Document z0659-07, invalid, current version — Loss of force on May 5, 2017, on the basis - z0461-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
11.06.2007 N 335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 659/13926
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 149 ( z0461-17 ) від 15.03.2017 }
Про затвердження Змін до Умов оплати
праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного
управління, затверджених наказом Міністра
оборони України від 30.03.2006 N 164

З метою впорядкування умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2007 року N 700 ( 700-2007-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.
N 268" та у зв'язку з проведеними організаційними заходами
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2006 року N 560 ( 560-2006-п ) "Деякі питання управління майном,
яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил" (зі змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління, затверджених наказом Міністра оборони України від
30 березня 2006 року N 164 ( z0386-06 ) "Про упорядкування
структури та Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
апарату органів військового та державного управління" (зі
змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 квітня
2006 року за N 386/12260, що додаються.
2. Керівникам апарату органів військового та державного
управління: здійснити підвищення посадових окладів працівників у межах
видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах витрат; переглянути власні рішення щодо встановлення видів та
розмірів надбавок і преміювання виходячи з обсягу видатків на
оплату праці, передбачених у планах асигнувань. Зміни до Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління, затверджені цим наказом, застосовувати з 1 травня
2007 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
11.06.2007 N 335
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2007 р.
за N 659/13926

ЗМІНИ
до Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів
військового та державного управління,
затверджених наказом Міністра оборони
України від 30 березня 2006 року N 164
"Про упорядкування структури та Умов оплати
праці працівників (невійськовослужбовців) апарату
органів військового та державного управління"
(зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 4 квітня 2006 року за N 386/12260
( z0386-06 )

1. Пункт 1 Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного
управління (далі - Умови) після слів "Державного департаменту
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів" доповнити словами
"Державного департаменту надлишкового майна та земель".
2. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 Умов викласти в такій
редакції: "керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам
департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів,
які безпосередньо займаються розробленням проектів
нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких
актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої
роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний
ранг) та вислугу років".
3. Додаток 1 до пункту 2 Умов викласти в новій редакції, що
додається.
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України І.Ю.Марко

Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
та державного управління
( z0386-06 )
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 11.06.2007 N 335)

СХЕМИ
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату органів
військового та державного управління

Таблиця 1
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, гривень | |----------------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------+-----------------------------| |Директор департаменту, головний | 2290 | |інспектор | | |----------------------------------+-----------------------------| |Начальник самостійного управління,| 2033 | |перший заступник головного | | |інспектора - головний військовий | | |інспектор | | |----------------------------------+-----------------------------| |Начальник самостійного відділу, | 1926 | |головний інспектор видів Збройних | | |Сил України, головний інспектор | | |ресурсного забезпечення, озброєння| | |та військової техніки | | |----------------------------------+-----------------------------| |Начальник відділу у складі: | 1712 | |департаменту, самостійного | | |управління; помічник Міністра*, | | |старший інспектор | | |----------------------------------+-----------------------------| |Інспектор | 1605 | |----------------------------------+-----------------------------| |Завідувач самостійного сектору, | 1498 | |помічник першого заступника | | |Міністра | | |----------------------------------+-----------------------------| |Помічник заступника Міністра | 1445 | |----------------------------------+-----------------------------| |Дипломатичний радник | 1418 | |----------------------------------+-----------------------------| |Завідувач сектору у складі: | 1445 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного відділу | | |----------------------------------+-----------------------------| |Головний спеціаліст, | 1231 | |консультант*, радник Міністра* | | |----------------------------------+-----------------------------| |Провідний спеціаліст | 963 | |----------------------------------+-----------------------------| |Спеціаліст I категорії | 856 | |----------------------------------+-----------------------------| |Спеціаліст II категорії | 760 | |----------------------------------+-----------------------------| |Спеціаліст | 696 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Посади патронатної служби.
Таблиця 2
СХЕМА
посадових окладів керівних
працівників і спеціалістів Державного
департаменту адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів
і Державного департаменту надлишкового
майна та земель
------------------------------------------------------------------ | Посада |Посадовий оклад, гривень| |---------------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------+------------------------| |Директор Державного департаменту | 2461 | |---------------------------------------+------------------------| |Перший заступник директора | 2322 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник директора | 2247 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі департаменту| 1632 | |---------------------------------------+------------------------| |Завідувач сектору у складі департаменту| 1311 | |---------------------------------------+------------------------| |Головний спеціаліст | 1059 | |---------------------------------------+------------------------| |Провідний спеціаліст | 915 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст I категорії | 824 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст II категорії | 728 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст | 663 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату органів військового
управління видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та інших, прирівняних
до них органів військового управління
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | апарат органів | оперативні | | | військового | командування та | | | управління видів | інші, прирівняні до| | |Збройних Сил України | них органи | | |та інших, прирівняних| військового | | | до них органів | управління | | | військового | | | | управління | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | 1498 | 1430 | |самостійного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник | 1391 | 1155 | |самостійного відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу у | 1231 | 1034 | |складі самостійного | | | |управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Завідувач | 1177 | 910 | |самостійного сектору | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Завідувач сектору в | 963 | 881 | |складі самостійного | | | |управління, | | | |самостійного відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділення,| 963 | 881 | |групи, частини та | | | |іншого структурного | | | |підрозділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Головний спеціаліст | 936 | 770 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Провідний спеціаліст | 829 | 677 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 733 | 584 | |I категорії | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 669 | 537 | |II категорії | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Спеціаліст | 642 | 490 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату територіальних управлінь,
повітряних командувань і корпусів
------------------------------------------------------------------ | Посада |Посадовий оклад, гривень| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 1012 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділення, групи, частини та| 794 | |іншого структурного підрозділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Головний спеціаліст | 729 | |---------------------------------------+------------------------| |Провідний спеціаліст | 636 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст I категорії | 566 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст II категорії | 513 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст | 478 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів військових комісаріатів
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадові оклади, гривень | | |---------------------------------------------------| | | військовий | обласні | обласні |міські та| | | комісаріат |військові| військові | районні | | | Автономної | коміса- | комісаріати |військові| | | Республіки | ріати | 3-го та 4-го | коміса- | | | Крим, обласні | 1-го та | розрядів, | ріати | | | позарозрядні, | 2-го | міські та | 1-4-го | | | Київський та |розрядів | районні |розрядів | | |Севастопольський| | військові | | | |міські військові| | комісаріати | | | | комісаріати | |(позарозрядні)| | |------------+----------------+---------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Начальник | 1001 | 990 | 979 | 747 | |відділу | | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Начальник | 794 | 747 | 729 | 642 | |відділення, | | | | | |групи, | | | | | |частини та | | | | | |іншого | | | | | |структурного| | | | | |підрозділу, | | | | | |старший | | | | | |помічник | | | | | |військового | | | | | |комісара | | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Старший | 724 | 700 | 677 | 607 | |помічник | | | | | |начальника | | | | | |відділу | | | | | |(відділення,| | | | | |групи), | | | | | |помічник | | | | | |військового | | | | | |комісара, | | | | | |головний | | | | | |спеціаліст | | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Помічник | 630 | 607 | 584 | 560 | |начальника | | | | | |відділу | | | | | |(відділення,| | | | | |групи), | | | | | |провідний | | | | | |спеціаліст | | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Спеціаліст | 560 | 560 | 537 | 513 | |I категорії | | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Спеціаліст | 513 | 508 | 508 | 490 | |II категорії| | | | | |------------+----------------+---------+--------------+---------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467 | 467 | ------------------------------------------------------------------
Посади старшого помічника військового комісара та помічника
військового комісара можуть передбачатися у військовому
комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових
комісаріатах та у Київському і Севастопольському міських
військових комісаріатах.
Таблиця 6
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів
військового та державного управління
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, гривень | | |----------------------------------| | | апарат органів | міські та | | | військового та | районні | | |державного управління | військові | | | (крім міських та |комісаріати| | | районних військових | 1-4-го | | | комісаріатів | розрядів | | | 1-4-го розрядів) | | |-----------------------------+----------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Відповідальний черговий | 607 | 490 | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Завідувач: архіву, | 584 | 537 | |протокольної частини, | | | |підрозділу з обліку і | | | |доставки документів, | | | |бібліотеки | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Старший: інспектор, | 560 | 490 | |статистик; завідувач: | | | |друкарського бюро, | | | |копіювально-розмножувального | | | |бюро | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Завідувач: експедиції, | 467 | 467 | |господарства, складу, касир, | | | |інспектор, статистик, | | | |бібліотекар, підбирач | | | |довідкового та інформаційного| | | |матеріалу | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Секретар керівника, | 467 | 467 | |комендант, диспетчер | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Стенографістка I категорії, | 490 | 490 | |оператор комп'ютерного | | | |набору, оператор копіювальних| | | |та розмножувальних машин | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Стенографістка II категорії, | 467 | 467 | |секретар-стенографістка, | | | |друкарка I категорії, | | | |друкарка диктофонної групи | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Друкарка II категорії, | 443 | 443 | |секретар-друкарка | | | |-----------------------------+----------------------+-----------| |Діловод, архіваріус, | 420 | 420 | |експедитор | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України І.Ю.Маркоon top