Document z0635-00, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - z0876-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 256/184 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 вересня 2000 р.
vd20000731 vn256/184 за N 635/4856
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 200/377 ( z0876-07 ) від 09.07.2007 }
Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), Указу Президента України від 22 листопада
1997 р. N 1299 ( 1299/97 ) "Про заходи щодо розвитку державної
статистики" та з метою удосконалення форм державної статистичної
звітності з питань охорони здоров'я Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності та
інструкції щодо їх заповнення, що додаються: 1.1. N 5 "Звіт про профілактичні щеплення" (піврічна). 1.2. N 6 "Звіт про контингент дітей і підлітків, яким
здійснено щеплення проти інфекційних захворювань" (річна)
( z0636-00 ). 1.3. N 10 "Звіт про захворювання та контингент хворих на
розлади психіки та поведінки за 20__ рік" (річна) ( z0637-00 ). 1.4. N 11 "Звіт про захворювання та контингент осіб, що мають
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних
речовин за 20__ рік" (річна) ( z0638-00 ). 1.5. N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які
проживають у районі обслуговування лікувального закладу за 20__
рік" (річна) ( z0639-00 ). 1.6. N 13 "Звіт про аборти за 20 __ рік" (річна)
( z0640-00 ). 1.7. N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до
медичної і соціально-трудової реабілітації за 20 __ рік" (річна)
( z0641-00 ). 1.8. N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що
підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20 __ рік"
квартальна для закладів системи МОЗ України, розташованих у
м. Києві (річна) ( z0642-00 ). ( Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від
28.12.2000 ) 1.9. N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності і
смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України
осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за
20__ рік" піврічна для закладів системи МОЗ України, розташованих
у м. Києві (річна ( z0643-00 ). ( Підпункт 1.9 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 413/365
( z0027-01 ) від 28.12.2000 ) 1.10. N 17 "Звіт про медичні кадри за 20 __ рік" (річна)
( z0644-00 ). 1.11. N 19 "Звіт про контингент дітей-інвалідів віком до 16
років, які проживають у районі обслуговування
лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або
інтернатному закладі за 20__ рік" (річна) ( z0645-00 ). 1.12. N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__
рік" квартальна для закладів системи МОЗ України, розташованих у
м. Києві (річна) ( z0646-00 ). ( Підпункт 1.12 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату N 413/365
( z0027-01 ) від 28.12.2000 ) 1.13. N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та
породіллям за 20 __ рік" (річна) ( z0647-00 ). 1.14. N 22 "Звіт станції (відділення, об'єднання) швидкої
медичної допомоги" (річна) ( z0648-00 ). 1.15. N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту" (річна)
( z0649-00 ). 1.16. N 25-бд "Звіт будинку дитини" (річна) ( z0650-00 ).
2. Увести в дію форми державної статистичної звітності та
інструкції щодо їх заповнення (надалі - форми та інструкції),
зазначені у: пунктах 1.2 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.13 - 1.16, - зі
звіту за 2000 рік; ( Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу
Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від 28.12.2000 ) пунктах 1.8 і 1.12, - річну, зі звіту за 2000 рік, квартальну
- зі звіту за I квартал 2001 року; ( Абзац третій пункту 2 в
редакції Наказу Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від
28.12.2000 ) пункті 1.1, - зі звіту за II півріччя 2000 року; ( Абзац
четвертий пункту 2 в редакції Наказу Держкомстату N 413/365
( z0027-01 ) від 28.12.2000 ) пункті 1.9 - річну, - зі звіту за 2000 рік, піврічну - зі
звіту за I півріччя 2001 року; ( Пункт 2 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом Держкомстату N 413/365 ( z0027-01 ) від
28.12.2000 ) пункті 1.5, - зі звіту за 2001 рік. ( Пункт 2 доповнено
абзацом шостим згідно з Наказом Держкомстату N 413/365
( z0027-01 ) від 28.12.2000 )
3. Поширити зазначені форми та інструкції на відповідні
лікувально-профілактичні заклади (надалі - заклади) незалежно від
форм власності та відомчої підпорядкованості. 4. Установити, що Міністерство охорони здоров'я України
здійснює забезпечення бланками зазначених форм та інструкцій,
збір, обробку та контроль за достовірністю інформації щодо
закладів, що належать до сфери його управління; щодо закладів, що
не належать до сфери управління згаданого Міністерства, зазначені
функції здійснює Державний комітет статистики України. 5. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити подання
зведеної інформації за зазначеними формами в установлені терміни
щодо закладів, що належать до сфери їх управління, на адресу
Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь
статистики. 6. Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я
України (Голубчиков М.В.) забезпечити подання зведеної інформації
за зазначеними формами в установлені терміни в цілому по Україні,
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю
на паперових носіях, а також в електронному вигляді (дискета 3,5,
редактор Word 7.0 або 6.0) щодо закладів, що належать до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України, його структурних
підрозділів та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим - Державному комітетові статистики України.
