Document z0659-07, invalid, current version — Loss of force on May 5, 2017, on the basis - z0461-17


 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
Міністра оборони України
 
11.06.2007 N 335
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 659/13926
 
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 149 ( z0461-17 ) від 15.03.2017 }
 
Про затвердження Змін до Умов оплати
праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного
управління, затверджених наказом Міністра
оборони України від 30.03.2006 N 164

 
     З метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268" та у зв'язку з проведеними організаційними заходами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2006 року N 560 ( 560-2006-п ) "Деякі питання управління майном, яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30 березня 2006 року N 164 ( z0386-06 ) "Про упорядкування структури та Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління" (зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2006 року за N 386/12260, що додаються.
 
     2. Керівникам апарату органів військового та державного управління:
     здійснити підвищення посадових окладів працівників у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах витрат;
     переглянути власні рішення щодо встановлення видів та розмірів надбавок і преміювання виходячи з обсягу видатків на оплату праці, передбачених у планах асигнувань.
     Зміни до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджені цим наказом, застосовувати з 1 травня 2007 року.
 
     3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
 
     4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
11.06.2007 N 335
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 659/13926

 
ЗМІНИ
до Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів
військового та державного управління,
затверджених наказом Міністра оборони
України від 30 березня 2006 року N 164
"Про упорядкування структури та Умов оплати
праці працівників (невійськовослужбовців) апарату
органів військового та державного управління"
(зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 4 квітня 2006 року за N 386/12260
( z0386-06 )

 
     1. Пункт 1 Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління (далі - Умови) після слів "Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів" доповнити словами "Державного департаменту надлишкового майна та земель".
 
     2. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 Умов викласти в такій редакції:
     "керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг) та вислугу років".
 
     3. Додаток 1 до пункту 2 Умов викласти в новій редакції, що додається.
 
 Директор Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
та державного управління
( z0386-06 )
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.06.2007 N 335)

 
СХЕМИ
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату органів
військового та державного управління

 
Таблиця 1
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України
 
------------------------------------------------------------------
|       Посада       |  Посадовий оклад, гривень |
|----------------------------------+-----------------------------|
|        1         |       2       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Директор департаменту, головний  |       2290      |
|інспектор             |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник самостійного управління,|       2033      |
|перший заступник головного    |               |
|інспектора - головний військовий |               |
|інспектор             |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник самостійного відділу,  |       1926      |
|головний інспектор видів Збройних |               |
|Сил України, головний інспектор  |               |
|ресурсного забезпечення, озброєння|               |
|та військової техніки       |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Начальник відділу у складі:    |      1712       |
|департаменту, самостійного    |               |
|управління; помічник Міністра*,  |               |
|старший інспектор         |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Інспектор             |      1605       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Завідувач самостійного сектору,  |      1498       |
|помічник першого заступника    |               |
|Міністра             |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Помічник заступника Міністра   |      1445       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Дипломатичний радник       |      1418       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Завідувач сектору у складі:    |      1445       |
|департаменту, самостійного    |               |
|управління, самостійного відділу |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Головний спеціаліст,       |      1231       |
|консультант*, радник Міністра*  |               |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Провідний спеціаліст       |       963       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст I категорії      |       856       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст II категорії      |       760       |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Спеціаліст            |       696       |
------------------------------------------------------------------ 
---------------
     * Посади патронатної служби.
 
Таблиця 2
 
СХЕМА
посадових окладів керівних
працівників і спеціалістів Державного
департаменту адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів
і Державного департаменту надлишкового
майна та земель
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада         |Посадовий оклад, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|          1          |      2      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Директор Державного департаменту    |     2461     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший заступник директора       |     2322     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник директора          |     2247     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу у складі департаменту|     1632     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач сектору у складі департаменту|     1311     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст          |     1059     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Провідний спеціаліст          |     915      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст I категорії         |     824      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст II категорії        |     728      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст               |     663      |
------------------------------------------------------------------ 
Таблиця 3
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату органів військового
управління видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та інших, прирівняних
до них органів військового управління
 
------------------------------------------------------------------
|    Посада    |     Посадовий оклад, гривень     |
|           |------------------------------------------|
|           |  апарат органів  |   оперативні   |
|           |   військового   | командування та  |
|           | управління видів  | інші, прирівняні до|
|           |Збройних Сил України |   них органи   |
|           |та інших, прирівняних|  військового   |
|           |  до них органів  |  управління   |
|           |   військового   |          |
|           |   управління   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|     1     |     2     |     3     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник      |    1498     |    1430    |
|самостійного     |           |          |
|управління      |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник      |    1391     |    1155    |
|самостійного відділу |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу у |    1231     |    1034    |
|складі самостійного |           |          |
|управління      |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач      |    1177     |    910     |
|самостійного сектору |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач сектору в |     963     |    881     |
|складі самостійного |           |          |
|управління,     |           |          |
|самостійного відділу |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділення,|     963     |    881     |
|групи, частини та  |           |          |
|іншого структурного |           |          |
|підрозділу      |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст |     936     |    770     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |     829     |    677     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст      |     733     |    584     |
|I категорії     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст      |     669     |    537     |
|II категорії     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст      |     642     |    490     |
------------------------------------------------------------------ 
Таблиця 4
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату територіальних управлінь,
повітряних командувань і корпусів
 
