Document z0664-99, invalid, current version — Loss of force on July 14, 2015, on the basis - z0708-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 216/161 від 14.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
1 жовтня 1999 року
за N 664/3957
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 525/575 ( z0708-15 ) від 02.06.2015 }
Про затвердження Порядку нарахування
і виплати заробітної плати та одноразової
винагороди членам територіальних і
дільничних виборчих комісій по виборах
Президента України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
7 червня 1999 р. N 991 ( 991-99-п ) "Про оплату праці членів
територіальних і дільничних виборчих комісій по виборах Президента
України" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок нарахування і виплати заробітної плати та
одноразової винагороди членам територіальних і дільничних виборчих
комісій по виборах Президента України, що додається.
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України та Міністерства
праці та соціальної
політики України
14.09.99 N 216/161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 1999 року
за N 664/3957
Порядок
нарахування і виплати заробітної
плати та одноразової винагороди членам
територіальних і дільничних виборчих комісій
по виборах Президента України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок застосовується територіальними виборчими
комісіями для нарахування і виплати заробітної плати та
одноразової винагороди членам територіальних і дільничних виборчих
комісій, звільненим від виконання виробничих або службових
обов'язків за основним місцем роботи на період виборчої кампанії
по виборах Президента України, а також пенсіонерам та особам, які
тимчасово не працюють, тобто не мають місця основної роботи (далі
- членам виборчих комісій). 2. Оплата праці членів виборчих комісій здійснюється за
рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
проведення виборів Президента України. 3. Фонд оплати праці в кошторисах видатків територіальних і
дільничних виборчих комісій визначається Центральною виборчою
комісією. 4. За рахунок фонду оплати праці здійснюються виплати: заробітної плати членам виборчих комісій; одноразової винагороди активним членам виборчих комісій. 5. Виконання обов'язків члена виборчої комісії, звільненого
від виконання виробничих або службових обов'язків без збереження
заробітної плати за основним місцем роботи на період виборчої
кампанії по виборах Президента України, не вважається роботою за
основним місцем роботи. Для члена виборчої комісії - пенсіонера або особи, яка
тимчасово не працює, період виконання обов'язків члена виборчої
комісії є основним місцем роботи, про що робиться відповідний
запис у трудовій книжці. 6. Членам виборчих комісій, які за основним місцем роботи
обіймають посади державних службовців, період роботи у виборчих
комісіях не виключається із стажу державної служби.
II. Нарахування і виплата заробітної плати
членам виборчих комісій
7. Оплата праці членів виборчих комісій відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 991
( 991-99-п ) "Про оплату праці членів територіальних і дільничних
виборчих комісій по виборах Президента України" здійснюється
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1998
р. N 110 ( 110-98-п ) "Про умови оплати праці членів окружних і
дільничних виборчих комісій". 8. Для нарахування та виплати заробітної плати члени виборчих
комісій, звільнені від виробничих або службових обов'язків за
основним місцем роботи на період виборчої кампанії по виборах
Президента України, подають до територіальних виборчих комісій: довідку, що свідчить про звільнення від виробничих або
службових обов'язків; довідку з місця основної роботи, підписану керівником
підприємства і головним бухгалтером та скріплену печаткою, про
середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням
від виробничих або службових обов'язків. Середньомісячна заробітна плата визначається відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
( 100-95-п ) (зі змінами і доповненнями). 9. Члени виборчих комісій - пенсіонери або особи, які
тимчасово не працюють, подають до територіальної виборчої комісії
трудову книжку. 10. На підставі одержаних документів територіальна виборча
комісія нараховує заробітну плату членам територіальної і
дільничних виборчих комісій пропорційно до відпрацьованого часу. 11. За заявою члена виборчої комісії заробітна плата може
бути перерахована до установ Ощадного банку України за місцем
проживання. Оплата послуг, пов'язаних з перерахуванням заробітної
плати, здійснюється за рахунок члена виборчої комісії. 12. Виплата заробітної плати членам виборчих комісій
здійснюється не частіше ніж два рази на місяць.
III. Нарахування і виплата одноразової винагороди
активним членам територіальних і дільничних виборчих комісій
13. Одноразова винагорода нараховується в межах загальної
економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом доходів і
видатків на підготовку та проведення виборів Президента України, і
виплачується після опублікування Центральною виборчою комісією
повідомлення про результати виборів Президента України. 14. Розмір одноразової винагороди члена виборчої комісії
визначається залежно від його особистого вкладу і не може
перевищувати 100 відсотків місячної заробітної плати за посадою,
яку він займає у відповідній виборчій комісії. 15. Конкретний розмір винагороди кожному члену виборчої
комісії визначається на відкритому засіданні територіальної
виборчої комісії за поданням голів дільничних та голови
територіальної виборчої комісій. Винагорода голові територіальної виборчої комісії
визначається на засіданні цієї комісії.on top