Про внесення зміни до Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Адміністрація Держспецзв’язку on June 5, 2014873/5/269
Document z0603-14, valid, current version — Adoption on June 5, 2014
( Last event — Entry into force, gone July 4, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2014  № 873/5/269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2014 р.
за № 603/25380

Про внесення зміни до Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа

Відповідно до підпунктів 65 та 66 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпунктів 7 та 11 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, та з метою удосконалення законодавства у сфері електронного цифрового підпису НАКАЗУЄМО:

1. Пункт 4.12 розділу IV Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа, затверджених наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710, викласти в такій редакції:

«4.12. Розширення «Персональні дані підписувача» («subjectDirectoryAttributes») повинно містити додаткові персональні дані підписувача та бути визначено як некритичне. Поле не повинно використовуватися для зберігання даних про підписувача, що визначені в полі «subject».

Об’єктний ідентифікатор цього розширення має такий вигляд:

id-ce-subjectDirectoryAttributes OBJECT IDENTIFIER::= {id-ce 9}

SubjectDirectoryAttributes ::= SEQUENCE SIZE (1.. MAX) OF Attribute

Attribute ::= SEQUENCE {

Type

Attributetype,

Values

SET OF AttributeValue}

Кодування національних реквізитів у розширенні «Персональні дані підписувача» («subjectDirectoryAttributes») виконуються за такими правилами:

1) реквізит коду за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця) використовується для сертифікатів електронних печаток юридичних осіб та для сертифікатів ключів їх посадових осіб. Для сертифікатів ключів посадових осіб у цьому реквізиті вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця), представником якої (в межах своїх повноважень) є посадова особа.

Для кодування цього реквізиту використовується об’єктний ідентифікатор 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.2.1. Формат реквізиту - «PrintableString», що містить 8, 9 або 10 цифр;

2) реквізит реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи використовується для сертифікатів ключів, підписувачами у яких є фізичні особи, у тому числі посадові особи. У цьому реквізиті вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підписувача.

Для кодування цього реквізиту використовується об’єктний ідентифікатор 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.1.1. Формат реквізиту - «PrintableString», що містить 10 цифр;

3) для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, до реквізитів, яким відповідають об’єктні ідентифікатори 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.1.1 та 1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.2.1, вносяться серія та номер паспорта громадянина України. Формат реквізиту - «PrintableString», що містить від 2 до 8 літер серії паспорта та 6 цифр номера паспорта.

Кодування літерної частини реквізиту здійснюється відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55.».

2. Управлінню функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України:

1) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

2) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Бондарчука І.В. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Корнейка О.В.

Міністр юстиції України

П.Д. Петренко

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниВ.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації


С.М. КвітП. Яцукon top