------------------------------------------------------------------
|        Посада         |Посадовий оклад, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу           |     1012     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділення, групи, частини та|     794      |
|іншого структурного підрозділу     |            |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст          |     729      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Провідний спеціаліст          |     636      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст I категорії         |     566      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст II категорії        |     513      |
|---------------------------------------+------------------------|
|Спеціаліст               |     478      |
------------------------------------------------------------------ 
Таблиця 5
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів військових комісаріатів
 
------------------------------------------------------------------
|  Посада  |       Посадові оклади, гривень       |
|      |---------------------------------------------------|
|      |  військовий  | обласні |  обласні  |міські та|
|      |  комісаріат  |військові|  військові | районні |
|      |  Автономної  | коміса- | комісаріати |військові|
|      |  Республіки  | ріати | 3-го та 4-го | коміса- |
|      | Крим, обласні | 1-го та |  розрядів, | ріати |
|      | позарозрядні, | 2-го  |  міські та | 1-4-го |
|      | Київський та |розрядів |  районні  |розрядів |
|      |Севастопольський|     |  військові |     |
|      |міські військові|     | комісаріати |     |
|      | комісаріати  |     |(позарозрядні)|     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|   1   |    2    |  3  |   4    |  5  |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Начальник  |   1001   |  990  |   979   |  747  |
|відділу   |        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Начальник  |   794    |  747  |   729   |  642  |
|відділення, |        |     |       |     |
|групи,   |        |     |       |     |
|частини та |        |     |       |     |
|іншого   |        |     |       |     |
|структурного|        |     |       |     |
|підрозділу, |        |     |       |     |
|старший   |        |     |       |     |
|помічник  |        |     |       |     |
|військового |        |     |       |     |
|комісара  |        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Старший   |   724    |  700  |   677   |  607  |
|помічник  |        |     |       |     |
|начальника |        |     |       |     |
|відділу   |        |     |       |     |
|(відділення,|        |     |       |     |
|групи),   |        |     |       |     |
|помічник  |        |     |       |     |
|військового |        |     |       |     |
|комісара,  |        |     |       |     |
|головний  |        |     |       |     |
|спеціаліст |        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Помічник  |   630    |  607  |   584   |  560  |
|начальника |        |     |       |     |
|відділу   |        |     |       |     |
|(відділення,|        |     |       |     |
|групи),   |        |     |       |     |
|провідний  |        |     |       |     |
|спеціаліст |        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст |   560    |  560  |   537   |  513  |
|I категорії |        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст |   513    |  508  |   508   |  490  |
|II категорії|        |     |       |     |
|------------+----------------+---------+--------------+---------|
|Спеціаліст |   478    |  467  |   467   |  467  |
------------------------------------------------------------------ 
     Посади старшого помічника військового комісара та помічника військового комісара можуть передбачатися у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах та у Київському і Севастопольському міських військових комісаріатах.
 
Таблиця 6
 
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів
військового та державного управління
 
------------------------------------------------------------------
|      Посада      |   Посадовий оклад, гривень   |
|               |----------------------------------|
|               |  апарат органів   | міські та |
|               |  військового та   | районні |
|               |державного управління | військові |
|               | (крім міських та  |комісаріати|
|               | районних військових | 1-4-го  |
|               |  комісаріатів   | розрядів |
|               | 1-4-го розрядів)  |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|       1       |     2      |   3  |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Відповідальний черговий   |     607     |  490  |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Завідувач: архіву,      |     584     |  537  |
|протокольної частини,    |           |      |
|підрозділу з обліку і    |           |      |
|доставки документів,     |           |      |
|бібліотеки          |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Старший: інспектор,     |     560     |  490  |
|статистик; завідувач:    |           |      |
|друкарського бюро,      |           |      |
|копіювально-розмножувального |           |      |
|бюро             |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Завідувач: експедиції,    |     467     |  467  |
|господарства, складу, касир, |           |      |
|інспектор, статистик,    |           |      |
|бібліотекар, підбирач    |           |      |
|довідкового та інформаційного|           |      |
|матеріалу          |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Секретар керівника,     |     467     |  467  |
|комендант, диспетчер     |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Стенографістка I категорії, |     490     |  490  |
|оператор комп'ютерного    |           |      |
|набору, оператор копіювальних|           |      |
|та розмножувальних машин   |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Стенографістка II категорії, |     467     |  467  |
|секретар-стенографістка,   |           |      |
|друкарка I категорії,    |           |      |
|друкарка диктофонної групи  |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Друкарка II категорії,    |     443     |  443  |
|секретар-друкарка      |           |      |
|-----------------------------+----------------------+-----------|
|Діловод, архіваріус,     |     420     |  420  |
|експедитор          |           |      |
------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України І.Ю.Маркоon top