7. Управлінню соціальної статистики (Калачова І.В.) і Центру
медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.): 7.1. Підготувати оригінали зазначених форм та інструкцій до
друку. 7.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та обробкою
зазначених форм.
8. Фінансово-економічному управлінню Держкомстату України
(Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із
запровадженням форм N 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24
та інструкцій щодо їх заповнення в обсягах, необхідних для роботи
органів державної статистики. 9. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм, зазначених у
пункті 8 даного наказу, та інструкцій щодо їх заповнення Головному
управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики. 10. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити збір, обробку та подання зведеної
інформації Державному підприємству Головного міжрегіонального
інформаційного центру (надалі - ДП ГМІЦ) Держкомстату України
згідно з планом статистичних робіт на 2001 рік. 11. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) та Центру
медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.) забезпечити
обробку зведеної інформації відповідно до планів робіт на 2001
рік. 12. Скасувати наказ Держкомстату України від 01.09.99 N 298
( v0298202-99 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх
заповнення". 13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату Власенко Н.С. і Першого заступника Міністра
охорони здоров'я Бобильову О.О.
В.о. Голови Державного комітету
статистики України В.А.Головко
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
Затверджено
Наказ Держкомстату України
та МОЗ України
31.07.2000 N 256/184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2000 р.
за N 635/4856

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної
звітності N 5 "Звіт про профілактичні щеплення"
1. Форму державної статистичної звітності N 5 "Звіт про
профілактичні щеплення" (надалі - форма N 5) заповнюють працівники
амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів), що надають
медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологових будинків,
будинків дитини, фельдшерсько-акушерських пунктів системи
Міністерства охорони здоров'я України і відповідно 5 липня і 5
січня подають санітарно-епідеміологічним станціям (надалі - СЕС)
сільських районів, районів міст з районним поділом та СЕС міст без
районного поділу. 2. СЕС районів міст з районним поділом 7 липня і 8 січня
подають зведений звіт міській СЕС. 3. СЕС сільських районів та міські СЕС (крім міст Києва і
Севастополя) - 10 липня і 10 січня подають зведений звіт СЕС
Автономної Республіки Крим і обласній СЕС. 4. СЕС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські СЕС у термін, установлений наказом
Міністерства охорони здоров'я України, звітують перед
Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київським та
Севастопольським міськими управліннями статистики. 5. Інші амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи), які
надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові
будинки, будинки дитини, фельдшерсько-акушерські пункти незалежно
від відомчої підпорядкованості та форм власності (за винятком
закладів системи Міністерства охорони здоров'я України) 10 липня і
15 січня подають звіт СЕС Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській і Севастопольській міським СЕС, Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і
Севастопольському міським управлінням статистики і своїй вищій
організації. 6. Міністерство охорони здоров'я України зведену інформацію
по Україні та регіонах 17 серпня і 17 березня подає Держкомстату
України. 7. Адресна частина бланка форми N 5 заповнюється чітко і без
скорочень. У рядку "Форма власності закладу" вказується одна з
форм власності: приватна, колективна, державна (загальнодержавна,
комунальна). 8. Підставою для заповнення звіту є облікові форми N 063/о
"Карта профілактичних щеплень" та N 064/о "Журнал обліку
профілактичних щеплень". 9. У рядках 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 29,
31, 33 вказується кількість осіб, яким з метою створення імунітету
відповідно до календаря щеплень проведено первинний курс щеплень
(вакцинація). У рядках 02, 04, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 21, 23, 30, 34
вказується кількість осіб, яким з метою підтримки імунітету
відповідно до календаря щеплень проведено повторні щеплення
(ревакцинація). У рядках 14, 24, 25, 26 відображається кількість осіб, що
пройшли як вакцинацію, так і ревакцинацію. У графі 1 зазначається кількість осіб, яким згідно з планом
мали бути зроблені щеплення, а в графі 2 - яким вони фактично
зроблені. Дані графи 1 мають бути більшими або дорівнювати даним графи
- 2 за всіма рядками. Дані за друге півріччя наводять накопичувальним підсумком. 10. Загальні вимоги до заповнення звіту. У звіті мають бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться риска. Звіт повинен бути
заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується
підписом керівника, який несе персональну відповідальність за
достовірність зазначених у звіті відомостей відповідно до чинного
законодавства.
