Document z0684-09, valid, current version — Adoption on July 3, 2009
( Last event — Entry into force, gone August 3, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2009 N 103/337
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2009 р.
за N 684/16700

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету ядерного регулювання
України та Міністерства палива
та енергетики України від 17.06.2003 N 73/305

У зв'язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів
у відповідність до вимог законодавства Н А К А З У Є М О:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету ядерного регулювання України та Міністерства палива та
енергетики України від 17.06.2003 N 73/305 ( z0552-03 ) "Про
затвердження Порядку надання інформації для планування інспекцій
зон балансу ядерних матеріалів на АЕС", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за N 552/7873.
2. Відділу гарантій нерозповсюдження Державного комітету
ядерного регулювання України (Лопатін С.Д.) забезпечити подання
цього наказу в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання
України - Ускова А.Г. та заступника Міністра палива та енергетики
України Шумкову Н.Ю.
4. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.Миколайчук
Міністр палива
та енергетики України Ю.Проданon top