Document z0652-05, valid, current version — Adoption on April 18, 2005
( Last event — Entry into force, gone June 24, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.04.2005 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2005 р.
за N 652/10932

Про затвердження Інструкції про порядок
заборони виходу в територіальне море та
внутрішні води України українських
невійськових суден і плавзасобів
посадовими особами Державної
прикордонної служби України

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 20 Закону
України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ),
підпунктів 1, 10, 15 пункту 4 Положення про Адміністрацію
Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом
Президента України від 4 серпня 2003 року N 797 ( 797/2003 ), та
пункту 34 Положення про прикордонний режим, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року
N 1147 ( 1147-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок заборони виходу в
територіальне море та внутрішні води України українських
невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної
прикордонної служби України (додається).
2. Керівництву Північного, Східного, Азово-Чорноморського,
Південного регіональних управлінь, органів охорони державного
кордону і загонів морської охорони спланувати і провести комплекс
організаційних і практичних заходів щодо вивчення та виконання
вимог цієї Інструкції.
3. Управлінню правового забезпечення Міжнародно-правового
департаменту подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Наказ довести до відома заінтересованих осіб.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник М.М.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра транспорту
та зв'язку України М.Г.Гордієнко
Міністр аграрної політики
України О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
18.04.2005 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2005 р.
за N 652/10932

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заборони виходу в територіальне море
та внутрішні води України українських невійськових
суден і плавзасобів посадовими особами
Державної прикордонної служби України

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пунктів 5, 11, 14
статті 19, пункту 29 частини першої статті 20 Закону України
"Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ), статті 8
Закону України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) та
пункту 34 Положення про прикордонний режим, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року
N 1147 ( 1147-98-п ).
2. Рішення про заборону виходу в територіальне море та
внутрішні води України (далі - море) українським невійськовим
суднам і плавзасобам приймає начальник прикордонного загону чи
загону морської охорони, про що виноситься постанова про заборону
виходу в територіальне море та внутрішні води України (додаток 1). Прийняттю рішення про заборону виходу в море українським
невійськовим суднам і плавзасобам, як правило, повинно передувати
притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення хоча
б одного з правопорушень, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), протидію
яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби
України, однією або більше особами, які перебували на судні чи
плавзасобі. Рішення про заборону виходу в море може бути винесено
не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення або
при першому заходженні судна до українського порту, портопункту чи
причалу.
3. Вихід у море може бути заборонено будь-яким українським
невійськовим суднам і плавзасобам незалежно від форми власності та
відомчої належності, які допустили порушення встановленого порядку
плавання і перебування у морі, а саме:
3.1. Власник судна порушив вимоги щодо зберігання самохідних
і несамохідних суден, інших плавзасобів.
3.2. Судно порушило вимоги прикордонного режиму щодо порядку
виходу в море.
3.3. Судно перебувало в районі, оголошеному в установленому
порядку тимчасово закритим для плавання.
3.4. Судно незаконно займалося будь-якою промисловою,
дослідницькою, пошуковою або іншою діяльністю, скиданням і
захороненням речовин, шкідливих для здоров'я людей або живих
ресурсів вод, чи інших відходів та матеріалів.
3.5. Судно провадило висадку чи посадку людей, вивантаження
чи навантаження вантажів у не встановлених для цього місцях або в
установлених місцях, але без дозволу компетентних органів України.
3.6. Судно здійснювало без дозволу компетентних органів
України підняття в повітря або прийняття на борт літальних
апаратів.
3.7. Судно, члени екіпажу або інші особи, які перебували на
судні, пошкоджували прикордонні знаки, засоби навігаційного
огородження, кабелі зв'язку, інші підводні або надводні об'єкти,
що належать Україні.
3.8. Капітан судна не пред'явив уповноваженим посадовим
особам Державної прикордонної служби України передбачених
законодавством суднових або вантажних документів.
3.9. Судно прямувало незаявленим курсом.
3.10. Судно не підкорялося законним розпорядженням
представників органів Державної прикордонної служби України або
інших компетентних органів України.
3.11. Судно не мало нанесених належним чином ідентифікаційних
ознак (назва судна, порт приписки, державний реєстраційний номер).
3.12. Ідентифікаційні ознаки, нанесені на судні, не
відповідали даним, які зазначені в суднових реєстраційних
документах, що засвідчують право плавання цього судна під
Державним Прапором України.
3.13. Судно не мало на борту оригіналів суднових документів,
передбачених законодавством.
4. У постанові про заборону виходу в територіальне море та
внутрішні води України (далі - постанова) українським невійськовим
суднам і плавзасобам мають бути зазначені:
4.1. Установчі дані посадової особи, яка винесла постанову
(посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові).
4.2. Нормативні акти, на підставі яких виноситься постанова
(пункт 29 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ), пункт 34 Положення про
прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 року N 1147 ( 1147-98-п ).
4.3. Установчі дані суб'єкта, щодо якого постанова виноситься
(назва судна, реєстраційний номер, дата та місце реєстрації, порт
приписки, прізвище, ім'я, по батькові власника або капітана судна,
реквізити юридичної особи, якій належить судно, дата, місце та
обставини порушення).
4.4. Термін, на який виноситься постанова.
4.5. Порядок оскарження зазначеної постанови (у вищому за
підпорядкуванням органі Державної прикордонної служби або суді).
4.6. Посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові та
підпис особи, яка винесла постанову. Копія постанови протягом доби вручається під розписку
капітану або власнику судна чи плавзасобу. У разі неможливості
вручення постанови вона надсилається поштою. У разі, якщо копія постанови надсилається поштою, про це
робиться відповідна відмітка в постанові.
5. Кожен бланк постанови обліковується у несекретному
діловодстві органу охорони державного кордону чи загону морської
охорони. Під час виготовлення бланки повинні мати єдину нумерацію в
органах охорони державного кордону чи загоні морської охорони
регіонального управління і такі серії: для бланків постанов Північного регіонального управління
Державної прикордонної служби України - ПН; для бланків постанов Східного регіонального управління
Державної прикордонної служби України - СХ; для бланків постанов Азово-Чорноморського регіонального
управління Державної прикордонної служби України - АЧ; для бланків постанов Південного регіонального управління
Державної прикордонної служби України - ПД.
6. Термін, на який судну чи плавзасобу забороняється вихід у
море, установлюється особою, яка виносить постанову, залежно від
обставин та характеру вчиненого порушення до 1 місяця. Цей термін
може бути продовжено, якщо стосовно судна продовжуватимуть
існувати підстави, передбачені чинним законодавством щодо заборони
його виходу в море.
7. Штаб прикордонного загону чи загону морської охорони не
пізніш як за 24 години надсилає телеграму до Адміністрації
Держприкордонслужби України, регіональних управлінь, прикордонних
загонів, загонів морської охорони, у якій зазначає характер
правопорушення та прийняте рішення.
8. Про заборону судну виходити в море прикордонні загони,
загони морської охорони протягом доби письмово повідомляють за
належністю: - Державний департамент морського і річкового транспорту; - Державний департамент рибного господарства Міністерства
аграрної політики України; - Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства; - Інспекцію Головного державного реєстратора флоту
Міністерства транспорту та зв'язку України; - Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного
господарства; - судновласника; - капітанів торговельних, рибних морських портів, річкових
портів, портопунктів; - власників причалів. У разі зміни назви судна, якому заборонено вихід у море,
Інспекція Головного державного реєстратора флоту, Державний
департамент рибного господарства Міністерства аграрної політики
України повідомляють про це відповідні прикордонні загони та
загони морської охорони.
9. Прикордонні загони, загони морської охорони ведуть журнал
обліку українських невійськових суден і плавзасобів, яким
посадовими особами Державної прикордонної служби України
заборонено вихід у територіальне море та внутрішні води України
(додаток 2). Журнал обліку українських невійськових суден і плавзасобів,
яким посадовими особами Державної прикордонної служби України
заборонено вихід у територіальне море та внутрішні води України
(далі - журнал обліку), зберігається у несекретному діловодстві
штабу прикордонного загону чи загону морської охорони, якими
виносяться постанови. У журналі обліку зазначаються назва судна, порт приписки,
прізвище, ім'я, по батькові власника або капітана судна, дата,
термін заборони виходу в море, хто прийняв рішення про заборону
виходу, відмітки про скасування заборони.
Т.в.п. начальника
управління правового
забезпечення
полковник юстиції М.М.Михеєнко

Додаток 1
до пункту 2 Інструкції

П О С Т А Н О В А N ____
про заборону виходу в територіальне море
та внутрішні води України українським
невійськовим суднам і плавзасобам

місто (селище, село) ___________ "___" ________ 200_ року
__________________________________________________________________
(посада, в/звання, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка винесла постанову)
на підставі п. 29 ст. 20 Закону України "Про Державну прикордонну
службу України" та пункту 34 Положення про прикордонний режим,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня
1998 року N 1147, 1) назва судна, реєстраційний номер _________________________ 2) дата та місце реєстрації _________________________________ 3) порт приписки (причал) ___________________________________ 4) прізвище, ім'я, по батькові власника або капітана судна __ __________________________________________________________________
5) реквізити юридичної особи, якій належить судно ___________ __________________________________________________________________
6) дата, місце та обставини порушення _______________________ __________________________________________________________________
Ураховуючи викладене, заборонено виходити в територіальне
море та внутрішні води України терміном _________________________
з моменту винесення постанови. Постанова може бути оскаржена у вищому за підпорядкуванням
органі Державної прикордонної служби, який міститься _____________ _________________________________________________________________,
або в суді.
М.П.
__________________________ __________________________ _____________
(посада особи органу (підпис)
охорони державного кордону
чи загону морської охорони)
Копію постанови одержав ______________________________________
(підпис капітана судна або власника)
"____" ___________ 200__ року
У разі відмови капітана судна або його власника підписати
постанову в ній робиться запис про це.
Копія постанови надіслана ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце проживання/місцезнаходження, число, місяць, рік,
N квитанції (розрахунок розсилки)
Т.в.п. начальника
управління правового
забезпечення
полковник юстиції М.М.Михеєнко

Додаток 2
до пункту 9 Інструкції

ЖУРНАЛ
обліку українських невійськових суден
і плавзасобів, яким посадовими особами
Державної прикордонної служби України
заборонено вихід у територіальне море
та внутрішні води України
_______________________________________________
(найменування органу охорони державного кордону
чи загону морської охорони)
Почато "__"________ 200__ року
Закінчено "__"________ 200__ року
------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Серія | Посада, |Назва | Порт |Пріз- |Тер- | Від- | |з/п|реєс-| та | військове |судна | при- |вище, |мін |мітки | | |тра- |номер | звання, | |писки |ім'я, |забо-| про | | |ції | пос- | прізвище та | | |по |рони |скасу-| | | |танови| ініціали | | |бать- | |вання | | | | | посадової | | |кові | |забо- | | | | | особи, яка | | |влас- | |рони | | | | | винесла | | |ника | | | | | | | постанову | | |або | | | | | | | | | |капі- | | | | | | | | | |тана | | | | | | | | | |судна | | | |---+-----+------+-------------+------+------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+------+-------------+------+------+------+-----+------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Т.в.п. начальника
управління правового
забезпечення
полковник юстиції М.М.Михеєнкоon top