Зав. відділу
санітарно-епідеміологічної статистики В.Ф. Спасіченко
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | |ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається (назва й адреса одержувача) Форма N 5 __________________________________________ __________________________________________ Затверджено
Ким подається (назва й адреса організації) Наказ Держкомстату __________________________________________ України та МОЗ України
Форма власності закладу __________________ 31.07.2000 N 256/184 __________________________________________
Поштова - піврічна
Подають: 1. Амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи), які надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові будинки, будинки дитини, фельдшерсько-акушерські пункти системи охорони здоров'я України - СЕС сільських районів, районів міст з районним поділом та СЕС міст без районного поділу - 5 липня і 5 січня; 2. СЕС районів міст з районним поділом - міський СЕС 7 липня і 8 січня; 3. СЕС сільських районів та міські СЕС (крім міст Києва і Севастополя) зведений звіт - СЕС Автономної Республіки Крим, обласній СЕС - 10 липня і 10 січня; 4. СЕС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я України, Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики - у термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України. 5. Інші амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи), які надають медичну допомогу дітям, підліткам та дорослим, пологові будинки, будинки дитини, фельдшерсько-акушерські пункти незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності (крім закладів системи Міністерства охорони здоров'я України) - 10 липня та 15 січня: - СЕС Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міським СЕС; - Головному управлінню статистики Автономної Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики; - своїй вищій організації. 6. Міністерство охорони здоров'я України зведену інформацію по Україні та регіонах - Держкомстату України - 17 серпня і 17 березня.
Звіт про профілактичні щеплення
за ____ півріччя 20___ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування щеплення |Номер|Кількість осіб| Найменування щеплення |Номер|Кількість осіб| | |рядка|--------------| |рядка|--------------| | | |що |яким | | |що |яким | | | |підля-|прове- | | |підля-|прове- | | | |гали |дені | | |гали |дені | | | |щеп- |щеп- | | |щеп- |щеп- | | | |ленню |лення | | |ленню |лення | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | А | Б | 1 | 2 | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти коклюша | 01 | | |Вакцинація проти туляремії | 18 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти коклюша | 02 | | |Ревакцинація проти туляремії| 19 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти дифтерії | 03 | | |Вакцинація проти бруцельозу | 20 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти дифтерії | 04 | | |Ревакцинація проти | 21 | | | | | | | |бруцельозу | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти правця | 05 | | |Вакцинація проти сибірки | 22 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти правця | 06 | | |Ревакцинація проти сибірки | 23 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація поліанатоксином | 07 | | |Щеплення проти чуми | 24 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація поліанатоксином | 08 | | |Щеплення проти жовтої | 25 | | | | | | | |лихоманки | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти поліомієліту | 09 | | |Щеплення проти грипу | 26 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти поліомієліту| 10 | | |у тому числі дітей у віці | 27 | | | | | | | |0-14 років включно | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти кору | 11 | | |Гаммаглобулінопрофілактика | 28 | | | | | | | |при інфекційному гепатиті | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти кору | 12 | | |Вакцинація проти кліщового | 29 | | | | | | | |енцефаліту | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти епідемічного | 13 | | |Ревакцинація проти кліщового| 30 | | | |паротиту | | | |енцефаліту | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Щеплення проти черевного тифу | 14 | | |Вакцинація проти | 31 | | | | | | | |лептоспірозу | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти туберкульозу | 15 | | |Вакцинація проти | 32 | | | | | | | |менінгококової інфекції | | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Ревакцинація проти туберкульозу| 16 | | |Вакцинація проти краснухи | 33 | | | |-------------------------------+-----+------+-------+----------------------------+-----+------+-------| |Вакцинація проти вірусного | 17 | | |Ревакцинація проти краснухи | 34 | | | |гепатиту В | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата ___________ Керівник _______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
м.п.
Виконавець ______________________________
(прізвище і номер телефону)
Завідувач відділу
санітарно-епідеміологічної статистики В.Ф.Спасіченкоon top