Document z0611-19, valid, current version — Adoption on June 11, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 12, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2019  № 1739/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2019 р.
за № 611/33582

Про внесення зміни до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2018 року № 926/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 483/31935, після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Якщо вид пробаційної програми судом не визначено, його визначає куратор пробаційної програми з урахуванням результатів оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренкоon top