Document z0635-11, valid, current version — Adoption on February 10, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 14, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2011 N 13/79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2011 р.
за N 635/19373

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства охорони
здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність
до законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 )
Н А К А З У Є М О:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108.
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва України
(Іванченко О.Б.) та Департаменту управління та контролю якості
медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України
(Гажаман Т.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг
Міністерства охорони здоров'я України (Гажаман Т.О.) забезпечити
публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу у Державному комітеті
України з питань регуляторної політики та підприємництва залишаю
ща собою; контроль за виконанням цього наказу у Міністерстві
охорони здоров'я України покласти на першого заступника Міністра
охорони здоров'я України Аніщенка О.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр
охорони здоров'я України І.М.Ємецьon top