність |Засоби |При- | |з/п|джерела |частота|ність |роботи |від |від |пере- | |потоку |захисту|мітка| | |випромін.| | |джерела|джерел. |підлоги,|бування|-------------------|енергії | | | | | | | |випром.|випр. |м |в зоні | Е - В/м | Н - А/м |мкВт/кв.см| | | | | | | | | | |дії | | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |досл.|ГДР|досл.|ГДР|досл.|ГДР | | | | | | | | | | | |знач.| |знач.| |знач.| | | | |---+---------+-------+------+-------+--------+--------+-------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу, засоби | |вимірювальної техніки, повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |---+---------+-------+------+-------+--------+--------+-------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| |---+---------+-------+------+-------+--------+--------+-------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 32
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 389/0
Журнал
реєстрації результатів дозиметричного контролю
лазерного випромінювання
Почато ___________________ Закінчено ________________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 32)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N |Місце |Відстань |Відстань |Кутова |Вх |К |Час | Досліджені величини | |з/п|точки|проведення|від |від |розходжу- |діаф-|діаф- |вимір.| | | |в |досліджень|відбиваючої|відбиваючої|вальність,|рагми|рагми |годин,|--------------------------| | |плані| |поверхні до|поверхні до|рад | | | хв. |по- |енер-|рів. |енер- | | | | |точки кон.,|лазер, | | | | |тужн.|гія, |оп |гетична| | | | | м |уст., м | | | | |ЛВ, |ЛВ, |ром. |експ., | | | | | | | | | | |Pвим,|Wвим,|Е, | Н, | | | | | | | | | | |Вт |Дж |Вт/кв.|Дж/кв. | | | | | | | | | | | | |м | м | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, номер та дата протоколу, засоби | |вимірювальної техніки, повірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця досліджень | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |---+-----+----------+-----------+-----------+----------+-----+-------+------+-----+-----+------+-------| |---+-----+----------+-----------+-----------+----------+-----+-------+------+-----+-----+------+-------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 33
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 364/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень важкості та
напруженості праці
Почато ___________________ Закінчено ________________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 33)
Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця,
професія, засоби вимірювальної техніки, повірка __________________ Номер та дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця
досліджень ___________________
------------------------------------------------------------------ | N | Показники важкості та | Виміряне |Нормативне | | з/п | напруженості трудового | значення | значення | | | процесу | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+------------------------------+------------+-----------| | | Важкість праці | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 1 |Фізичне динамічне | | | | |навантаження, виражене в | | | | |одиницях механічної роботи за | | | | |зміну, кг . м | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 1.1 |При регіональному | | | | |навантаженні (з переважною | | | | |участю м'язів рук та | | | | |плечового пояса) при | | | | |переміщенні вантажу на | | | | |відстань до 1 м: | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 1.2 |При загальному навантаженні | | | | |(за участю м'язів рук, | | | | |корпуса, ніг): | | | | |------------------------------| | | | |при переміщенні вантажу на | | | | |відстань від 1 м до 5 м: | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 2 |Маса вантажу, що підіймається | | | | |та переміщується, кг: | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 2.1 |Підіймання та переміщення | | | | |(разове) вантажів при | | | | |чергуванні з іншою роботою | | | | |(до 2 разів за годину): | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 2.2 |Підіймання та переміщення | | | | |(разове) вантажів постійно | | | | |протягом робочої зміни: | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 2.3 |Сумарна маса вантажів, що | | | | |переміщуються протягом | | | | |зміни | | | | |------------------------------| | | | |з робочої поверхні: | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |з підлоги: | | | | |------------------------------| | | | |для чоловіків | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |для жінок | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 3 |Стереотипні робочі рухи | | | | |(кількість за зміну) | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 3.1 |При локальному навантаженні | | | | |(за участю м'язів кистей та | | | | |пальців рук) | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 3.2 |При регіональному | | | | |навантаженні (при роботі з | | | | |переважною участю м'язів рук | | | | |та плечового пояса) | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 4 |Статичне навантаження* | | | | |------------------------------| | | | |Величина статичного | | | | |навантаження за зміну при | | | | |утриманні вантажу, докладання | | | | |зусиль, кг/с | | | | |------------------------------| | | | |однією рукою | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |двома руками | | | | |------------------------------+------------+-----------| | |за участю м'язів корпуса та | | | | |ніг | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 5 |Робоча поза | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 6 |Нахили корпуса (кількість за | | | | |зміну) | | | |--------+------------------------------+------------+-----------| | 7 |Переміщення у просторі | | | | |(переходи, обумовлені | | | | |технологічним процесом | | | | |протягом зміни), км | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Тільки для чоловіків, для жінок слід приймати значення на
40 % нижче від указаних.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 33)
------------------------------------------------------------------ | | Напруженість праці | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 1 |Інтелектуальні навантаження | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 1.1 |Зміст роботи: | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 1.2 |Сприймання сигналів (інформації) та їх | | | | |оцінка | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 1.3 |Ступінь складності завдання | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 1.4 |Характер виконуваної роботи | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2 |Сенсорні навантаження | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2.1 |Тривалість зосередженого спостереження | | | | |(у % від часу зміни) | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2.2 |Щільність сигналів (світлових, | | | | |звукових та ін.) та повідомлень у | | | | |середньому за 1 годину роботи | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2.3 |Кількість виробничих об'єктів | | | | |одночасного спостереження | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2.4 |Навантаження на зоровий аналізатор | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| |2.4.1 |Розмір об'єкта розрізнення (при | | | | |відстані від очей працівника до | | | | |об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), | | | | |мм, за тривалості зосередженого | | | | |спостереження (% часу зміни) | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| |2.4.2 |Робота з оптичними приладами | | | | |(мікроскопи, лупи та ін.) при | | | | |тривалості зосередженого спостереження | | | | |(% часу зміни) | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| |2.4.3 |Спостереження за екранами | | | | |відеотерміналів (годин за зміну) | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 2.5 |Навантаження на слуховий аналізатор | | | | |(при виробничій потребі сприйняття | | | | |мови чи диференційованих сигналів) | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 3 |Емоційне навантаження | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 3.1 |Ступінь відповідальності | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | |Значущість помилки | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 3.2 |Ступінь ризику для власного життя | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 3.3 |Ступінь ризику для безпеки інших осіб | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 4 |Монотонність навантажень | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 4.1 |Кількість елементів (прийомів), | | | | |потрібних для реалізації простого | | | | |завдання або в операціях, які | | | | |повторюються багаторазово | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 4.2 |Тривалість (с) виконання простих | | | | |виробничих завдань, що повторюються | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 5 |Режим праці | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------| | 5.1 |Змінність роботи | | | ------------------------------------------------------------------
Назва підприємства, адреса, цех, відділення, робоче місце,
професія _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок та хто його склав __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 34
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 397/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень освітленості
робочого місця
Почато _________________ Закінчено ______________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 34)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Роз- |Під-| Освітлення | Сліпуче |Наяв- |Пульсація |Ультра- | |ряд |роз-| |освітлення|ність | освітле- |фіолетова | |робо-|ряд |-----------------------------------------------------------------| |полиску| ності, |радіація, | |ти | | штучне освітлення, люкс | природне |поєднане освітлен- | | | Кг, % | Еуф. | | | | | освітлення, КЕО |ня, КЕО | | | |Вт/кв.м | | | |---------------------------+-----------------+-------------------+----------| |----------+-----------| | | |місце |сис- |ре- |нор-|сис- |ре- |нор-|сис- |резу- |нор-|ре- |нор-| |ре- |нор-| ре- |нор-| | | |виміру та|тема |зуль-|ма- |тема |зуль-|ма- |тема |льтат |ма- |зуль-|ма- | |зуль-|ма- |зуль- |ма- | | | |техпроцес|освіт-|тат |тив-|осві- |тат |ти- |при- |дослід-|тив-|тат |тив-| |тат |тив-| тат |тив-| | | | |лен- |ви- |не |тлен- |ви- |вне |род- |жень |не |до- |не | |до- |не | до- |не | | | | |ня |мі- |зна-|ня |мі- |зна-|ного | |зна-|слід-|зна-| |слід-|зна-|слід- |зна-| | | | |(зага-|ру |чен-|(верх-|ру |чен-|та | |чен-|жень |чен-| |жень |чен-|жень |чен-| | | | |льне, | |ня |нє, | |ня |штуч- | |ня | |ня | | |ня | |ня | | | | |міс- | | |бічне,| | |ного | | | | | | | | | | | | | |цеве, | | |комбі-| | |освіт-| | | | | | | | | | | | | |комбі-| | |нова- | | |лення | | | | | | | | | | | | | |нова- | | |не) | | | | | | | | | | | | | | | | |не) | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----+------+----| | |Найменування підприємства, цеху, відділення, робочого місця, професія, засоби вимірювальної | | | | | |техніки, повірка | | | | | |Номер та дата протоколу, засоби вимірювань, держперевірка, посада, прізвище, ім'я, по батькові,| | | | | |виконання досліджень | | | | |-----| | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----+------+----| |-----+---+----------+------+-----+----+------+-----+----+------+-------+----+-----+----+-------+-----+----+------+----| |-----+---+----------+------+-----+----+------+-----+----+------+-------+----+-----+----+-------+-----+----+------+----| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________
Додаток 35
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 336/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень метеорологічних
факторів
Почато __________________ Закінчено _______________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 35)
Результати досліджень ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Робоче міс-|Температура повітря, град.C| Нормативні |Відносна |Швид. руху|Інтенсивні-|Інтенсивність| |з/п|це та тех- | | рівні |вологість,|повітря, |сть інфра- |ультрафіол. | | |нологічний | | | % |м/с |червон. |випромін. | | |процес | | | | |випромін. | | | | |---------------------------+-------------+----------+----------+-----------+-------------| | | |за ку-|за су-|за во-|індекс|індекс|сухого|факт.|доп.|факт.|доп.|факт.|доп. |факт.|доп. | | | |льовим|хим |логим | ВБЖТ | ВБЖТ |термо-| | | | | | | | | | | |тер- |термо-|термо-| | |метра | | | | | | | | | | | |момет-|метром|метром| | | | | | | | | | | | | | |ром | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------| |---+-----------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------| |---+-----------+------+------+------+------+------+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дослідження _________________________ __________________
проводив (посада, прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
Висновки (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...) та хто їх склав ________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 36
до пункту 2.2.5 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств і
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Медична документація
Форма N 398/0
Журнал
реєстрації результатів досліджень іонізуючого
випромінювання
Почато _______________ Закінчено ____________
Сторінки пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Внутрішня сторінка журналу
(продовження додатка 36)
---------------------------------------------------------------------- |Прізвище, |Дата | Назва |Активність|Потуж- |Доза |Ефек- | |ім'я, по |дослід-|підприємства,| на |ність |зовніш-|тивна | |батькові |ження | цеху, | робочому |експо- |нього |доза | |особи, що | | відділення, | місці, |зиційної|опромі-|(Е) за| |виконувала | |робоче місце,| мКю |дози, |нення |рік, | |дослідження| | професія, N | |мР/годин| |мЗв за| | | | та дата | | | |годину| | | | протоколу | | | | | |-----------+-------+-------------+----------+--------+-------+------| |-----------+-------+-------------+----------+--------+-------+------| |-----------+-------+-------------+----------+--------+-------+------| ----------------------------------------------------------------------
Висновок та хто його склав __________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 37
до пункту 3.9.3 Положення про проведення
органами, установами та закладами
державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України атестації
санітарних лабораторій підприємств,
організацій на право проведення
санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці
Журнал обліку* свідоцтв атестації санітарних
лабораторій
_______________
* Шнурується, нумерується та зберігається протягом 50 років.
------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва |Дата |Термін|Свідоцтво,|Термін дії|Прізвище,|Підпис | |з/п|санітарної |свідоцтва|дії |N та дата |свідоцтва,| ім'я, по|особи, | | |лабораторії |і його N |сві- |(видане у | що видане|батькові,|яка | | |підприємства,| |доцтва|зв'язку з | у зв'язку|паспортні|одержує | | |якому видане | | |черговою, |з черговою| дані |свідоцтво| | |свідоцтво | | |позачер- | (позачер-| особи, | | | | | | |говою | говою) | яка | | | | | | |атеста- |атестацією| одержує | | | | | | |цією) | |свідоцтво| | |---+-------------+---------+------+----------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+---------+------+----------+----------+---------+---------| ------------------------------------------------------------------------------
Затверджено
Наказ МОЗ України
21.04.99 N 91
Форма свідоцтва
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Свідоцтво
державної санепідслужби про атестацію санітарних
лабораторій підприємств і організацій на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і трудового
процесу для атестації робочих місць за умовами
праці
Реєстраційний N ________ видане "___" ___________ 199__ р.,
дійсне до "___" ___________ 199__ р.
Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства
охорони здоров'я України засвідчує, що __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва санітарної лабораторії підприємства)
атестована на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою
атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 01.08.92 N 442 "Про проведення атестації робочих місць
за умовами праці". Перелік факторів виробничого середовища і
трудового процесу наведений в додатку до свідоцтва. Свідоцтво діє _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва території, галузі) Свідоцтво видане на підставі протоколу N _____________ від
"___" ____________ 199_ р. атестаційної комісії ____________________________________________,
(назва комісії, її реквізити) замість свідоцтва від __________________ N ___________
Головний (заступник)
державний санітарний
лікар України (території) _______________________________________ ________________________
(назва території) (підпис)
М.П.
"___" ___________ 199_ р.
Затверджено
Наказ МОЗ України
21.04.99 N 91
Форма постанови
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Головний державний санітарний лікар України
Постанова
про скасування свідоцтва про атестацію санітарної
лабораторії
________________________________________________________
(назва підприємства, організації) ________________________________________________________
"___"________________ 199__ р. N ______________

Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка
винесла постанову) розглянув __________________________________________________________________
(перелічити матеріали справи про скасування свідоцтва
атестації) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
встановив ________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(викладання обставин порушення) що є порушенням __________________________________________________ __________________________________________________________________
(вказати директивні нормативні документи, які порушені)
На підставі статті 42 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 "Про порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці":
1. Скасувати свідоцтво від ______________ N__ про атестацію,
яке було видано санітарній лабораторії _________________________________________________________________,
(назва підприємства, організації) __________________________________________________________________
(назва установи, яка видала свідоцтво про атестацію) _________________________________________________________________.
(дата скасування) 2. Відповідальність за виконання постанови покладається __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 3. Ця постанова в 30-денний термін може бути оскаржена в
установленому порядку до вищестоящого державного санітарного
лікаря або суду. 4. Невиконання постанови тягне відповідальність згідно з
чинним законодавством.
Постанову одержав, про відповідальність попереджений
"___" __________ 199_ року ________________________________
(підпис особи, яка одержала
постанову)
Головний державний санітарний
лікар України, області,
міста, транспорту ________________________________
підпис
"___" _______________ 19__ р.on top